logo

علیرضا سلیمانی

خرید و قیمت خیار سبز ایرانی + فروش عمده

خرید و قیمت خیار سبز ایرانی + فروش عمده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت فلفل دلمه رنگی + خرید باور نکردنی

قیمت فلفل دلمه رنگی + خرید باور نکردنی

از ۱۱.۰۰۰ تا ۳۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید بادمجان شیرازی + فروش ویژه

قیمت خرید بادمجان شیرازی + فروش ویژه

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۳۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۲۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت بادمجان ابرکوه + فروش عمده

خرید و قیمت بادمجان ابرکوه + فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۱۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید فلفل سبز همدانی با فروش عمده

قیمت خرید فلفل سبز همدانی با فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت گوجه فرنگی کارن + فروش عمده

خرید و قیمت گوجه فرنگی کارن + فروش عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و قیمت کدو تنبل شیراز + فروش عمده

خرید و قیمت کدو تنبل شیراز + فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید خیار بیتر ملون + قیمت فروش استثنایی

خرید خیار بیتر ملون + قیمت فروش استثنایی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت فلفل سبز دلمه ای + فروش عمده

خرید و قیمت فلفل سبز دلمه ای + فروش عمده

از ۲۳.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید خیار ارمنی + قیمت فروش استثنایی

خرید خیار ارمنی + قیمت فروش استثنایی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت فلفل بیبر همدان + فروش عمده

خرید و قیمت فلفل بیبر همدان + فروش عمده

۱۵.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۵۰۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و فروش فلفل سبز تند با شرایط فوق العاده

خرید و فروش فلفل سبز تند با شرایط فوق العاده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۵۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت خربزه مشهدی اصل + فروش عمده

خرید و قیمت خربزه مشهدی اصل + فروش عمده

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۳ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید فلفل ردمن + قیمت فروش استثنایی

خرید فلفل ردمن + قیمت فروش استثنایی

از ۳۲.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت هویج فرنگی + فروش صادراتی

خرید و قیمت هویج فرنگی + فروش صادراتی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۴ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید اسلایس کدو حلوایی + فروش ویژه

قیمت خرید اسلایس کدو حلوایی + فروش ویژه

از ۳۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت فلفل دلمه سبز با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت فلفل دلمه سبز با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۳۶.۰۰۰ تا ۴۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید خیار سبز اصفهان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خیار سبز اصفهان عمده به صرفه و ارزان

از ۲۴.۵۰۰ تا ۴۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش فلفل سبز سوزنی + قیمت خرید به صرفه

فروش فلفل سبز سوزنی + قیمت خرید به صرفه

از ۱۰.۰۰۰ تا ۱۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پیاز سفید صادراتی + فروش صادراتی

خرید و قیمت پیاز سفید صادراتی + فروش صادراتی

از ۱۹.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید لوبیا قرمز عمده + قیمت فروش استثنایی

خرید لوبیا قرمز عمده + قیمت فروش استثنایی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت فلفل سبز قلمی تند + فروش عمده

خرید و قیمت فلفل سبز قلمی تند + فروش عمده

از ۱۰.۰۰۰ تا ۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۵۰۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و فروش خیار چنبر همدان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خیار چنبر همدان با شرایط فوق العاده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

سبدی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی و اقساط

قیمت خیار چنبر کرمانشاه با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خیار چنبر کرمانشاه با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت خرید بادمجان بلکی با فروش عمده

قیمت خرید بادمجان بلکی با فروش عمده

از ۱۸۰.۰۰۰ تا ۲۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۱۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت باقالی خام شمالی + فروش عمده

خرید و قیمت باقالی خام شمالی + فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید خیار چنبر کرمانی + فروش ویژه

قیمت خرید خیار چنبر کرمانی + فروش ویژه

از ۳۵.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت خرید کاهو آیسبرگ ایران + فروش ویژه

قیمت خرید کاهو آیسبرگ ایران + فروش ویژه

از ۲۲.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ الی ۲۰ کیلو

بسته‌ بندی:

سبدی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش بادمجان ابرقو + قیمت خرید به صرفه

فروش بادمجان ابرقو + قیمت خرید به صرفه

از ۲۱۰.۰۰۰ تا ۳۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۱۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کدو حلوایی شیرین + فروش صادراتی

خرید و قیمت کدو حلوایی شیرین + فروش صادراتی

از ۳۵.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت فلفل رنگی دلمه ای + فروش عمده

خرید و قیمت فلفل رنگی دلمه ای + فروش عمده

از ۴۳.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۰/۵ و ۱ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید خیار گلخانه ای سردار + فروش ویژه

قیمت خرید خیار گلخانه ای سردار + فروش ویژه

از ۳۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی و اقساط

خرید و قیمت کلم سفید خام + فروش صادراتی

خرید و قیمت کلم سفید خام + فروش صادراتی

از ۱۲.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت خیار سبز شیراز + فروش عمده

خرید و قیمت خیار سبز شیراز + فروش عمده

از ۲۴.۵۰۰ تا ۷۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

ا تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید خیار خاردار صادراتی + فروش ویژه

قیمت خرید خیار خاردار صادراتی + فروش ویژه

از ۱۳.۰۰۰ تا ۲۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت خرید فلفل شمشیری تند + فروش ویژه

قیمت خرید فلفل شمشیری تند + فروش ویژه

از ۱۳.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۵۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت کدو تنبل ایرانی + فروش عمده

خرید و قیمت کدو تنبل ایرانی + فروش عمده

۲۵.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۵۰۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت فلفل سبز نازک با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت فلفل سبز نازک با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۲.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت خیار سبز کهنوج + فروش عمده

خرید و قیمت خیار سبز کهنوج + فروش عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۴۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و قیمت کاهو چینی اصل + فروش عمده

خرید و قیمت کاهو چینی اصل + فروش عمده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید بادمجان سفید دلمه ای + فروش ویژه

قیمت خرید بادمجان سفید دلمه ای + فروش ویژه

از ۲۵.۰۰۰ الی ۳۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

پاکت نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت بادمجان پرورده شمالی + فروش عمده

خرید و قیمت بادمجان پرورده شمالی + فروش عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۴ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت گوجه فرنگی تاکستان + فروش عمده

خرید و قیمت گوجه فرنگی تاکستان + فروش عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت بادمجان قلمی ایرانی + خرید باور نکردنی

قیمت بادمجان قلمی ایرانی + خرید باور نکردنی

از ۱۸.۰۰۰ تا ۵۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کدو سبز قلمی  + فروش ویژه

قیمت خرید کدو سبز قلمی + فروش ویژه

از ۱۴.۰۰۰ تا ۲۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت كلم پيچ سفيد با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت كلم پيچ سفيد با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۰.۰۰۰ تا ۱۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

ارسال درخواست