logo

مهناز فلاح فرد

خرید و قیمت نخود سفید آبگوشتی + فروش عمده

خرید و قیمت نخود سفید آبگوشتی + فروش عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت خرید نخود حبوبات + فروش ویژه

قیمت خرید نخود حبوبات + فروش ویژه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت خرید نخود سفید روسی با فروش عمده

قیمت خرید نخود سفید روسی با فروش عمده

۵۰۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ و ۳۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت نخود آبگوشتی عمده + فروش عمده

خرید و قیمت نخود آبگوشتی عمده + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت نخود سفید اصفهان + خرید باور نکردنی

قیمت نخود سفید اصفهان + خرید باور نکردنی

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش نخود سفید سبز با شرایط فوق العاده

خرید و فروش نخود سفید سبز با شرایط فوق العاده

۶۲۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ و ۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

گونی و کیسه شیشه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت نخود سفید روسی + فروش صادراتی

خرید و قیمت نخود سفید روسی + فروش صادراتی

از ۴۸.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱ الی ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت نخود سفید روسی + خرید باور نکردنی

قیمت نخود سفید روسی + خرید باور نکردنی

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت نخود سفید آبگوشتی + فروش صادراتی

خرید و قیمت نخود سفید آبگوشتی + فروش صادراتی

از ۸۷.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و قیمت نخود سفید صادراتی + فروش عمده

خرید و قیمت نخود سفید صادراتی + فروش عمده

۶۲۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ و ۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه های گونی و شیشه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت نخود مناسب فلافل + فروش عمده

خرید و قیمت نخود مناسب فلافل + فروش عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید نخود سفید روسی با فروش عمده

قیمت خرید نخود سفید روسی با فروش عمده

از ۵۷.۰۰۰ تا ۱۰۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید نخود ریز سفید + قیمت فروش استثنایی

خرید نخود ریز سفید + قیمت فروش استثنایی

از ۸۲.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید نخود درجه یک + فروش ویژه

قیمت خرید نخود درجه یک + فروش ویژه

از ۶۵.۰۰۰ تا ۷۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید نخود سفید سبز + فروش ویژه

قیمت خرید نخود سفید سبز + فروش ویژه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید نخود روسیه + قیمت فروش استثنایی

خرید نخود روسیه + قیمت فروش استثنایی

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی و اقساط

خرید و قیمت نخود درجه یک کرمانشاه + فروش عمده

خرید و قیمت نخود درجه یک کرمانشاه + فروش عمده

از ۷۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت نخود سفید جم + فروش عمده

خرید و قیمت نخود سفید جم + فروش عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

فروش نخود ریز سفید  + قیمت خرید به صرفه

فروش نخود ریز سفید + قیمت خرید به صرفه

از ۸۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۳ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش نخود سفید سقز + قیمت خرید به صرفه

فروش نخود سفید سقز + قیمت خرید به صرفه

از ۵۴.۰۰۰ تا ۸۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت نخود سفید + فروش عمده

خرید و قیمت نخود سفید + فروش عمده

از ۳۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نخود استان فارس با فروش عمده

قیمت خرید نخود استان فارس با فروش عمده

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۹۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

فروش نخود فله ای + قیمت خرید به صرفه

فروش نخود فله ای + قیمت خرید به صرفه

از ۶۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت نخود گل سفید + فروش عمده

خرید و قیمت نخود گل سفید + فروش عمده

۵۵۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ و ۳۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه های گونی و شیشه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت  نخود سفید عمده + خرید باور نکردنی

قیمت نخود سفید عمده + خرید باور نکردنی

از ۵۱.۰۰۰ تا ۶۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نخود سفید ایرانی با فروش عمده

قیمت خرید نخود سفید ایرانی با فروش عمده

۵۰۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ و ۳۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

گونی و کیسه شیشه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت خرید نخود 800 گرمی فردینه عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید نخود 800 گرمی فردینه عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گیاه نخود آبگوشتی + فروش ویژه

قیمت خرید گیاه نخود آبگوشتی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت نخود سفید کرمانشاه + فروش صادراتی

خرید و قیمت نخود سفید کرمانشاه + فروش صادراتی

۶۲۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ و ۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

گونی و کیسه شیشه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

فروش نخود 900 گرمی فامیلا + قیمت خرید به صرفه

فروش نخود 900 گرمی فامیلا + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت نخود روسی + فروش عمده

خرید و قیمت نخود روسی + فروش عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی و اقساط

قیمت خرید نخود سفید ایرانی + فروش ویژه

قیمت خرید نخود سفید ایرانی + فروش ویژه

۵۰۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ و ۳۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه های گونی و شیشه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت نخود سفید سقز + خرید باور نکردنی

قیمت نخود سفید سقز + خرید باور نکردنی

۵۷۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ و ۳۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه های گونی و شیشه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت نخود سفید کیلویی + فروش عمده

خرید و قیمت نخود سفید کیلویی + فروش عمده

۶۲۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ و ۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت نخود سفید اصل هشتگرد + خرید باور نکردنی

قیمت نخود سفید اصل هشتگرد + خرید باور نکردنی

۵۸۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ و ۳۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه های گونی و شیشه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت خرید نخود سفید به صرفه و ارزان

قیمت خرید نخود سفید به صرفه و ارزان

۵۵۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ و ۳۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

۲۵ و ۳۰ کیلویی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت نخود سفیدایرانی + خرید باور نکردنی

قیمت نخود سفیدایرانی + خرید باور نکردنی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت نخود ریز سفید با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت نخود ریز سفید با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۶۵.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت نخود تک خان + فروش صادراتی

خرید و قیمت نخود تک خان + فروش صادراتی

از ۵۵.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت نخود سفید ایرانی + فروش صادراتی

خرید و قیمت نخود سفید ایرانی + فروش صادراتی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه پلاستیکی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید نخود سفید روسی + قیمت فروش استثنایی

خرید نخود سفید روسی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۳۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و فروش نخود گل سفید با شرایط فوق العاده

خرید و فروش نخود گل سفید با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید نخود سفید صادراتی کرج + فروش ویژه

قیمت خرید نخود سفید صادراتی کرج + فروش ویژه

۵۵۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ و ۳۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

گونی و کیسه شیشه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت خرید نخود سفید آبگوشتی با فروش عمده

قیمت خرید نخود سفید آبگوشتی با فروش عمده

۵۵۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ و ۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

گونی و کیسه شیشه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت خرید نخود سفید بوکان با فروش عمده

قیمت خرید نخود سفید بوکان با فروش عمده

از ۵۱.۰۰۰ تا ۸۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نخود سفید عمده + فروش ویژه

قیمت خرید نخود سفید عمده + فروش ویژه

۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ و ۳۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

گونی و کیسه شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش نخودچی سفید + قیمت خرید به صرفه

فروش نخودچی سفید + قیمت خرید به صرفه

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نخود آبگینه + عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید نخود آبگینه + عمده به صرفه و ارزان

۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

cpp

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و قیمت نخود فلافل عمده + فروش صادراتی

خرید و قیمت نخود فلافل عمده + فروش صادراتی

۵۰۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ و ۳۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

گونی و کیسه شیشه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت نخود سفید کرمانشاه + فروش عمده

خرید و قیمت نخود سفید کرمانشاه + فروش عمده

۶۲۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ و ۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

گونی و کیسه شیشه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

خرید نخود تازه رسیده + قیمت فروش استثنایی

خرید نخود تازه رسیده + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش نخود تازه با شرایط فوق العاده

خرید و فروش نخود تازه با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت نخود فرنگی روسی + خرید باور نکردنی

قیمت نخود فرنگی روسی + خرید باور نکردنی

از ۴۵.۰۰۰ تا ۸۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی و اقساط

قیمت نخود علوفه ای پایونیر + خرید باور نکردنی

قیمت نخود علوفه ای پایونیر + خرید باور نکردنی

۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۳۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

گونی و کیسه شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید نخود سفید محلی کرمانشاه + قیمت فروش استثنایی

خرید نخود سفید محلی کرمانشاه + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید نخود سفید روسی + فروش ویژه

قیمت خرید نخود سفید روسی + فروش ویژه

۵۰۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ و ۳۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

گونی و کیسه شیشه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت خرید نخود ریز کرمانشاهی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید نخود ریز کرمانشاهی عمده به صرفه و ارزان

از ۵۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت نخود گل شور + فروش عمده

خرید و قیمت نخود گل شور + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید نخود فلافلی کرمانشاه با فروش عمده

قیمت خرید نخود فلافلی کرمانشاه با فروش عمده

از ۴۸.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت نخود سفید در بوکان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت نخود سفید در بوکان با کیفیت ارزان + خرید عمده

۵۰۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ و ۳۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

گونی و کیسه شیشه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت نخود فله ای کیلویی + فروش عمده

خرید و قیمت نخود فله ای کیلویی + فروش عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۰۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰۰ و ۹۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید نخود گل سفید + قیمت فروش استثنایی

خرید نخود گل سفید + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰۰.۰۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید نخود سفید جم + فروش ویژه

قیمت خرید نخود سفید جم + فروش ویژه

از ۶۴.۰۰۰ تا ۱۱۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت نخود ریز کرمانشاهی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت نخود ریز کرمانشاهی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۴۶.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت نخود تازه خام + فروش صادراتی

خرید و قیمت نخود تازه خام + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش نخود سفید روسی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش نخود سفید روسی با شرایط فوق العاده

از ۴۸.۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱ الی ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

فله ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نخود ریز سفید با فروش عمده

قیمت خرید نخود ریز سفید با فروش عمده

از ۳۱.۰۰۰ تا ۶۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت  نخود سفید جم + خرید باور نکردنی

قیمت نخود سفید جم + خرید باور نکردنی

از ۷۸.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید نخود سفید بوکان + فروش ویژه

قیمت خرید نخود سفید بوکان + فروش ویژه

۵۵۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ و ۳۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

گونی و کیسه شیشه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت نخود سفید روسی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت نخود سفید روسی با کیفیت ارزان + خرید عمده

۵۰۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ و ۳۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

گونی و کیسه شیشه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت خرید نخود سفید ایرانی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید نخود سفید ایرانی عمده به صرفه و ارزان

۶۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ و ۳۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

گونی و کیسه شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت نخود سفید + فروش صادراتی

خرید و قیمت نخود سفید + فروش صادراتی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید نخود تازه خام + قیمت فروش استثنایی

خرید نخود تازه خام + قیمت فروش استثنایی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید نخود سفید پلو + فروش ویژه

قیمت خرید نخود سفید پلو + فروش ویژه

۵۵۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ و ۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

گونی و کیسه شیشه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت خرید نخود یک کیلویی + فروش ویژه

قیمت خرید نخود یک کیلویی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت نخود سفید و سیاه + فروش عمده

خرید و قیمت نخود سفید و سیاه + فروش عمده

از ۳۷۰۰۰ تا ۶۲۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ و ۳۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه های گونی و شیشه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

خرید و فروش نخود سفید با شرایط فوق العاده

خرید و فروش نخود سفید با شرایط فوق العاده

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید نخود کرمانشاه + قیمت فروش استثنایی

خرید نخود کرمانشاه + قیمت فروش استثنایی

از ۷۵.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش نخود سه خان کرمانشاه با شرایط فوق العاده

خرید و فروش نخود سه خان کرمانشاه با شرایط فوق العاده

از ۵۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

ارسال درخواست