logo

علی اکبر عابدی

خرید و قیمت سبزی مرزه خشک + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی مرزه خشک + فروش صادراتی

از ۳۵.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید مرزه ترخون سبزی + فروش ویژه

خرید مرزه ترخون سبزی + فروش ویژه

از ۳۰.۰۰۰ تا ۲۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش سبزی خشک قورمه سبزی + قیمت خرید به صرفه

فروش سبزی خشک قورمه سبزی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید سبزی خشک همدان + قیمت فروش استثنایی

خرید سبزی خشک همدان + قیمت فروش استثنایی

از ۱۲۵.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک صادراتی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سبزی خشک صادراتی عمده به صرفه و ارزان

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

ضمانت نامه

قیمت سبزی پلو خشک با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سبزی پلو خشک با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی پلویی خشک + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی پلویی خشک + فروش ویژه

از ۹۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید ترخون سبزی خشک + فروش ویژه

قیمت خرید ترخون سبزی خشک + فروش ویژه

از ۶۰.۰۰۰ تا ۸۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پودر کرفس خشک شده + فروش عمده

خرید و قیمت پودر کرفس خشک شده + فروش عمده

از ۲۳۰.۰۰۰ تا ۴۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید ترخون خشک + فروش ویژه

قیمت خرید ترخون خشک + فروش ویژه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ تا ۷۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید سبزی خشک روی نان + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی خشک روی نان + فروش ویژه

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت سبزی خشک پلویی  + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی خشک پلویی + فروش صادراتی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۴۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید رزماری خشک شده در غذا + فروش ویژه

خرید رزماری خشک شده در غذا + فروش ویژه

از ۳۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت مرزه خشک شده + فروش عمده

خرید و قیمت مرزه خشک شده + فروش عمده

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سبزی کوکو خشک + قیمت فروش استثنایی

خرید سبزی کوکو خشک + قیمت فروش استثنایی

از ۳۹.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ و ۱۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و قیمت سبزی خشک قورمه گلها + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی خشک قورمه گلها + فروش عمده

از ۴۸.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

cpp

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

خرید سبزی خشک کوهی + قیمت فروش استثنایی

خرید سبزی خشک کوهی + قیمت فروش استثنایی

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید شوید خشک اعلا + قیمت فروش استثنایی

خرید شوید خشک اعلا + قیمت فروش استثنایی

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت شنبلیه خشک + فروش عمده

خرید و قیمت شنبلیه خشک + فروش عمده

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت مرزه خشک شده + خرید باورنکردنی

قیمت مرزه خشک شده + خرید باورنکردنی

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پونه خشک شده + فروش عمده

خرید و قیمت پونه خشک شده + فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پیازچه خشک شده + فروش صادراتی

خرید و قیمت پیازچه خشک شده + فروش صادراتی

از ۸۵.۰۰۰ تا ۱۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سبزی خشک شمال + قیمت فروش استثنایی

خرید سبزی خشک شمال + قیمت فروش استثنایی

از ۴۵.۰۰۰ تا ۱۴۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۴۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید مرزه کوهی + فروش ویژه

قیمت خرید مرزه کوهی + فروش ویژه

از ۳۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت ریحان بنفش خشک + فروش صادراتی

خرید و قیمت ریحان بنفش خشک + فروش صادراتی

از ۸۵.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید نعنا خشک شده با فروش عمده

قیمت خرید نعنا خشک شده با فروش عمده

از ۵۸.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۴۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت تره خشک شده + فروش عمده

خرید و قیمت تره خشک شده + فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰۰ تا ۱۲۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش سبزی آش خشک + قیمت خرید به صرفه

فروش سبزی آش خشک + قیمت خرید به صرفه

از ۴۴.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک شوید + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی خشک شوید + فروش صادراتی

از ۹۲.۰۰۰ تا ۱۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید پونه کوهی + فروش ویژه

قیمت خرید پونه کوهی + فروش ویژه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت سبزی خشک کوکو سبزی + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی خشک کوکو سبزی + فروش عمده

از ۳۲.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۴۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید ریحان کوهی بادروج + فروش ویژه

خرید ریحان کوهی بادروج + فروش ویژه

از ۷۰.۰۰۰ تا ۳۹۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت گشنیز خشک شده + خرید باورنکردنی

قیمت گشنیز خشک شده + خرید باورنکردنی

از ۹۸.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید ریحان خشک + فروش ویژه

قیمت خرید ریحان خشک + فروش ویژه

از ۳۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت سبزی خشک شنبلیله +  خرید باور نکردنی

قیمت سبزی خشک شنبلیله + خرید باور نکردنی

از ۲۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ تا ۱۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید سبزی خشک گلها با فروش عمده

قیمت خرید سبزی خشک گلها با فروش عمده

از ۴۵.۰۰۰ تا ۱۰۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

cpp

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

فروش سبزی جعفری خشک شده + قیمت خرید به صرفه

فروش سبزی جعفری خشک شده + قیمت خرید به صرفه

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ تا ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید پونه وحشی  + فروش ویژه

خرید پونه وحشی + فروش ویژه

از ۱۵.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید شوید خشک اصفهان با فروش عمده

قیمت خرید شوید خشک اصفهان با فروش عمده

از ۴۷.۰۰۰ تا ۱۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت  خرید سبزی کوفته خشک + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی کوفته خشک + فروش ویژه

از ۵۸.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پودر ساقه کرفس + خرید باورنکردنی

قیمت پودر ساقه کرفس + خرید باورنکردنی

از ۲۴۰.۰۰۰ تا ۴۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سبزی خشک فله ای + قیمت فروش استثنایی

خرید سبزی خشک فله ای + قیمت فروش استثنایی

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید ریحان بنفش خشک + فروش ویژه

قیمت خرید ریحان بنفش خشک + فروش ویژه

از ۶۲.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی دلمه خشک + خرید باور نکردنی

قیمت سبزی دلمه خشک + خرید باور نکردنی

از ۳۸.۰۰۰ تا ۵۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید نعناع خشک شده + قیمت فروش استثنایی

خرید نعناع خشک شده + قیمت فروش استثنایی

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکت پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

فروش سبزی خشک ترخون +  قیمت خرید به صرفه

فروش سبزی خشک ترخون + قیمت خرید به صرفه

از ۳۵.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید گشنیز خشک شده + فروش صادراتی

قیمت خرید گشنیز خشک شده + فروش صادراتی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید سبزی کشک بادمجان + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی کشک بادمجان + فروش ویژه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید ریحان خشک ایتالیایی + فروش ویژه

قیمت خرید ریحان خشک ایتالیایی + فروش ویژه

از ۴۵.۰۰۰ تا ۷۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت  نعنا خشک سبزان +  خرید باور نکردنی

قیمت نعنا خشک سبزان + خرید باور نکردنی

از ۱۵.۰۰۰ تا ۲۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت سبزی خشک تره + خرید باور نکردنی

قیمت سبزی خشک تره + خرید باور نکردنی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پودر اسفناج خشک + قیمت فروش استثنایی

خرید پودر اسفناج خشک + قیمت فروش استثنایی

از ۴۱۰.۰۰۰ تا ۸۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سبزی خشک مخصوص ترشی + قیمت فروش استثنایی

خرید سبزی خشک مخصوص ترشی + قیمت فروش استثنایی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۸۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و فروش سبزی خشک آش رشته با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سبزی خشک آش رشته با شرایط فوق العاده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک تیار +  فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی خشک تیار + فروش صادراتی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت نعنا سبزی خشک + خرید باور نکردنی

قیمت نعنا سبزی خشک + خرید باور نکردنی

از ۷۵.۰۰۰ تا ۸۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت کرفس کوهی خشک شده + خرید باورنکردنی

قیمت کرفس کوهی خشک شده + خرید باورنکردنی

از ۳۵۰.۰۰۰ تا ۶۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک مشهد + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی خشک مشهد + فروش ویژه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سبزی خشک فله + قیمت فروش استثنایی

خرید سبزی خشک فله + قیمت فروش استثنایی

از ۲۶۰.۰۰۰ تا ۵۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت برگ پیازچه خشک + فروش عمده

خرید و قیمت برگ پیازچه خشک + فروش عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید سبزی آب دوغ خیار با فروش عمده

قیمت خرید سبزی آب دوغ خیار با فروش عمده

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت سبزی خشک رشت + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی خشک رشت + فروش صادراتی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

نیم و یک کیلویی

بسته‌ بندی:

سلفونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید پونه وحشي پونه کوهی + فروش ویژه

خرید پونه وحشي پونه کوهی + فروش ویژه

از ۳۰.۰۰۰ تا ۲۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سبزی پونه خشک + قیمت فروش استثنایی

خرید سبزی پونه خشک + قیمت فروش استثنایی

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۲۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک پونه با فروش عمده

قیمت خرید سبزی خشک پونه با فروش عمده

از ۳۰.۰۰۰ تا ۳۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید سبزی اسفناج کوهی  + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی اسفناج کوهی + فروش ویژه

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت سبزی جعفری خشک شده + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی جعفری خشک شده + فروش عمده

از ۷۵.۰۰۰ تا ۸۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت سبزی خشک مخصوص کتلت + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی خشک مخصوص کتلت + فروش عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید سبزی خشک ریحان + فروش ویژه

خرید سبزی خشک ریحان + فروش ویژه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید شوید خشک شده + فروش ویژه

قیمت خرید شوید خشک شده + فروش ویژه

از ۳۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید سبزی خشک ریحان با فروش عمده

قیمت خرید سبزی خشک ریحان با فروش عمده

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید کرفس کوهی خشک + قیمت فروش استثنایی

خرید کرفس کوهی خشک + قیمت فروش استثنایی

از ۶۴.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید ترخون مرزه کوهی + فروش ویژه

خرید ترخون مرزه کوهی + فروش ویژه

از ۳۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست