logo

داس

قیمت داس کشاورزی دسته بلند با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت داس کشاورزی دسته بلند با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ و ۱۷۰ سانتی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید داس دسته بلند ایستاده + قیمت فروش استثنایی

خرید داس دسته بلند ایستاده + قیمت فروش استثنایی

از ۲۷۰.۰۰۰ تا ۴۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ و ۵۰ سانتیمتر

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید داس برقی کوچک با فروش عمده

قیمت خرید داس برقی کوچک با فروش عمده

از ۱.۲۵۰.۰۰۰ تا ۶.۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۵۰ و ۱۴۰۰ وات

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید داس دسته چوبی + فروش ویژه

قیمت خرید داس دسته چوبی + فروش ویژه

از ۵۵.۰۰۰ تا ۲۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ و ۶۰ سانتیمتر

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت داس درو گندم با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت داس درو گندم با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۳۸.۰۰۰ تا ۱۸۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ و ۴۰ سانتیمتر

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید داس برقی کشاورزی با فروش عمده

قیمت خرید داس برقی کشاورزی با فروش عمده

از ۱.۲۵۰.۰۰۰ تا ۶.۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۵۰ و ۱۴۰۰ واتی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

ارسال درخواست