logo

حسن علی محمدی

قیمت خرید پنیر پیتزا چدار + فروش ویژه

قیمت خرید پنیر پیتزا چدار + فروش ویژه

از ۲۷۰.۰۰۰ تا ۲۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

cpp

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

فروش پنیر پیتزا 2 کیلویی میهن + قیمت خرید به صرفه

فروش پنیر پیتزا 2 کیلویی میهن + قیمت خرید به صرفه

از ۲۹۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت پنیر پیتزا پروسس 9595 + فروش ویژه

خرید و قیمت پنیر پیتزا پروسس 9595 + فروش ویژه

از ۵۵.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید پنیر پیتزا رامک با فروش عمده

قیمت خرید پنیر پیتزا رامک با فروش عمده

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۳۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۰.۵ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت پنیر پیتزا 202 + خرید باور نکردنی

قیمت پنیر پیتزا 202 + خرید باور نکردنی

از ۵۳۰.۰۰۰ تا ۵۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ و ۴ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید پنیر پیتزا بدون گلوتن + فروش ویژه

قیمت خرید پنیر پیتزا بدون گلوتن + فروش ویژه

از ۳۵۰.۰۰۰ تا ۳۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

cpp

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت پنیر پیتزا 2 کیلویی 9595 + خرید باور نکردنی

قیمت پنیر پیتزا 2 کیلویی 9595 + خرید باور نکردنی

۳۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

cpp

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت پنیر پیتزا موزارلا ۲۰۲ + فروش عمده

خرید و قیمت پنیر پیتزا موزارلا ۲۰۲ + فروش عمده

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۳۵۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و۲ کیلو

بسته‌ بندی:

cpp

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید پنیر پیتزا فله ای با فروش عمده

قیمت خرید پنیر پیتزا فله ای با فروش عمده

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پنیر پیتزا 206 + فروش ویژه

قیمت خرید پنیر پیتزا 206 + فروش ویژه

از ۲۳۴.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پنیر پیتزا مخلوط مطهر + فروش ویژه

خرید و قیمت پنیر پیتزا مخلوط مطهر + فروش ویژه

از ۱۹۵.۰۰۰ تا ۴۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۲۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

cpp

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت خرید پنیر پیتزا کیمبال + فروش ویژه

قیمت خرید پنیر پیتزا کیمبال + فروش ویژه

از ۱۳۵.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

ارسال درخواست