logo

مریم صحرانورد

خرید و فروش سیب سبز ایرانی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سیب سبز ایرانی با شرایط فوق العاده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و فروش سیب درختی سبز با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سیب درختی سبز با شرایط فوق العاده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ و ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سیب زرد شیرین + فروش صادراتی

خرید و قیمت سیب زرد شیرین + فروش صادراتی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سیب زرد عمده + قیمت فروش استثنایی

خرید سیب زرد عمده + قیمت فروش استثنایی

از ۵۸.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید سیب قرمز لبنانی + قیمت فروش استثنایی

خرید سیب قرمز لبنانی + قیمت فروش استثنایی

از ۳۱.۰۰۰ تا ۶۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت سیب درجه ۱ + فروش عمده

خرید و قیمت سیب درجه ۱ + فروش عمده

از ۹۵.۰۰۰ تا ۱۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

سبدی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت سیب دماوند صادراتی + فروش عمده

خرید و قیمت سیب دماوند صادراتی + فروش عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

سبدی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید سیب رد گلدن + فروش ویژه

قیمت خرید سیب رد گلدن + فروش ویژه

از ۲۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲ تا ۱۰ تن

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سیب زرد سمیرم + فروش صادراتی

خرید و قیمت سیب زرد سمیرم + فروش صادراتی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سیب گالا فرانسه + قیمت فروش استثنایی

خرید سیب گالا فرانسه + قیمت فروش استثنایی

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۴ کیلویی

بسته‌ بندی:

سبدی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت سیب ژاپنی فوجی + فروش عمده

خرید و قیمت سیب ژاپنی فوجی + فروش عمده

از ۷۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

سبدی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

فروش سیب گالا ایران + قیمت خرید به صرفه

فروش سیب گالا ایران + قیمت خرید به صرفه

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

سبدی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید سیب گالا قرمز + فروش ویژه

قیمت خرید سیب گالا قرمز + فروش ویژه

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

سبدی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید سیب قرمز تو سرخ عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سیب قرمز تو سرخ عمده به صرفه و ارزان

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش سیب زرد فرانسه + قیمت خرید به صرفه

فروش سیب زرد فرانسه + قیمت خرید به صرفه

از ۲۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سیب درختی کیلویی + فروش عمده

خرید و قیمت سیب درختی کیلویی + فروش عمده

از ۳۰.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

سبدی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت سیب سبز دزفول + فروش عمده

خرید و قیمت سیب سبز دزفول + فروش عمده

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سیب گالا قرمز + فروش صادراتی

خرید و قیمت سیب گالا قرمز + فروش صادراتی

از ۴۸.۰۰۰ تا ۹۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت سیب گالا دماوند + خرید باور نکردنی

قیمت سیب گالا دماوند + خرید باور نکردنی

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۴ کیلویی

بسته‌ بندی:

سبدی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید سیب گالا سفید + فروش ویژه

قیمت خرید سیب گالا سفید + فروش ویژه

از ۱۸.۰۰۰ تا ۲۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲ تا ۱۴ تن

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سیب سفید شیشه ای + فروش عمده

خرید و قیمت سیب سفید شیشه ای + فروش عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

سبدی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید سیب قرمز دلیشز + فروش ویژه

قیمت خرید سیب قرمز دلیشز + فروش ویژه

از ۱۸.۰۰۰ تا ۲۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲ تا ۱۴ تن

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سیب گلدن دلیشز + فروش ویژه

قیمت خرید سیب گلدن دلیشز + فروش ویژه

از ۲۲.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲ تا ۲۰ تن

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

ضمانت نامه

قیمت خرید سیب درجه یک عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سیب درجه یک عمده به صرفه و ارزان

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت سیب قرمز محلی + فروش عمده

خرید و قیمت سیب قرمز محلی + فروش عمده

۳۳.۰۰۰ تا ۷۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سیب سبز فرانسوی + قیمت فروش استثنایی

خرید سیب سبز فرانسوی + قیمت فروش استثنایی

از ۳۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سیب گلدن دروزا + فروش ویژه

قیمت خرید سیب گلدن دروزا + فروش ویژه

از ۲۰.۰۰۰ تا ۲۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲ تا ۸ تن

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ بعد تحویل

خرید و فروش سیب سبز کرمان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سیب سبز کرمان با شرایط فوق العاده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید سیب قرمز مشگین شهر + قیمت فروش استثنایی

خرید سیب قرمز مشگین شهر + قیمت فروش استثنایی

از ۴۸.۰۰۰ تا ۶۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت سیب استخوانی + فروش عمده

خرید و قیمت سیب استخوانی + فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت سیب سفید لبنان + فروش عمده

خرید و قیمت سیب سفید لبنان + فروش عمده

از ۴۵.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت سیب قرمز مراغه + فروش صادراتی

خرید و قیمت سیب قرمز مراغه + فروش صادراتی

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۲۰ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سیب صادراتی قرمز + فروش عمده

خرید و قیمت سیب صادراتی قرمز + فروش عمده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سیب ترش قرمز + فروش عمده

خرید و قیمت سیب ترش قرمز + فروش عمده

۴۸.۰۰۰ تا ۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سیب رد دلشیز + فروش ویژه

قیمت خرید سیب رد دلشیز + فروش ویژه

از ۱۵.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۴ تا ۲۰ تن

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت سیب صادراتی ارومیه + فروش ویژه

خرید و قیمت سیب صادراتی ارومیه + فروش ویژه

از ۱۵.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست