logo

رقیه مروج

خرید اسفناج خشک شده + قیمت فروش استثنایی

خرید اسفناج خشک شده + قیمت فروش استثنایی

از ۲۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید شوید معطر + فروش ویژه

قیمت خرید شوید معطر + فروش ویژه

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ - ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک جعفری + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی خشک جعفری + فروش ویژه

از ۳۵.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ تا ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش سبزی خشک گرگان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سبزی خشک گرگان با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت ترخون خشک شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت ترخون خشک شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید خالواش خشک  + قیمت فروش استثنایی

خرید خالواش خشک + قیمت فروش استثنایی

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش سبزی کوفته خشک + قیمت خرید به صرفه

فروش سبزی کوفته خشک + قیمت خرید به صرفه

از ۷۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۸۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش سبزی کوفته خشک با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سبزی کوفته خشک با شرایط فوق العاده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ تا ۴۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نعناع خشک آش رشته + فروش ویژه

قیمت خرید نعناع خشک آش رشته + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سبزی معطر کوفته با فروش عمده

قیمت خرید سبزی معطر کوفته با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش سبزی خشک مخصوص سالاد با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سبزی خشک مخصوص سالاد با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سبزی خشک ترخون با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سبزی خشک ترخون با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پودر کرفس کوهی + قیمت فروش استثنایی

خرید پودر کرفس کوهی + قیمت فروش استثنایی

از ۹۷.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک ترخون + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی خشک ترخون + فروش عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزیجات خشک عروس عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سبزیجات خشک عروس عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سبزی خشک جعفری + خرید باور نکردنی

قیمت سبزی خشک جعفری + خرید باور نکردنی

از ۱۵.۰۰۰ تا ۲۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سبزی کوفته خشک + قیمت فروش استثنایی

خرید سبزی کوفته خشک + قیمت فروش استثنایی

از ۵۵.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۲۰ کرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی خشک مخصوص نان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سبزی خشک مخصوص نان با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت برگ سبزی نعنا با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت برگ سبزی نعنا با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت ترخون خشک شده + فروش صادراتی

خرید و قیمت ترخون خشک شده + فروش صادراتی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش اسفناج خشک شده + قیمت خرید به صرفه

فروش اسفناج خشک شده + قیمت خرید به صرفه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پونه کوهی برای عفونت + خرید باور نکردنی

قیمت پونه کوهی برای عفونت + خرید باور نکردنی

از ۲۶.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱۰۰ الی ۱ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی خشک خانگی سرخ شده + خرید باورنکردنی

قیمت سبزی خشک خانگی سرخ شده + خرید باورنکردنی

۸۹.۰۰۰ تا ۳۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱، ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی کوفته خشک + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی کوفته خشک + فروش صادراتی

از ۲۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵ و ۹۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید ترخون خشک شده + قیمت فروش استثنایی

خرید ترخون خشک شده + قیمت فروش استثنایی

از ۴۵.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی ریحان خشک + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی ریحان خشک + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سبزی خشک ترخون 80 گرمی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سبزی خشک ترخون 80 گرمی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سبزی خشک ترخون + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی خشک ترخون + فروش صادراتی

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید سبزی خشک شده معطر عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سبزی خشک شده معطر عمده به صرفه و ارزان

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک مارک تیار + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی خشک مارک تیار + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت اسفناج خشک شده + فروش عمده

خرید و قیمت اسفناج خشک شده + فروش عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی کوفته خشک عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سبزی کوفته خشک عمده به صرفه و ارزان

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک شده قورمه سبزی + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی خشک شده قورمه سبزی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سبزی خشک برای کوکو با فروش عمده

قیمت خرید سبزی خشک برای کوکو با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت اسفناج خشک شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت اسفناج خشک شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت مرزنجوش خشک شده + فروش عمده

خرید و قیمت مرزنجوش خشک شده + فروش عمده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پیازچه خشک شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پیازچه خشک شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سبزی کوفته خشک + خرید باور نکردنی

قیمت سبزی کوفته خشک + خرید باور نکردنی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۷۵ تا ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت ترخون خشک شده + فروش عمده

خرید و قیمت ترخون خشک شده + فروش عمده

از ۱۲۵.۰۰۰ تا ۲۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گیاه تره خشک + فروش عمده

خرید و قیمت گیاه تره خشک + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سبزی خشک ریواس + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی خشک ریواس + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید اسفناج خشک شده + فروش ویژه

قیمت خرید اسفناج خشک شده + فروش ویژه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۱۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش سبزی چوچاق خشک محلی  با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سبزی چوچاق خشک محلی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سبزی های خشک معطر + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی های خشک معطر + فروش عمده

از ۵۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک معطر + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی خشک معطر + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش اسفناج خشک شده با شرایط فوق العاده

خرید و فروش اسفناج خشک شده با شرایط فوق العاده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۲۵ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی خشک همیشک + خرید باور نکردنی

قیمت سبزی خشک همیشک + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش ترخون خشک تیار با شرایط فوق العاده

خرید و فروش ترخون خشک تیار با شرایط فوق العاده

۷۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی خشک تهران + خرید باور نکردنی

قیمت سبزی خشک تهران + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش ترخون خشک شده با شرایط فوق العاده

خرید و فروش ترخون خشک شده با شرایط فوق العاده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۸۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش ترخون خشک شده + قیمت خرید به صرفه

فروش ترخون خشک شده + قیمت خرید به صرفه

از ۵۵.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۲۲۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت شنبلیله خشک ارگانیک + فروش عمده

خرید و قیمت شنبلیله خشک ارگانیک + فروش عمده

توافقی

اندازه:

سفارشی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت نعناع خشک بسته بندی + فروش صادراتی

خرید و قیمت نعناع خشک بسته بندی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سبزی خشک گشنیز بهداشتی  + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی خشک گشنیز بهداشتی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سبزی خشک پلویی + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی خشک پلویی + فروش ویژه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۲۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

پاکت پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی کوفته خشک با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سبزی کوفته خشک با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت برگ رزماری خشک + فروش عمده

خرید و قیمت برگ رزماری خشک + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سبزی خشک مخصوص قورمه + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی خشک مخصوص قورمه + فروش ویژه

۷۵.۰۰۰ تا ۹۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

cpp

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک جعفری عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سبزی خشک جعفری عمده به صرفه و ارزان

از ۶.۰۰۰ تا ۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰ و ۱۷۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید ترخون خشک شده عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید ترخون خشک شده عمده به صرفه و ارزان

از ۲۹۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک و دو کیلو

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت گیاه رزماری خشک شده + فروش عمده

خرید و قیمت گیاه رزماری خشک شده + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سبزی خشک جعفری با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سبزی خشک جعفری با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۵۵.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۵ و ۱۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی کوفته خشک با فروش عمده

قیمت خرید سبزی کوفته خشک با فروش عمده

از ۱۹۰.۰۰۰ تا ۴۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست