logo

عصمت طحانیان

قیمت خرید کشمش طلایی بناب + فروش ویژه

قیمت خرید کشمش طلایی بناب + فروش ویژه

از ۱۵۱.۰۰۰ تا ۱۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کشمش سبز ارگانیک با فروش عمده

قیمت خرید کشمش سبز ارگانیک با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کشمش سبز ایرانی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کشمش سبز ایرانی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۲۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کشمش زرد ایرانی + فروش عمده

خرید و قیمت کشمش زرد ایرانی + فروش عمده

از ۶۵.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کشمش ازبکستان + فروش ویژه

قیمت خرید کشمش ازبکستان + فروش ویژه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کشمش سبز ایران + فروش ویژه

قیمت خرید کشمش سبز ایران + فروش ویژه

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت کشمش سیاه بدون دانه با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کشمش سیاه بدون دانه با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش کشمش سبز قلمی خلیل آباد + قیمت خرید به صرفه

فروش کشمش سبز قلمی خلیل آباد + قیمت خرید به صرفه

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید کشمش سالاد ماکارونی با فروش عمده

قیمت خرید کشمش سالاد ماکارونی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کشمش طلایی اراک + فروش عمده

خرید و قیمت کشمش طلایی اراک + فروش عمده

از ۹۳.۰۰۰ تا ۱۰۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۳۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کشمش ایرانی احمر + فروش صادراتی

خرید و قیمت کشمش ایرانی احمر + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کشمش پلویی تیزابی + فروش ویژه

قیمت خرید کشمش پلویی تیزابی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کشمش آفتابی مشهد با فروش عمده

قیمت خرید کشمش آفتابی مشهد با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کشمش زرد مراغه + فروش ویژه

قیمت خرید کشمش زرد مراغه + فروش ویژه

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کشمش سبز قلمی کاشمر با فروش عمده

قیمت خرید کشمش سبز قلمی کاشمر با فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت کشمش انگور شانی + فروش صادراتی

خرید و قیمت کشمش انگور شانی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کشمش آفتابی پاک شده + فروش ویژه

قیمت خرید کشمش آفتابی پاک شده + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کشمش بی دانه انگوری + فروش ویژه

قیمت خرید کشمش بی دانه انگوری + فروش ویژه

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت کشمش قند خون با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کشمش قند خون با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش کشمش تپه اذربایجان غربی + قیمت خرید به صرفه

فروش کشمش تپه اذربایجان غربی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید کشمش سبز قلمی کاشمر + قیمت فروش استثنایی

خرید کشمش سبز قلمی کاشمر + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کشمش هسته دار + قیمت فروش استثنایی

قیمت کشمش هسته دار + قیمت فروش استثنایی

از ۵۵.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

فله

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کشمش سبز تیزابی با شرایط فوق العاده

قیمت خرید کشمش سبز تیزابی با شرایط فوق العاده

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

ظرف کریستالی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت کشمش پلویی تازه + خرید باور نکردنی

قیمت کشمش پلویی تازه + خرید باور نکردنی

از ۸۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۰/۵ و ۱ کیلویی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش کشمش سبز درشت + قیمت خرید به صرفه

فروش کشمش سبز درشت + قیمت خرید به صرفه

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش کشمش عدس پلو مشهد با شرایط فوق العاده

خرید و فروش کشمش عدس پلو مشهد با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کشمش سبز افغانستان + خرید باورنکردنی

قیمت کشمش سبز افغانستان + خرید باورنکردنی

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش کشمش سبز قلمی + قیمت خرید به صرفه

فروش کشمش سبز قلمی + قیمت خرید به صرفه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۳۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید کشمش آجیلی + قیمت فروش استثنایی

خرید کشمش آجیلی + قیمت فروش استثنایی

از ۵۵.۰۰۰ تا ۳۰۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت کشمش انگور عسگری با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کشمش انگور عسگری با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کشمش سبز درجه یک + فروش عمده

خرید و قیمت کشمش سبز درجه یک + فروش عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش کشمش آفتابی + قیمت خرید به صرفه

فروش کشمش آفتابی + قیمت خرید به صرفه

از ۷۹.۰۰۰ تا ۱۲۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید کشمش زرد و سبز + فروش ویژه

قیمت خرید کشمش زرد و سبز + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کشمش انگوری ملایر + فروش ویژه

قیمت خرید کشمش انگوری ملایر + فروش ویژه

از ۶۸.۰۰۰ تا ۲۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کشمش سبز قلمی  + فروش صادراتی

خرید و قیمت کشمش سبز قلمی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کشمش تات با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کشمش تات با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۱۵.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ الی ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کشمش بی دانه آفتابی با فروش عمده

قیمت خرید کشمش بی دانه آفتابی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کشمش قرمز ارگانیک با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کشمش قرمز ارگانیک با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کشمش سبز ملایر + فروش صادراتی

خرید و قیمت کشمش سبز ملایر + فروش صادراتی

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید کشمش تیزابی ملایر عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید کشمش تیزابی ملایر عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید کشمش انگور فخری + قیمت فروش استثنایی

خرید کشمش انگور فخری + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۳۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کشمش دودی لوکس کاشمر + فروش ویژه

قیمت خرید کشمش دودی لوکس کاشمر + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کشمش سیاه ازبکستان + فروش عمده

خرید و قیمت کشمش سیاه ازبکستان + فروش عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کشمش سبز ممتاز + فروش صادراتی

خرید و قیمت کشمش سبز ممتاز + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش کشمش سبز آجیل با شرایط فوق العاده

خرید و فروش کشمش سبز آجیل با شرایط فوق العاده

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کشمش قرمز هسته دار + فروش ویژه

قیمت خرید کشمش قرمز هسته دار + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کشمش سایه خشک + فروش صادراتی

خرید و قیمت کشمش سایه خشک + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش کشمش سایه خشک آذربایجان  + قیمت خرید به صرفه

فروش کشمش سایه خشک آذربایجان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کشمش آفتابی بدون هسته + فروش صادراتی

خرید و قیمت کشمش آفتابی بدون هسته + فروش صادراتی

از ۱۲۵.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش کشمش سبز ملایر با شرایط فوق العاده

خرید و فروش کشمش سبز ملایر با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کشمش مویز + فروش ویژه

قیمت خرید کشمش مویز + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کشمش سبز قلمی ممتاز با فروش عمده

قیمت خرید کشمش سبز قلمی ممتاز با فروش عمده

از ۱۴۸.۰۰۰ تا ۱۸۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۰.۵ و ۱ کیلو

بسته‌ بندی:

فله

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید کشمش سرخ غزنی با فروش عمده

قیمت خرید کشمش سرخ غزنی با فروش عمده

از ۲۹.۰۰۰ تا ۷۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش کشمش انگور سیاه + قیمت خرید به صرفه

فروش کشمش انگور سیاه + قیمت خرید به صرفه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش کشمش سبز خوراکی + قیمت خرید به صرفه

فروش کشمش سبز خوراکی + قیمت خرید به صرفه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش کشمش سیاه صادراتی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش کشمش سیاه صادراتی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کشمش قهوه ای + فروش صادراتی

خرید و قیمت کشمش قهوه ای + فروش صادراتی

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کشمش سبز تاکستان + فروش صادراتی

خرید و قیمت کشمش سبز تاکستان + فروش صادراتی

از ۵۵.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش کشمش زرد ایرانی + قیمت خرید به صرفه

فروش کشمش زرد ایرانی + قیمت خرید به صرفه

از ۶۴.۰۰۰ تا ۱۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت کشمش قم با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کشمش قم با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۹۵.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

نیم و یک کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید کشمش سبز قلمی + قیمت فروش استثنایی

خرید کشمش سبز قلمی + قیمت فروش استثنایی

از ۲۱۰.۰۰۰ تا ۴۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و فروش کشمش فخری ملکان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش کشمش فخری ملکان با شرایط فوق العاده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت کشمش مویز درجه یک + فروش عمده

خرید و قیمت کشمش مویز درجه یک + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید کشمش عمده اصفهان + قیمت فروش استثنایی

خرید کشمش عمده اصفهان + قیمت فروش استثنایی

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کشمش سبز ممتاز + فروش ویژه

قیمت خرید کشمش سبز ممتاز + فروش ویژه

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۵۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کشمش سبز درشت + فروش عمده

خرید و قیمت کشمش سبز درشت + فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کشمش درجه یک صادراتی + فروش ویژه

قیمت خرید کشمش درجه یک صادراتی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش کشمش قلمی سبز + قیمت خرید به صرفه

فروش کشمش قلمی سبز + قیمت خرید به صرفه

از ۹۷.۰۰۰ تا ۲۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت کشمش گله افتابی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کشمش گله افتابی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد _ ۷۰ تحویل

خرید کشمش انگور یاقوتی + قیمت فروش استثنایی

خرید کشمش انگور یاقوتی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۴۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

فروش کشمش سبز عمده + قیمت خرید به صرفه

فروش کشمش سبز عمده + قیمت خرید به صرفه

از ۵۷.۰۰۰ تا ۱۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت کشمش استان خراسان رضوی + خرید باور نکردنی

قیمت کشمش استان خراسان رضوی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کشمش سبز افتابی + فروش عمده

خرید و قیمت کشمش سبز افتابی + فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کشمش سیاه بدون هسته + فروش ویژه

قیمت خرید کشمش سیاه بدون هسته + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کشمش مویز سیاه با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کشمش مویز سیاه با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۳۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت کشمش پلویی فله + فروش عمده

خرید و قیمت کشمش پلویی فله + فروش عمده

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۵۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۰.۵ و ۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

فله

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید کشمش تیزابی بی دانه + قیمت فروش استثنایی

خرید کشمش تیزابی بی دانه + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کشمش فخری مراغه + فروش صادراتی

خرید و قیمت کشمش فخری مراغه + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کشمش پلویی اردبیل با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کشمش پلویی اردبیل با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کشمش انگور سبز + خرید باور نکردنی

قیمت کشمش انگور سبز + خرید باور نکردنی

از ۵۵.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت کشمش انگور عسگری همدان + خرید باور نکردنی

قیمت کشمش انگور عسگری همدان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش کشمش یزدی + قیمت خرید به صرفه

فروش کشمش یزدی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کشمش عید + فروش ویژه

قیمت خرید کشمش عید + فروش ویژه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید کشمش سبز درشت + قیمت فروش استثنایی

خرید کشمش سبز درشت + قیمت فروش استثنایی

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کشمش سبز ایران + فروش عمده

خرید و قیمت کشمش سبز ایران + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کشمش فخری شیراز + فروش عمده

خرید و قیمت کشمش فخری شیراز + فروش عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت انگور خشک شده کشمش با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت انگور خشک شده کشمش با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کشمش زرد قلمی + خرید باور نکردنی

قیمت کشمش زرد قلمی + خرید باور نکردنی

از ۱۰۲.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۰.۵ و ۱ کیلو

بسته‌ بندی:

فله

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست