logo

استند

قیمت خرید استند فروشگاهی رومیزی + فروش ویژه

قیمت خرید استند فروشگاهی رومیزی + فروش ویژه

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۷ × ۴۱ و ۳۴ × ۴۱

بسته‌ بندی:

نایلون حباب‌دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش استند دکوری دیواری + قیمت خرید به صرفه

فروش استند دکوری دیواری + قیمت خرید به صرفه

از ۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶.۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ × ۳۵ - ۴۰ × ۱۰۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید استند فروشگاهی لباس + فروش ویژه

قیمت خرید استند فروشگاهی لباس + فروش ویژه

از ۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ × ۱۱۰ - ۱۴۰ × ۱۷۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید استند جا لیوانی چوبی با فروش عمده

قیمت خرید استند جا لیوانی چوبی با فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸*۸ - ۲۴-۱۲

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت استند کتاب فلزی + خرید باور نکردنی

قیمت استند کتاب فلزی + خرید باور نکردنی

از ۹۵۰.۰۰۰ تا ۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰ × ۱۵۰ - ۷۵ × ۱۶۵

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

فروش استند فلزی سوپرمارکت + قیمت خرید به صرفه

فروش استند فلزی سوپرمارکت + قیمت خرید به صرفه

از ۴.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۶۰ × ۶۰ - ۱۹۰ × ۹۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت استند پایه دار فلزی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت استند پایه دار فلزی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۹.۷۰۰.۰۰۰ تا ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ × ۱۳۰ - ۱۳۰ × ۲۱۲

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید استند فنجان نعلبکی + قیمت فروش استثنایی

خرید استند فنجان نعلبکی + قیمت فروش استثنایی

از ۲۸۰.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ × ۲۱ - ۱۵ × ۲۵

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید استند پذیرایی چوبی وارمردار + قیمت فروش استثنایی

خرید استند پذیرایی چوبی وارمردار + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید استند چوبی پاسماوری با فروش عمده

قیمت خرید استند چوبی پاسماوری با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید استند چوبی بشقاب + فروش ویژه

قیمت خرید استند چوبی بشقاب + فروش ویژه

از ۱۶۸.۰۰۰ تا ۲۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۹ × ۱۴ - ۳۲ × ۱۶

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید استند کفش چوبی + قیمت فروش استثنایی

خرید استند کفش چوبی + قیمت فروش استثنایی

از ۵۸۰.۰۰۰ تا ۶۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰ × ۵۵ - ۶۵ × ۵۵

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت استند فروشگاهی فلزی + خرد باور نکردنی

قیمت استند فروشگاهی فلزی + خرد باور نکردنی

از ۴.۵۰۰.۰۰۰ تا ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۳۰۰ و ۳۰ × ۲۵۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب‌دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت استندهای چوبی پذیرایی + فروش عمده

خرید و قیمت استندهای چوبی پذیرایی + فروش عمده

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۳ طبقه

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت استند فلزی فروشگاهی + فروش عمده

خرید و قیمت استند فلزی فروشگاهی + فروش عمده

از ۹۵۰.۰۰۰ تا ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۱۷۰ - ۹۰ × ۱۸۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید استند سینی فلزی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید استند سینی فلزی عمده به صرفه و ارزان

از ۶۶.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۵ × ۲۵ - ۴۰ × ۱۵

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت استند اداری رومیزی + فروش عمده

خرید و قیمت استند اداری رومیزی + فروش عمده

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ × ۱۰۰ و ۲۰۰ × ۳۷۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت استند چوبی ادویه جات + خرید باور نکردنی

قیمت استند چوبی ادویه جات + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید استند چوبی اداری + فروش ویژه

قیمت خرید استند چوبی اداری + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست