logo

گوسفند

فروش گوسفند زنده اراک با کیفیت ارزان + خرید عمده

فروش گوسفند زنده اراک با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲۲.۴۰۰.۰۰۰ و ۲۲.۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰ و ۶۸ کیلویی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد- ۷۰ تحویل

خرید کعب ران گوسفند + قیمت فروش استثنایی

خرید کعب ران گوسفند + قیمت فروش استثنایی

از ۷۰۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

فروش گوسفند زنده بره + قیمت خرید به صرفه

فروش گوسفند زنده بره + قیمت خرید به صرفه

از ۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹.۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱۰ تا ۳۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش گوسفند زنده شهرداری + قیمت خرید به صرفه

فروش گوسفند زنده شهرداری + قیمت خرید به صرفه

از ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ و ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۲ و ۷۴ کیلویی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد- ۷۰ تحویل

قیمت خرید گوسفند زنده کیلویی + فورش ویژه

قیمت خرید گوسفند زنده کیلویی + فورش ویژه

از ۲۱.۱۲۰.۰۰۰ و ۲۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۴ و ۶۶ کیلویی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد- ۷۰ تحویل

خرید و قیمت گوسفند چند قلو زا + فروش عمده

خرید و قیمت گوسفند چند قلو زا + فروش عمده

از ۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ تا ۸۰ کیلو

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید گوسفند افشاری اصل + قیمت فروش استثنایی

خرید گوسفند افشاری اصل + قیمت فروش استثنایی

از ۲.۶۰۰.۰۰۰ تا ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ تا ۹۰ کیلو

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید گوسفند زنده اراک با فروش عمده

قیمت خرید گوسفند زنده اراک با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گوسفند زنده امروز + فروش عمده

خرید و قیمت گوسفند زنده امروز + فروش عمده

از ۳۰۵.۰۰۰ تا ۳۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ تا ۳۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گوسفند زنده قوچ حصار با فروش عمده

قیمت خرید گوسفند زنده قوچ حصار با فروش عمده

از ۳۱۰.۰۰۰ تا ۳۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ تا ۴۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت گوسفند زنده همدان + فروش عمده

خرید و قیمت گوسفند زنده همدان + فروش عمده

از ۳۱۰.۰۰۰ تا ۳۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۳۵ کیلو

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت گوسفند سنگسری + فروش عمده

خرید و قیمت گوسفند سنگسری + فروش عمده

از ۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴.۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۸۰ کیلو

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

فروش گوسفند زنده بیرجند با کیفیت ارزان + خرید عمده

فروش گوسفند زنده بیرجند با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۸.۴۶۰.۰۰۰ و ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۶ و ۵۸ کیلویی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد- ۷۰ تحویل

قیمت گوسفند زنده قربانی + خرید باور نکردنی

قیمت گوسفند زنده قربانی + خرید باور نکردنی

از ۲۱.۴۵۰.۰۰۰ تا ۲۲.۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۶ تا ۷۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید گوسفند زنده کوچک با فروش عمده

قیمت خرید گوسفند زنده کوچک با فروش عمده

از ۹.۷۵۰.۰۰۰ تا ۱۰.۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ تا ۳۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت گوسفند پر پشم + فروش عمده

خرید و قیمت گوسفند پر پشم + فروش عمده

از ۴.۲۰۰.۰۰۰ تا ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰ تا ۸۵ کیلو

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

ارسال درخواست