logo

سم پاش

خرید و قیمت سم پاش رونیکس + فروش صادراتی

خرید و قیمت سم پاش رونیکس + فروش صادراتی

از ۳۵۰.۰۰۰ تا ۵۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ و ۵ لیتر

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله‌ای

خرید سم پاش زنبه ای هوندا + قیمت فروش استثنایی

خرید سم پاش زنبه ای هوندا + قیمت فروش استثنایی

از ۸.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۸۰x۳۱۰x۴۰۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ %نقد ۷۰% تحویل بار

قیمت خرید سم پاش تراکتور باغی + فروش ویژه

قیمت خرید سم پاش تراکتور باغی + فروش ویژه

از ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۴۰۰ لیتری

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

فروش سم پاش دستی 20لیتری + قیمت خرید به صرفه

فروش سم پاش دستی 20لیتری + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سمپاش دستی فلزی + فروش ویژه

قیمت خرید سمپاش دستی فلزی + فروش ویژه

از ۴۷۰.۰۰۰ تا ۷۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۲۰ لیتری

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش سم پاش موتوری بنزینی + قیمت خرید به صرفه

فروش سم پاش موتوری بنزینی + قیمت خرید به صرفه

از ۴.۵۰۰.۰۰۰ تا ۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ و ۲۵ لیتری

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت سم پاش برقی + خرید باورنکردنی

قیمت سم پاش برقی + خرید باورنکردنی

از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰ لیتری

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید سم پاش زنبه ای بنزینی + فروش ویژه

قیمت خرید سم پاش زنبه ای بنزینی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سم پاش دستی + فروش عمده

خرید و قیمت سم پاش دستی + فروش عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ تا ۲۰ لیتری

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سم پاش زنبه ای برقی + فروش عمده

خرید و قیمت سم پاش زنبه ای برقی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سمپاش پهپاد کشاورزی + فروش عمده

خرید و قیمت سمپاش پهپاد کشاورزی + فروش عمده

از ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۵۰ لیتری

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقدی - ۷۰ تحویل

قیمت خرید سمپاش زنبه ای برقی + فروش ویژه

قیمت خرید سمپاش زنبه ای برقی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سم پاش دستی فلزی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سم پاش دستی فلزی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سم پاش دستی 20لیتری + فروش ویژه

قیمت خرید سم پاش دستی 20لیتری + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سمپاش برقی فرغونی + فروش عمده

خرید و قیمت سمپاش برقی فرغونی + فروش عمده

از ۷.۷۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ لیتری

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید سمپاش موتوری + قیمت فروش استثنایی

خرید سمپاش موتوری + قیمت فروش استثنایی

از ۹۰۰.۰۰۰ تا ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰x ۲۵ x ۶۰ سانتی‌متر

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سم پاش موتوری کشاورزی + فروش ویژه

قیمت خرید سم پاش موتوری کشاورزی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سمپاش کشاورزی در کرج + فروش ویژه

قیمت خرید سمپاش کشاورزی در کرج + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سمپاش زنبه ای بنزینی + فروش عمده

خرید و قیمت سمپاش زنبه ای بنزینی + فروش عمده

از ۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۱۲*۳۶۲ و ۳۲۱*۳۷۶

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت سمپاش زنبه ای هوندا + فروش عمده

خرید و قیمت سمپاش زنبه ای هوندا + فروش عمده

از ۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۱۲*۳۶۲ و ۳۲۱*۳۷۶

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت سم پاش فرغونی برقی + فروش صادراتی

خرید و قیمت سم پاش فرغونی برقی + فروش صادراتی

از ۹.۳۰۰.۰۰۰ تا ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ - ۲۰۰ لیتری

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت سمپاش پشت تراکتوری بوم دار + فروش عمده

خرید و قیمت سمپاش پشت تراکتوری بوم دار + فروش عمده

از ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ و ۸۰۰ لیتر

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت سم پاش فرغونی هوندا + فروش عمده

خرید و قیمت سم پاش فرغونی هوندا + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سم پاش موتوری کولی + فروش ویژه

قیمت خرید سم پاش موتوری کولی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید گوگرد پاش دستی + قیمت فروش استثنائی

خرید گوگرد پاش دستی + قیمت فروش استثنائی

از۶۳۹.۰۰۰ تا ۵.۷۹۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۹ تا ۲۰ لیتر

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت سمپاش پرتابل برقی + خرید باور نکردنی

قیمت سمپاش پرتابل برقی + خرید باور نکردنی

از ۶.۳۰۰.۰۰۰ تا ۷.۴۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۷ × ۲۷ × ۳۵

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت سمپاش دستی برقی + فروش عمده

خرید و قیمت سمپاش دستی برقی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش سمپاش کوله ای دستی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سمپاش کوله ای دستی با شرایط فوق العاده

از ۵۰۰.۰۰۰ تا ۹۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ و ۲۲ لیتری

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سم پاش موتوری کوله ای + فروش ویژه

قیمت خرید سم پاش موتوری کوله ای + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست