logo

یونس حق شناس

قیمت عسل شافی + خرید باور نکردنی

قیمت عسل شافی + خرید باور نکردنی

از ۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۳۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ و ۹۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

بطری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت عسل چهار مغز + فروش عمده

خرید و قیمت عسل چهار مغز + فروش عمده

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۳۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید عسل گل اقاقیا عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید عسل گل اقاقیا عمده به صرفه و ارزان

از ۳۱۵.۰۰۰ تا ۸۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

نیم و یک کیلویی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت عسل شاه بلوط + فروش عمده

خرید و قیمت عسل شاه بلوط + فروش عمده

از ۲۷۵.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت عسل خلخال + فروش صادراتی

خرید و قیمت عسل خلخال + فروش صادراتی

از ۱۷۵.۰۰۰ تا ۲۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت عسل کتیرا + فروش صادراتی

خرید و قیمت عسل کتیرا + فروش صادراتی

از ۴۳۰.۰۰۰ تا ۵۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت عسل گون + قیمت فروش استثنایی

قیمت عسل گون + قیمت فروش استثنایی

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۳۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت عسل وحشی اصل + فروش صادراتی

خرید و قیمت عسل وحشی اصل + فروش صادراتی

از ۵۴۰.۰۰۰ تا ۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت عسل صد در صد طبیعی + فروش صادراتی

خرید و قیمت عسل صد در صد طبیعی + فروش صادراتی

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید عسل با موم سیاه + قیمت  فروش استثنایی

خرید عسل با موم سیاه + قیمت فروش استثنایی

از ۲۶۸.۰۰۰ تا ۴۴۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت عسل پارس کندو + خرید باور نکردنی

قیمت عسل پارس کندو + خرید باور نکردنی

از ۲۱.۰۰۰ تا ۴۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش عسل کنار کندو + قیمت خرید به صرفه

فروش عسل کنار کندو + قیمت خرید به صرفه

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۹۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

جار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید عسل مرکبات ارگانیک + فروش ویژه

قیمت خرید عسل مرکبات ارگانیک + فروش ویژه

از ۳۴۵.۰۰۰ تا ۴۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش عسل دنا + قیمت خرید به صرفه

فروش عسل دنا + قیمت خرید به صرفه

از ۱۸۰.۰۰۰ تا ۲۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید عسل اصل ایران + قیمت فروش استثنایی

خرید عسل اصل ایران + قیمت فروش استثنایی

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید شربت عسل و آویشن + قیمت فروش استثنایی

خرید شربت عسل و آویشن + قیمت فروش استثنایی

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲۱۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰۰ و ۶۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی و اقساط

قیمت خرید عسل گل مریم عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید عسل گل مریم عمده به صرفه و ارزان

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۴۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

نیم و یک کیلویی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت عسل اقاقیا + فروش صادراتی

خرید و قیمت عسل اقاقیا + فروش صادراتی

از ۱۶۰.۰۰۰ تا ۳۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید عسل فروردین + قیمت فروش استثنایی

خرید عسل فروردین + قیمت فروش استثنایی

از ۶۴۰.۰۰۰ تا ۱.۴۰۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۵۰ و ۱۳۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

جار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید عسل زعفرانی سحرخیز با فروش عمده

قیمت خرید عسل زعفرانی سحرخیز با فروش عمده

۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت عسل با کیفیت ایران + فروش صادراتی

خرید و قیمت عسل با کیفیت ایران + فروش صادراتی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۷۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۹۰۰ و ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی و اقساط

قیمت عسل اکسیر + خرید باور نکردنی

قیمت عسل اکسیر + خرید باور نکردنی

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت عسل اریبال + فروش عمده

خرید و قیمت عسل اریبال + فروش عمده

از ۱۴۵.۰۰۰ تا ۵۶۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید عسل هلسی + فروش ویژه

قیمت خرید عسل هلسی + فروش ویژه

از ۴۴۰.۰۰۰ تا ۵۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۵۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید عسل گنجینه طبیعت قم + فروش ویژه

قیمت خرید عسل گنجینه طبیعت قم + فروش ویژه

از ۱۷۷.۰۰۰ تا ۱۸۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید عسل خالص فوراور + فروش ویژه

قیمت خرید عسل خالص فوراور + فروش ویژه

از ۶۵۴.۰۰۰ تا ۷۸۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت عسل خوانسار عمده + فروش عمده

خرید و قیمت عسل خوانسار عمده + فروش عمده

از ۴۸۵.۰۰۰ تا ۹۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و فروش عسل گل زرد با شرایط فوق العاده

خرید و فروش عسل گل زرد با شرایط فوق العاده

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۲۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت عسل ملک خاتون + فروش عمده

خرید و قیمت عسل ملک خاتون + فروش عمده

از ۶۹۹.۰۰۰ تا ۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۵۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید عسل طبیعی قره چمن + فروش ویژه

قیمت خرید عسل طبیعی قره چمن + فروش ویژه

از ۳۲۰.۰۰۰ تا ۹۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰ و ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت عسل نشاط + خرید باور نکردنی

قیمت عسل نشاط + خرید باور نکردنی

از ۲۸۰.۰۰۰ تا ۵۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت عسل محمدی سرعین + فروش صادراتی

خرید و قیمت عسل محمدی سرعین + فروش صادراتی

از ۲۸۰.۰۰۰ تا ۴۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

فروش عسل آویشن آبشن + قیمت خرید به صرفه

فروش عسل آویشن آبشن + قیمت خرید به صرفه

از ۲۱۱,۰۰۰ تا ۲۸۱,۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵۰ و ۹۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

جار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت عسل حکیم قم + خرید باور نکردنی

قیمت عسل حکیم قم + خرید باور نکردنی

از ۳۸۵.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۴۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

بطری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید عسل ارگانیک آذربایجان عمده و به صرفه

قیمت خرید عسل ارگانیک آذربایجان عمده و به صرفه

از ۱۲۵.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۹۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی و اقساط

ارسال درخواست