logo

نایلکس

خرید و قیمت نایلکس دسته موزی + فروش عمده

خرید و قیمت نایلکس دسته موزی + فروش عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰

اندازه:

۴۰x۵۵ و ۳۲x۴۵

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

تحویل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نایلکس رکابی رنگی + فروش ویژه

قیمت خرید نایلکس رکابی رنگی + فروش ویژه

از ۵۵.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۵×۲۵ تا ۴۷×۳۷

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت نایلکس چاپ دار + فروش عمده

خرید و قیمت نایلکس چاپ دار + فروش عمده

از ۷۵۰.۰۰۰ تا ۹۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰x۹۵ و ۳۷x۴۷

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت نایلکس دسته دار رولی + خرید باور نکردنی

قیمت نایلکس دسته دار رولی + خرید باور نکردنی

از ۴۴.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۷ * ۴۷ و ۴۵ * ۵۵

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید نایلکس کیلویی با فروش عمده

قیمت خرید نایلکس کیلویی با فروش عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۵×۵۵ و ۳۵×۲۵

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید نایلکس کوالا + فروش ویژه

خرید نایلکس کوالا + فروش ویژه

از ۳۴.۰۰۰ تا ۳۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۲ × ۳۲ و ۵۲ × ۶۲

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نایلکس دسته رکابی + فروش ویژه

قیمت خرید نایلکس دسته رکابی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت سلفون غذا + فروش عمده

خرید و قیمت سلفون غذا + فروش عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۶۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۵۰ متر

بسته‌ بندی:

رولی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نایلکس رنگی دسته دار با فروش عمده

قیمت خرید نایلکس رنگی دسته دار با فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵ × ۵۵ و ۵۵ × ۶۵

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید نایلکس رنگی تهران + فروش ویژه

قیمت خرید نایلکس رنگی تهران + فروش ویژه

از ۵۵.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۵ * ۶۵ و ۶۰ * ۷۵

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت خرید نایلکس طرح داربزرگ + فروش ویژه

قیمت خرید نایلکس طرح داربزرگ + فروش ویژه

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۲ × ۳۲ و ۳۶ × ۴۲

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید نایلکس رنگی + فروش ویژه

خرید نایلکس رنگی + فروش ویژه

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ × ۳۵ و ۳۵ × ۴۵

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نایلکس دسته موزی + فروش ویژه

قیمت خرید نایلکس دسته موزی + فروش ویژه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸ × ۲۱ تا ۲۲ × ۳۲

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت نایلکس طرح دار + فروش عمده

خرید و قیمت نایلکس طرح دار + فروش عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۵x۲۵ و ۳۰x۴۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

تحویل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت نایلکس شفاف + فروش عمده

خرید و قیمت نایلکس شفاف + فروش عمده

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵×۳۵ تا ۳۷×۴۷

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت نایلکس رولی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت نایلکس رولی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۶*۱۸ و ۳۵×۲۵

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت نایلکس دست موزی خام + فروش عمده

خرید و قیمت نایلکس دست موزی خام + فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۵x۲۵ و ۲۰x۲۸ سانتی متر

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

تحویل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت نایلکس طرح دار کوچک + خرید باور نکردنی

قیمت نایلکس طرح دار کوچک + خرید باور نکردنی

از ۳۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۲ × ۳۲ و ۲۶ × ۱۸

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت نایلکس ساندویچی + فروش عمده

خرید و قیمت نایلکس ساندویچی + فروش عمده

از ۳۳.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید نایلکس کرمان + فروش ویژه

خرید نایلکس کرمان + فروش ویژه

از ۴۶.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۵ × ۵۵ و ۳۷ × ۴۷

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت نایلکس رکابی شیری + فروش عمده

خرید و قیمت نایلکس رکابی شیری + فروش عمده

از ۵۵.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ × ۴۰ و ۴۵ × ۵۵

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید نایلکس رکابی تبلیغاتی + قیمت فروش استثنایی

خرید نایلکس رکابی تبلیغاتی + قیمت فروش استثنایی

از ۸۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۵ × ۵۵ - ۶۵ × ۷۵

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید نایلکس دسته دار رولی + فروش عمده

قیمت خرید نایلکس دسته دار رولی + فروش عمده

از ۱.۳۷۰.۰۰۰ تا ۱.۴۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۵×۷۵ و ۴۰×۳۰

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت نایلکس دسته رکابی + خرید باور نکردنی

قیمت نایلکس دسته رکابی + خرید باور نکردنی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۵ × ۲۵ تا ۴۷ × ۳۷

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

ارسال درخواست