logo

نعناع

خرید و قیمت نعنا خشک تبریز + فروش صادراتی

خرید و قیمت نعنا خشک تبریز + فروش صادراتی

از ۳۷.۰۰۰ تا ۵۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید نعنا خشک 100 گرمی + قیمت فروش استثنایی

خرید نعنا خشک 100 گرمی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید نعنا خشک گلستان + قیمت فروش استثنایی

خرید نعنا خشک گلستان + قیمت فروش استثنایی

از ۴۴.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰۰ و ۱۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت نعنا پودری با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت نعنا پودری با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۴۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ تا ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت نعنا خشک شده + فروش عمده

خرید و قیمت نعنا خشک شده + فروش عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نعناع فلفلی خشک با فروش عمده

قیمت خرید نعناع فلفلی خشک با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت نعنا خشک بسته بندی + فروش عمده

خرید و قیمت نعنا خشک بسته بندی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید نعنا خشک اعلا با فروش عمده

قیمت خرید نعنا خشک اعلا با فروش عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیف

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت نعنا خشک شیرازی + فروش عمده

خرید و قیمت نعنا خشک شیرازی + فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۹۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۴۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش نعنا خشک دوغ + قیمت خرید به صرفه

فروش نعنا خشک دوغ + قیمت خرید به صرفه

از ۲۰.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ تا ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکتی و شیشه

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت نعنا کوهی + فروش عمده

خرید و قیمت نعنا کوهی + فروش عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ تا ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت نعنا خشک ماست + فروش عمده

خرید و قیمت نعنا خشک ماست + فروش عمده

از ۱۵.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

اقساطی

قیمت خرید نعناع خشک گلها با فروش عمده

قیمت خرید نعناع خشک گلها با فروش عمده

از ۲۷.۰۰۰ تا ۳۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت نعنا خشک عمده با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت نعنا خشک عمده با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت نعنا خشک گیاهینه + فروش عمده

خرید و قیمت نعنا خشک گیاهینه + فروش عمده

از ۲۶۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک تا دو کیلو

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت نعناع دشتی + فروش عمده

خرید و قیمت نعناع دشتی + فروش عمده

از ۳۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت پودر نعنا خشک + خرید باور نکردنی

قیمت پودر نعنا خشک + خرید باور نکردنی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت نعنا محلی گیلان + فروش صادراتی

خرید و قیمت نعنا محلی گیلان + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت نعنا خشک + فروش صادراتی

خرید و قیمت نعنا خشک + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید نعنا خشک 90 گرمی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید نعنا خشک 90 گرمی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش نعنا آمریکایی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش نعنا آمریکایی با شرایط فوق العاده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید نعنا خشک کاشان + فروش ویژه

قیمت خرید نعنا خشک کاشان + فروش ویژه

از ۱۰۰۰۰۰ تا ۲۶۴۰۰۰ تومان

اندازه:

بسته های ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت خرید نعنا فلفلی خشک + فروش ویژه

قیمت خرید نعنا فلفلی خشک + فروش ویژه

از ۲۴.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید نعنا خشک محلی + قیمت فروش استثنایی

خرید نعنا خشک محلی + قیمت فروش استثنایی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۲۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت سبزی نعنا خشک + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی نعنا خشک + فروش عمده

۱۳۰۰۰۰ تومان

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید نعنا سبزی خشک فروش عمده

قیمت خرید نعنا سبزی خشک فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید نعنا خشک عمده + قیمت فروش استثنایی

خرید نعنا خشک عمده + قیمت فروش استثنایی

از ۱۳۵.۰۰۰ تا ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۱۰ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش نعنا خشک خانگی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش نعنا خشک خانگی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت نعنای آبی + خرید باور نکردنی

قیمت نعنای آبی + خرید باور نکردنی

از ۲۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

مطابق سفارش مشتری

بسته‌ بندی:

دلخواه

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۵۰ نقد ۵۰ تحویل

قیمت  نعنا خشک شیراز + خرید باور نکردنی

قیمت نعنا خشک شیراز + خرید باور نکردنی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش نعنا صحرایی + قیمت خرید به صرفه

فروش نعنا صحرایی + قیمت خرید به صرفه

از ۲۹.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۵ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش نعناع خشک کوهی + قیمت فروش به صرفه

فروش نعناع خشک کوهی + قیمت فروش به صرفه

از ۲۵.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت نعنا کوهی + فروش صادراتی

خرید و قیمت نعنا کوهی + فروش صادراتی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید نعنا خشک خانگی + قیمت فروش استثنایی

خرید نعنا خشک خانگی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش نعناع فلفلی ایرانی + قیمت خرید به صرفه

فروش نعناع فلفلی ایرانی + قیمت خرید به صرفه

از ۱۰۴.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله‌ای

قیمت نعنا خشک شده + خرید باور نکردنی

قیمت نعنا خشک شده + خرید باور نکردنی

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت  نعنا خشک شده + فروش عمده

خرید و قیمت نعنا خشک شده + فروش عمده

از ۱۵.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید نعناع کوهی خشک + قیمت فروش استثنایی

خرید نعناع کوهی خشک + قیمت فروش استثنایی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۴۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید نعناع فلفلی سبزی + قیمت فروش استثنایی

خرید نعناع فلفلی سبزی + قیمت فروش استثنایی

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت نعنا خشک ارگانیک با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت نعنا خشک ارگانیک با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گیاه دارویی نعناع کوهی + فروش ویژه

قیمت خرید گیاه دارویی نعناع کوهی + فروش ویژه

از ۵۵۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید نعنا خشک بسته بندی + قیمت فروش استثنایی

خرید نعنا خشک بسته بندی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش نعناع گربه ای خشک + قیمت خرید به صرفه

فروش نعناع گربه ای خشک + قیمت خرید به صرفه

از ۶۰.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید نعنا خشک گلستان + فروش ویژه

قیمت خرید نعنا خشک گلستان + فروش ویژه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت نعنا خشک آش + خرید باور نکردنی

قیمت نعنا خشک آش + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت نعنا خشک عمده + خرید باور نکردنی

قیمت نعنا خشک عمده + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت نعنا خشک خانگی + فروش صادراتی

خرید و قیمت نعنا خشک خانگی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید نعنا پونه + قیمت فروش استثنایی

خرید نعنا پونه + قیمت فروش استثنایی

از ۲۵.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

مطابق سفارش مشتری

بسته‌ بندی:

دلخواه

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۵۰ نقد ۵۰ تحویل

قیمت خرید نعناع فلفلی ارومیه + فروش ویژه

قیمت خرید نعناع فلفلی ارومیه + فروش ویژه

از ۳۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید نعنا خشک بسته بندی + فروش ویژه

قیمت خرید نعنا خشک بسته بندی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت نعنا خشک گلها + خرید باور نکردنی

قیمت نعنا خشک گلها + خرید باور نکردنی

از ۲۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید  نعنا محلی گیلان با فروش عمده

قیمت خرید نعنا محلی گیلان با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش نعنا خشک کیلویی + قیمت خرید به صرفه

فروش نعنا خشک کیلویی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید نعنا خشک تبریز + قیمت فروش استثنایی

خرید نعنا خشک تبریز + قیمت فروش استثنایی

از ۶۵.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش نعنا خشک دوغ با شرایط فوق العاده

خرید و فروش نعنا خشک دوغ با شرایط فوق العاده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید نعنا خشک شیراز + قیمت فروش استثنایی

خرید نعنا خشک شیراز + قیمت فروش استثنایی

از ۷۵.۰۰۰ تا ۲۰۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۴۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیک زیب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت نعنا خشک خانگی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت نعنا خشک خانگی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

کیلویی و فله ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نعنا خشک بسته ای با فروش عمده

قیمت خرید نعنا خشک بسته ای با فروش عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نعنای سبزی خشک نیشابور با فروش عمده

قیمت خرید نعنای سبزی خشک نیشابور با فروش عمده

از ۱۵.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید نعنا فلفلی خشک با فروش عمده

قیمت خرید نعنا فلفلی خشک با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت نعنا خشک خانگی + فروش عمده

خرید و قیمت نعنا خشک خانگی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت نعنا خشک شده عمده به صرفه و ارزان

قیمت نعنا خشک شده عمده به صرفه و ارزان

از ۸۸.۰۰۰ تا ۱۲۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید  نعنا خشک کوهی + قیمت فروش استثنایی

خرید نعنا خشک کوهی + قیمت فروش استثنایی

از ۲۵.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید نعناع فلفلی خشک + فروش ویژه

قیمت خرید نعناع فلفلی خشک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت نعنا خشک خانگی + فروش عمده

خرید و قیمت نعنا خشک خانگی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید نعناع کوهی با فروش عمده

قیمت خرید نعناع کوهی با فروش عمده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت نعنا خشک گلها + فروش صادراتی

خرید و قیمت نعنا خشک گلها + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت نعناع کوهی گیاهی + فروش عمده

خرید و قیمت نعناع کوهی گیاهی + فروش عمده

از ۳۶.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله‌ای

قیمت خرید نعناع کوهی خشک + فروش ویژه

قیمت خرید نعناع کوهی خشک + فروش ویژه

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت نعناع خشک طب سنتی + فروش عمده

خرید و قیمت نعناع خشک طب سنتی + فروش عمده

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و قیمت برگ نعنا خشک + فروش صادراتی

خرید و قیمت برگ نعنا خشک + فروش صادراتی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ و ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید نعنا خشک ماست با فروش عمده

قیمت خرید نعنا خشک ماست با فروش عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت نعناع خشک ماست با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت نعناع خشک ماست با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۳۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت نعنا فلفلی سبز + خرید باور نکردنی

قیمت نعنا فلفلی سبز + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت انواع نعناع فلفلی + فروش عمده

خرید و قیمت انواع نعناع فلفلی + فروش عمده

از ۱۶۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت نعناع فلفلی خشک + فروش صادراتی

خرید و قیمت نعناع فلفلی خشک + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت نعناع خشک خانگی + خرید باور نکردنی

قیمت نعناع خشک خانگی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید نعنا خشک شده + قیمت فروش استثنایی

خرید نعنا خشک شده + قیمت فروش استثنایی

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۱۰ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش نعناع کریستالی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش نعناع کریستالی با شرایط فوق العاده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خریدنعنا کوهی خشک + قیمت فروش استثنایی

خریدنعنا کوهی خشک + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سبزی خشک نعنا عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سبزی خشک نعنا عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت نعنا موهیتو تازه + خرید باور نکردنی

قیمت نعنا موهیتو تازه + خرید باور نکردنی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت نعناع فلفلی ارومیه + خرید باور نکردنی

قیمت نعناع فلفلی ارومیه + خرید باور نکردنی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله‌ای

خرید نعنا خشک تیار + قیمت فروش استثنایی

خرید نعنا خشک تیار + قیمت فروش استثنایی

از ۳۷.۰۰۰ تا ۷۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نعناع خشک آش رشته + فروش ویژه

قیمت خرید نعناع خشک آش رشته + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید نعنا خشک کاشان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید نعنا خشک کاشان عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید نعنا محلی گیلان + قیمت فروش استثنایی

خرید نعنا محلی گیلان + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت نعناع کوهی خشک + خرید باور نکردنی

قیمت نعناع کوهی خشک + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت نعنا خشک تبریز + فروش عمده

خرید و قیمت نعنا خشک تبریز + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

سفارشی

پرداخت:

توافقی

فروش نعنا خشک تبریز + قیمت خرید به صرفه

فروش نعنا خشک تبریز + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش نعنا شمالی + قیمت خرید به صرفه

فروش نعنا شمالی + قیمت خرید به صرفه

از ۲۵.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله‌ای

فروش نعناع فلفلی خشک + قیمت خرید به صرفه

فروش نعناع فلفلی خشک + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید نعناع خشک گلها عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید نعناع خشک گلها عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید نعنا خشک شده با فروش عمده

قیمت خرید نعنا خشک شده با فروش عمده

از ۵۸.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۴۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت نعناع فلفلی قرمز + فروش عمده

خرید و قیمت نعناع فلفلی قرمز + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت نعنا خشک فله + فروش صادراتی

خرید و قیمت نعنا خشک فله + فروش صادراتی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نعنا شیرازی + فروش ویژه

قیمت خرید نعنا شیرازی + فروش ویژه

از ۱۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ تا ۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نعنا خشک کاشان با فروش عمده

قیمت خرید نعنا خشک کاشان با فروش عمده

۱۳۰۰۰۰ تومان

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سبزی نعنا خشک + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی نعنا خشک + فروش صادراتی

۱۳۰۰۰۰ تومان

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید نعناع فلفلی کوهی + قیمت فروش استثنایی

خرید نعناع فلفلی کوهی + قیمت فروش استثنایی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۲۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله‌ای

خرید و قیمت سبزی خشک نعنا + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی خشک نعنا + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید نعنا خشک + فروش ویژه

قیمت خرید نعنا خشک + فروش ویژه

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰۰ گرم تا ۱ کیلویی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نعنا محلی گیلان با فروش عمده

قیمت خرید نعنا محلی گیلان با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

کیلویی و فله ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت نعنا گیاه دارویی + فروش عمده

خرید و قیمت نعنا گیاه دارویی + فروش عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت عرق نعنا فلفلی + فروش عمده

خرید و قیمت عرق نعنا فلفلی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت نعناع فلفلی خشک + خرید باور نکردنی

قیمت نعناع فلفلی خشک + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش نعناع کوهی خشک با شرایط فوق العاده

خرید و فروش نعناع کوهی خشک با شرایط فوق العاده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت خرید نعنا خشک شیراز با فروش عمده

قیمت خرید نعنا خشک شیراز با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

سفارشی

پرد