logo

قفسه

قیمت قفسه مغازه دیواری + خرید باور نکردنی

قیمت قفسه مغازه دیواری + خرید باور نکردنی

از ۷۵۰.۰۰۰ تا ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۹۶×۳۲ - ۱۰۰×۳۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت قفسه فروشگاهی فلزی + فروش صادراتی

خرید و قیمت قفسه فروشگاهی فلزی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید قفسه فروشگاهی مشکی + فروش ویژه

قیمت خرید قفسه فروشگاهی مشکی + فروش ویژه

از ۳.۷۰۰.۰۰۰ تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ × ۲۰۰ و ۷۰ × ۱۵۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب‌دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید قفسه میوه و سبزیجات  + قیمت فروش استثنایی

خرید قفسه میوه و سبزیجات + قیمت فروش استثنایی

از ۴.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۹۰ × ۱۶۰ و ۱۱۰ × ۱۹۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب‌دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید قفسه فلزی دیواری با فروش عمده

قیمت خرید قفسه فلزی دیواری با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت قفسه بندی کمد دیواری + فروش عمده

خرید و قیمت قفسه بندی کمد دیواری + فروش عمده

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ × ۱۱۰ و ۲۱۰ × ۱۱۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و فروش قفسه فلزی دیواری فروشگاهی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش قفسه فلزی دیواری فروشگاهی با شرایط فوق العاده

از ۱.۲۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ × ۹۵ و ۴۰ × ۹۵

بسته‌ بندی:

نایلون حباب‌دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید قفسه لوازم خانگی فلزی + فروش ویژه

قیمت خرید قفسه لوازم خانگی فلزی + فروش ویژه

از ۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ × ۴۰ و ۵۰ × ۲۰۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب‌دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله‌ای

قیمت خرید قفسه فلزی فروشگاهی کرج + فروش ویژه

قیمت خرید قفسه فلزی فروشگاهی کرج + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید قفسه فروشگاهی متحرک عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید قفسه فروشگاهی متحرک عمده به صرفه و ارزان

از ۲.۸۰۰.۰۰۰ تا ۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ × ۳۰ × ۲۰۰ - ۱۵۰ × ۹۵ × ۳۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید قفسه بندی پالت راک عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید قفسه بندی پالت راک عمده به صرفه و ارزان

از ۳.۷۰۰.۰۰۰ تا ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۴۰ × ۲۷۰ و ۱۲۰ × ۱۰۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

فروش قفسه نان فروشگاهی + قیمت خرید به صرفه

فروش قفسه نان فروشگاهی + قیمت خرید به صرفه

از ۹۶۰.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ × ۸۰ و ۱۰۰ × ۲۰۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب‌دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید قفسه فروشگاهی فلزی + قیمت فروش استثنایی

خرید قفسه فروشگاهی فلزی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت قفسه فروشگاهی شیراز + خرید باور نکردنی

قیمت قفسه فروشگاهی شیراز + خرید باور نکردنی

از ۱.۲۰۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۹۵ × ۳۰ - ۱۷۰ × ۳۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید قفسه حمام پلاستیکی + قیمت فروش استثنایی

خرید قفسه حمام پلاستیکی + قیمت فروش استثنایی

از ۲۳۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۴ × ۴۴ و ۶۰ × ۳۰

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت قفسه بندی مشبک فلزی + فروش عمده

خرید و قیمت قفسه بندی مشبک فلزی + فروش عمده

از ۳۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۲ × ۳۲ و ۳۲ × ۴۸

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

فروش قفسه فروشگاهی چوبی + قیمت خرید به صرفه

فروش قفسه فروشگاهی چوبی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید قفسه فروشگاه زنجیره ای با فروش عمده

قیمت خرید قفسه فروشگاه زنجیره ای با فروش عمده

از ۲.۷۰۰.۰۰۰ تا ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ × ۲۰۰ تا ۷۰ × ۱۵۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید قفسه فروشگاهی فلزی با فروش عمده

قیمت خرید قفسه فروشگاهی فلزی با فروش عمده

از ۳.۷۰۰.۰۰۰ تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ × ۲۰۰ تا ۷۰ × ۱۵۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید قفسه فلزی دو طرفه  + فروش ویژه

قیمت خرید قفسه فلزی دو طرفه + فروش ویژه

از ۴.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ × ۱۰۰ و ۴۰ × ۱۰۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب‌دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید قفسه مغازه فلزی قرمز + قیمت فروش استثنایی

خرید قفسه مغازه فلزی قرمز + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سر قفسه فلزی + خرید باور نکردنی

قیمت سر قفسه فلزی + خرید باور نکردنی

از ۶.۵۰۰.۰۰۰ تا ۷.۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۹۰ × ۱۸۵ و ۱۰۰ × ۱۸۵

بسته‌ بندی:

نایلون حباب‌دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله‌ای

خرید و فروش قفسه فروشگاهی ام دی اف با شرایط فوق العاده

خرید و فروش قفسه فروشگاهی ام دی اف با شرایط فوق العاده

از ۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ × ۲۰۰ و ۵۰ × ۲۰۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب‌دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت قفسه مغازه ام دی اف + فروش صادراتی

خرید و قیمت قفسه مغازه ام دی اف + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست