logo

فیروزه

خرید و قیمت نگین فیروزه نیشابوری عجمی + فروش عمده

خرید و قیمت نگین فیروزه نیشابوری عجمی + فروش عمده

۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ × ۱۰ و ۳۰ × ۳۰ میلی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید فیروزه شجر عنکبوتی + قیمت فروش استثنایی

خرید فیروزه شجر عنکبوتی + قیمت فروش استثنایی

از ۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰.۲ تا ۱۶.۴ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت فیروزه ابی تیره‌ + فروش عمده

خرید و قیمت فیروزه ابی تیره‌ + فروش عمده

از ۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ × ۱۵ و ۲۰ × ۱۰ میلی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت فیروزه نیشابوری شجری + فروش عمده

خرید و قیمت فیروزه نیشابوری شجری + فروش عمده

از ۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ × ۳۰ و ۱۱ × ۸ میلی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت گلدان مسی فیروزه کاری + فروش عمده

خرید و قیمت گلدان مسی فیروزه کاری + فروش عمده

از ۱.۱۷۰.۰۰۰ تا ۲.۳۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ تا ۲۵ سانتی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید شیرینی خوری فیروزه کوبی + قیمت فروش استشنایی

خرید شیرینی خوری فیروزه کوبی + قیمت فروش استشنایی

از ۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ × ۱۳ و ۱۲ × ۱۸

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت کاسه فیروزه کوبی + خرید باور نکردنی

قیمت کاسه فیروزه کوبی + خرید باور نکردنی

از ۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ × ۸ و ۲۵ × ۸

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

فروش لیوان فیروزه کوبی + قیمت خرید به صرفه

فروش لیوان فیروزه کوبی + قیمت خرید به صرفه

از ۷۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ تا ۵ عدد

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید کوزه فیروزه کوب + فروش ویژه

قیمت خرید کوزه فیروزه کوب + فروش ویژه

۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵ × ۱۲ و ۲۵ × ۱۷

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت فیروزه نیشابوری عجمی + فروش عمده

خرید و قیمت فیروزه نیشابوری عجمی + فروش عمده

از ۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ × ۳۰ و ۱۵ × ۱۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

ارسال درخواست