logo

فر

قیمت فر قنادی تک فاز + خرید باور نکردنی

قیمت فر قنادی تک فاز + خرید باور نکردنی

از ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴ و ۸ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید فر قنادی کوچک + فروش ویژه

قیمت خرید فر قنادی کوچک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید فر قنادی اونیکس + قیمت فروش استثنایی

خرید فر قنادی اونیکس + قیمت فروش استثنایی

از ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰×۴۰

بسته‌ بندی:

نایلون ضخیم

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد _ ۷۰ تحویل

قیمت خرید فر نیمه صنعتی قنادی با فروش عمده

قیمت خرید فر نیمه صنعتی قنادی با فروش عمده

از ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴ و ۶ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت فر صنعتی پیتزا فست فود + فروش عمده

خرید و قیمت فر صنعتی پیتزا فست فود + فروش عمده

۵۲.۸۰۰.۰۰۰ تا ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۷۰ × ۱۰۰ و ۱۲۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید فر اونوکس اریانا + فروش ویژه

قیمت خرید فر اونوکس اریانا + فروش ویژه

از ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳ و ۴ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید فر صنعتی نان + قیمت فروش استثنایی

خرید فر صنعتی نان + قیمت فروش استثنایی

از ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶ و ۸ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون ضخیم

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت فر صنعتی اونیکس با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت فر صنعتی اونیکس با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش دستگاه فر قنادی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش دستگاه فر قنادی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید فر گردان نان فانتزی + قیمت فروش استثنایی

خرید فر گردان نان فانتزی + قیمت فروش استثنایی

از ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴ و ۱۰ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد _ ۷۰ تحویل

قیمت خرید فر شیرینی پزی قنادی با فروش عمده

قیمت خرید فر شیرینی پزی قنادی با فروش عمده

از ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۱۴ دیس

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت فر ساندویچی 6 کاره + فروش ویژه

خرید و قیمت فر ساندویچی 6 کاره + فروش ویژه

از ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰ × ۸۰ و ۱۱۲ × ۸۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت فر قنادی قزوین + خرید باور نکردنی

قیمت فر قنادی قزوین + خرید باور نکردنی

از ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸ و ۱۰ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید فر قنادی زمانی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید فر قنادی زمانی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت فر قنادی تبریز + فروش عمده

خرید و قیمت فر قنادی تبریز + فروش عمده

از ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶ و ۱۰ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید فر قنادی 8 سینی + فروش ویژه

قیمت خرید فر قنادی 8 سینی + فروش ویژه

از ۱.۱۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰×۴۰ و ۱۲۰×۶۰

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید فر قنادی چهار دیس + قیمت فروش استثنایی

خرید فر قنادی چهار دیس + قیمت فروش استثنایی

از ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰×۳۰ - ۶۰×۴۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید فر قنادی 16 دیس + قیمت فروش استثنایی

خرید فر قنادی 16 دیس + قیمت فروش استثنایی

از ۹۵.۰۰۰.۰۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید دستگاه فر نانوایی لواش + قیمت فروش استثنایی

خرید دستگاه فر نانوایی لواش + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید دستگاه فر بربری با فروش عمده

قیمت خرید دستگاه فر بربری با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید فر قنادی اصفهان + قیمت فروش استثنایی

خرید فر قنادی اصفهان + قیمت فروش استثنایی

از ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴ تا ۱۰ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت فر قنادی 10 دیس + خرید باور نکردنی

قیمت فر قنادی 10 دیس + خرید باور نکردنی

از ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰×۸۰ و ۱۱۰×۱۹۰

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت فر صنعتی کوچک خانگی + فروش عمده

خرید و قیمت فر صنعتی کوچک خانگی + فروش عمده

از ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۵۰ و ۷۰ × ۶۰

بسته‌ بندی:

نایلونحباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید فر شیرینی پزی صنعتی در اصفهان با فروش عمده

قیمت خرید فر شیرینی پزی صنعتی در اصفهان با فروش عمده

از ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰*۸۰ - ۹۰*۱۱۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

خرید فر قنادی رشت + قیمت فروش استثنایی

خرید فر قنادی رشت + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت فر قنادی اصفهان + فروش عمده

خرید و قیمت فر قنادی اصفهان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش فر ساندویچی صنعتی + قیمت خرید به صرفه

فروش فر ساندویچی صنعتی + قیمت خرید به صرفه

از ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰*۶۰ - ۱۰۰*۸۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

ضمانت نامه ای

قیمت خرید فر قنادی صنایع پخت مشهد + فروش ویژه

قیمت خرید فر قنادی صنایع پخت مشهد + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر قنادی برقی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید فر قنادی برقی عمده به صرفه و ارزان

از ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰×۶۰ - ۶۰×۱۰۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش فر قنادی مشهدپخت + قیمت خرید به صرفه

فروش فر قنادی مشهدپخت + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت فر قنادی گردان صنعتی + فروش صادراتی

خرید و قیمت فر قنادی گردان صنعتی + فروش صادراتی

از ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶ تا ۱۲ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت فر قنادی اصفهان + خرید باور نکردنی

قیمت فر قنادی اصفهان + خرید باور نکردنی

از ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶ و ۱۶ دیس

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت فر قنادی مشهد پخت + خرید باور نکردنی

قیمت فر قنادی مشهد پخت + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر صنعتی کوچک با فروش عمده

قیمت خرید فر صنعتی کوچک با فروش عمده

از ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۳×۳۴ - ۸۰×۷۵

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

فروش فر شیرینی پزی کاوه + قیمت خرید به صرفه

فروش فر شیرینی پزی کاوه + قیمت خرید به صرفه

از ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴ و ۸ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید فر صنعتی ایرانی + فروش ویژه

قیمت خرید فر صنعتی ایرانی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش دستگاه فر نانوایی بربری + قیمت خرید به صرفه

فروش دستگاه فر نانوایی بربری + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر نانوایی تمام اتوماتیک + فروش ویژه

قیمت خرید فر نانوایی تمام اتوماتیک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر قنادی چینی + فروش ویژه

قیمت خرید فر قنادی چینی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت فر قنادی خانگی + خرید باور نکردنی

قیمت فر قنادی خانگی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت فر تونلی نان لواش اتوماتیک + خرید باور نکردنی

قیمت فر تونلی نان لواش اتوماتیک + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر قنادی خانگی + فروش ویژه

قیمت خرید فر قنادی خانگی + فروش ویژه

از ۸۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰ × ۱۰۰ - ۱۰۸ × ۱۰۷

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت فر توکار سفید طلایی + فروش صادراتی

خرید و قیمت فر توکار سفید طلایی + فروش صادراتی

از ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵ و ۷۸ لیتر

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت فر قنادی ۴ دیس + خرید باور نکردنی

قیمت فر قنادی ۴ دیس + خرید باور نکردنی

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰×۶۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد _ ۷۰ تحویل

قیمت فر اونوکس ۳ سینی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت فر اونوکس ۳ سینی با کیفیت ارزان + خرید عمده

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰×۴۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید فر پخت ترکیبی + فروش ویژه

قیمت خرید فر پخت ترکیبی + فروش ویژه

از ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۱×۸۴×۸۵

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و فروش فر سیب زمینی تنوری صنعتی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش فر سیب زمینی تنوری صنعتی با شرایط فوق العاده

از ۷.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰*۶۰ - ۷۵*۱۲۵

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت فر صنعتی کیک پزی + فروش عمده

خرید و قیمت فر صنعتی کیک پزی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت فر تونلی پخت نان + فروش عمده

خرید و قیمت فر تونلی پخت نان + فروش عمده

۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰۰ وات

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت فر برقی شیرینی پزی + فروش عمده

خرید و قیمت فر برقی شیرینی پزی + فروش عمده

از ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ × ۱۲۰ و ۱۲۰ × ۱۸۰

بسته‌ بندی:

نایلونحباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت فر قنادی 16 دیس + فروش عمده

خرید و قیمت فر قنادی 16 دیس + فروش عمده

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰×۶۰ cm

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید فر گردان نان بربری + فروش ویژه

قیمت خرید فر گردان نان بربری + فروش ویژه

از ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱.۵ و ۳ متر

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت فر قنادی ایستاده + خرید باور نکردنی

قیمت فر قنادی ایستاده + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر نانوایی خانگی با فروش عمده

قیمت خرید فر نانوایی خانگی با فروش عمده

از ۱.۵۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

کوچک . متوسط . بزرگ

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و فروش فر صنعتی پخت کیک با شرایط فوق العاده

خرید و فروش فر صنعتی پخت کیک با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید فر تونلی بربری + قیمت فروش استثنایی

خرید فر تونلی بربری + قیمت فروش استثنایی

از ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ و ۲۲۰ c

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد _ ۷۰ تحویل

قیمت خرید فر قنادی گردان + فروش ویژه

قیمت خرید فر قنادی گردان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت فر 8 دیس گردان + خرید باور نکردنی

قیمت فر 8 دیس گردان + خرید باور نکردنی

۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰×۴۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد _ ۷۰ تحویل

قیمت خرید مینی فر قنادی اصفهان + فروش ویژه

قیمت خرید مینی فر قنادی اصفهان + فروش ویژه

از ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸ و ۲۴ دیس

بسته‌ بندی:

نایلون وکیومی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید فر قنادی گازی + قیمت فروش استثنایی

خرید فر قنادی گازی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش فر صنعتی اتوماتیک + قیمت خرید به صرفه

فروش فر صنعتی اتوماتیک + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت فر قنادی اهواز + فروش عمده

خرید و قیمت فر قنادی اهواز + فروش عمده

از ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶ و ۱۰ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش فر قنادی پدیده + قیمت خرید به صرفه

فروش فر قنادی پدیده + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر کارگاهی کوچک عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید فر کارگاهی کوچک عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید فر قنادی روماک + قیمت فروش استثنایی

خرید فر قنادی روماک + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت فر قنادی مشهد + فروش عمده

خرید و قیمت فر قنادی مشهد + فروش عمده

از ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸ و ۱۰ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون ضخیم

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت فر قنادی صنعتی + خرید باور نکردنی

قیمت فر قنادی صنعتی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر کانوکشن بخاردار + فروش ویژه

قیمت خرید فر کانوکشن بخاردار + فروش ویژه

از ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶ و ۸ دیس

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت فر کیک پزی صنعتی  + فروش عمده

خرید و قیمت فر کیک پزی صنعتی + فروش عمده

از ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸ و ۱۶ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت فر قنادی ایتالیایی + فروش عمده

خرید و قیمت فر قنادی ایتالیایی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید فر شیرینی گردان + قیمت فروش استثنایی

خرید فر شیرینی گردان + قیمت فروش استثنایی

از ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ × ۱۸۰ و ۱۱۰ × ۱۴۵

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید فر صنعتی قنادی + فروش ویژه

قیمت خرید فر صنعتی قنادی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر قنادی اونوکس + فروش ویژه

قیمت خرید فر قنادی اونوکس + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت فر برقی صنعتی پیتزا + خرید باور نکردنی

قیمت فر برقی صنعتی پیتزا + خرید باور نکردنی

۵.۳۰۰.۰۰۰ تا ۸.۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵ × ۶۵ × ۴۵

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

ضمانت نامه

خرید فر توکار صنعتی + قیمت فروش استثنایی

خرید فر توکار صنعتی + قیمت فروش استثنایی

از ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۵*۹۵ - ۱۰۰*۸۵

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

فروش فر گازی خانگی + قیمت خرید به صرفه

فروش فر گازی خانگی + قیمت خرید به صرفه

از ۱.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۸×۴۵ - ۵۰×۵۶

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت فر دوار بربری با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت فر دوار بربری با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۲۰×۲۰۳ - ۱۲۰

بسته‌ بندی:

نایلون ضخیم

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت فر ریلی پیتزا + فروش عمده

خرید و قیمت فر ریلی پیتزا + فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۷۰ × ۱۰۰ و ۱۲۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید فر صنعتی گردان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید فر صنعتی گردان عمده به صرفه و ارزان

از ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰×۴۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد _ ۷۰ تحویل

قیمت خرید فر گردان بخار دار عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید فر گردان بخار دار عمده به صرفه و ارزان

از ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴ و ۱۰ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید فر صنعتی قفسه ای  + فروش ویژه

قیمت خرید فر صنعتی قفسه ای + فروش ویژه

از ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ × ۳ متر

بسته‌ بندی:

نایلون حباب‌دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

فروش فر قنادی فریمان + قیمت خرید به صرفه

فروش فر قنادی فریمان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر اونوکس ۱۰ سینی + فروش ویژه

قیمت خرید فر اونوکس ۱۰ سینی + فروش ویژه

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید فر قنادی 4 سینی + فروش ویژه

قیمت خرید فر قنادی 4 سینی + فروش ویژه

۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰×۴۰

بسته‌ بندی:

نایلون ضخیم

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت فر صنعتی رستوران + خرید باور نکردنی

قیمت فر صنعتی رستوران + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت دستگاه فر سنگک صنعتی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت دستگاه فر سنگک صنعتی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۴۵ × ۱۱۰ - ۲۸۵ × ۲۲۵

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت فر قنادی تبریز با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت فر قنادی تبریز با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸ و ۱۰ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت فر طبقه ای قنادی + فروش عمده

خرید و قیمت فر طبقه ای قنادی + فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

طول ۹۰ تا ۹۵

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید مینی فر قنادی + فروش ویژه

قیمت خرید مینی فر قنادی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر صنعتی خانگی کوچک + فروش ویژه

قیمت خرید فر صنعتی خانگی کوچک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت دستگاه فر تونلی لواش + خرید باور نکردنی

قیمت دستگاه فر تونلی لواش + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش فر قنادی مینی + قیمت خرید به صرفه

فروش فر قنادی مینی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر قنادی کوچک + فروش ویژه

قیمت خرید فر قنادی کوچک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر قنادی تک فاز + فروش ویژه

قیمت خرید فر قنادی تک فاز + فروش ویژه

از ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ و ۱۴ دیس

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت فر صندوقی دو طبقه + فروش عمده

خرید و قیمت فر صندوقی دو طبقه + فروش عمده

از ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ تا ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ طبقه

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت خرید فر قنادی کانوکشن + فروش ویژه

قیمت خرید فر قنادی کانوکشن + فروش ویژه

از ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴ و ۸ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

فروش فر قنادی جدید + قیمت خرید به صرفه

فروش فر قنادی جدید + قیمت خرید به صرفه

از ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶ و ۸ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت فر قنادی ۸ دیس با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت فر قنادی ۸ دیس با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸، ۱۶ و ۳۲ سینی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

خرید و قیمت فر پیتزا ریلی + فروش ویژه

خرید و قیمت فر پیتزا ریلی + فروش ویژه

از ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۵ × ۱۵۰ و ۱۷۰ × ۱۲۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت فر قنادی خارجی + خرید باور نکردنی

قیمت فر قنادی خارجی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش فر قنادی پایتخت با شرایط فوق العاده

خرید و فروش فر قنادی پایتخت با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی