logo

مهناز جاوید

فروش زیره سبز درجه یک + قیمت خرید به صرفه

فروش زیره سبز درجه یک + قیمت خرید به صرفه

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۴۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ و ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره کوهی کراویا + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره کوهی کراویا + فروش صادراتی

از ۱۷۸.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید زیره سیاه سحرخیز + قیمت فروش استثنایی

خرید زیره سیاه سحرخیز + قیمت فروش استثنایی

۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید زیره سیاه کرمانی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید زیره سیاه کرمانی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید زیره سبز مشهد + فروش ویژه

قیمت خرید زیره سبز مشهد + فروش ویژه

از ۳۵.۰۰۰ تا ۱۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید زیره سبز در ایران + فروش ویژه

قیمت خرید زیره سبز در ایران + فروش ویژه

از ۳۲۰.۰۰۰ تا ۶۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره کوهی کرمان + فروش عمده

خرید و قیمت زیره کوهی کرمان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید زیره کوهی سیاه عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید زیره کوهی سیاه عمده به صرفه و ارزان

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت زیره کوهی خراسان + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره کوهی خراسان + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید زیره سیاه ایرانی با فروش عمده

قیمت خرید زیره سیاه ایرانی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش زیره سبز کیلویی + قیمت خرید به صرفه

فروش زیره سبز کیلویی + قیمت خرید به صرفه

از ۳۲۰.۰۰۰ تا ۴۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت سبزی زیره سیاه + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی زیره سیاه + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت زیره سیاه اروپایی + فروش عمده

خرید و قیمت زیره سیاه اروپایی + فروش عمده

از ۶۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره سیاه پاک شده + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره سیاه پاک شده + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت زیره سبز کوهی + فروش عمده

خرید و قیمت زیره سبز کوهی + فروش عمده

۴۳۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰۰ تومان

اندازه:

کیلویی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت زیره کوهی خراسان + خرید باور نکردنی

قیمت زیره کوهی خراسان + خرید باور نکردنی

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۳۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید زیره کرمان اصل + فروش ویژه

قیمت خرید زیره کرمان اصل + فروش ویژه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۳۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت زیره کوهی افغانی + خرید باور نکردنی

قیمت زیره کوهی افغانی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید زیره سبز دیمی + فروش ویژه

قیمت خرید زیره سبز دیمی + فروش ویژه

از ۴۵.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید زیره کوهی شمال عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید زیره کوهی شمال عمده به صرفه و ارزان

از ۹۵.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و فروش زیره کوهی سیاه + شرایط فوق العاده

خرید و فروش زیره کوهی سیاه + شرایط فوق العاده

از ۴۸۰.۰۰۰ تا ۹۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت زیره سیاه پاک شده + فروش عمده

خرید و قیمت زیره سیاه پاک شده + فروش عمده

از ۱۱۳.۰۰۰ تا ۲۴۱.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید زیره کوهی کرمان + قیمت فروش استثنایی

خرید زیره کوهی کرمان + قیمت فروش استثنایی

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت زیره سبز تازه + خرید باور نکردنی

قیمت زیره سبز تازه + خرید باور نکردنی

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۶۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت زیره سیاه در ایران + خرید باور نکردنی

قیمت زیره سیاه در ایران + خرید باور نکردنی

از ۲۹۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره سیاه گلها + فروش عمده

خرید و قیمت زیره سیاه گلها + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش زیره سیاه ایرانی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش زیره سیاه ایرانی با شرایط فوق العاده

از ۹.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

بسته ۱ تا ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گیاه دارویی زیره کرمان + فروش صادراتی

خرید و قیمت گیاه دارویی زیره کرمان + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت زیره کوهی مازندران + فروش عمده

خرید و قیمت زیره کوهی مازندران + فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره سیاه صادراتی + فروش عمده

خرید و قیمت زیره سیاه صادراتی + فروش عمده

از ۴۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت زیره سیاه کوهی + خرید باور نکردنی

قیمت زیره سیاه کوهی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت زیره کوهی افغانی + فروش عمده

خرید و قیمت زیره کوهی افغانی + فروش عمده

از ۴۵.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید زیره سیاه کیلویی با فروش عمده

قیمت خرید زیره سیاه کیلویی با فروش عمده

از ۵۵۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید زیره سبز کوبیده + قیمت فروش استثنایی

خرید زیره سبز کوبیده + قیمت فروش استثنایی

۴۹.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۹۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیب کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره کوهی مازندران + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره کوهی مازندران + فروش صادراتی

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خریدزیره سبز کوهی با فروش عمده

قیمت خریدزیره سبز کوهی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید زیره کوهی خراسان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید زیره کوهی خراسان عمده به صرفه و ارزان

از ۷۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید زیره سبز کوهی + قیمت فروش استثنایی

خرید زیره سبز کوهی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش زیره سیاه اروپایی + قیمت خرید به صرفه

فروش زیره سیاه اروپایی + قیمت خرید به صرفه

از ۱۹۰.۰۰۰ تا ۴۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره کوهی سیاه + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره کوهی سیاه + فروش صادراتی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید زیره کوهی خراسان جنوبی با فروش عمده

قیمت خرید زیره کوهی خراسان جنوبی با فروش عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پودر زیره سبز + خرید باور نکردنی

قیمت پودر زیره سبز + خرید باور نکردنی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت زیره کوهی کرمان + خرید باورنکردنی

قیمت زیره کوهی کرمان + خرید باورنکردنی

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۳۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید زیره پودر شده + فروش ویژه

قیمت خرید زیره پودر شده + فروش ویژه

۶۳.۰۰۰ تا ۲۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۷۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش زیره سبز عمده + قیمت خرید به صرفه

فروش زیره سبز عمده + قیمت خرید به صرفه

۴۳۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰۰ تومان

اندازه:

کیلویی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت زیره سبز صادرات + خرید باور نکردنی

قیمت زیره سبز صادرات + خرید باور نکردنی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت زیره سیاه درجه یک + خرید باور نکردنی

قیمت زیره سیاه درجه یک + خرید باور نکردنی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید زیره سیاه المانی + فروش ویژه

قیمت خرید زیره سیاه المانی + فروش ویژه

از ۵۸.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۵ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره سیاه ریز + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره سیاه ریز + فروش صادراتی

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ - ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید زیره سیاه اصل با فروش عمده

قیمت خرید زیره سیاه اصل با فروش عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۱۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره کوهی سیاه + فروش عمده

خرید و قیمت زیره کوهی سیاه + فروش عمده

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره سیاه نرم + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره سیاه نرم + فروش صادراتی

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۳۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید زیره سبز پودر شده + قیمت فروش استثنایی

خرید زیره سبز پودر شده + قیمت فروش استثنایی

از ۵۵.۰۰۰ تا ۶۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید زیره کوهی سیاه + قیمت فروش استثنایی

خرید زیره کوهی سیاه + قیمت فروش استثنایی

از ۹۸.۰۰۰ تا ۲۰۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

پاکت پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید زیره سیاه کوهی + فروش ویژه

قیمت خرید زیره سیاه کوهی + فروش ویژه

از ۹۵۰۰۰ تا ۸۵۰۰۰۰ تومان

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید زیره سیاه اروپایی  + فروش ویژه

قیمت خرید زیره سیاه اروپایی + فروش ویژه

از ۸۰.۰۰۰ تا ۲۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۷۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت زیره سیاه کوهی کرمان + خرید باور نکردنی

قیمت زیره سیاه کوهی کرمان + خرید باور نکردنی

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۸۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت زیره سبز تازه + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره سبز تازه + فروش صادراتی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت زیره سیاه کوهی + خرید باور نکردنی

قیمت زیره سیاه کوهی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید زیره سیاه ریز عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید زیره سیاه ریز عمده به صرفه و ارزان

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره سیاه کوهی + فروش عمده

خرید و قیمت زیره سیاه کوهی + فروش عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره سبز صادرات + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره سبز صادرات + فروش صادراتی

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۴۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید زیره سیاه کوهی کرمان + قیمت فروش استثنایی

خرید زیره سیاه کوهی کرمان + قیمت فروش استثنایی

از ۴۵.۰۰۰ تا ۹۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت زیره کوهی ایرانی + فروش عمده

خرید و قیمت زیره کوهی ایرانی + فروش عمده

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ و ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید زیره سیاه کوهی کرمان + فروش ویژه

قیمت خرید زیره سیاه کوهی کرمان + فروش ویژه

از ۵۵۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید گیاه زیره کوهی با فروش عمده

قیمت خرید گیاه زیره کوهی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید زیره سبز عطارک عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید زیره سبز عطارک عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت زیره سبز کوهی + خرید باور نکردنی

قیمت زیره سبز کوهی + خرید باور نکردنی

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت زیره سبز پودر شده + خرید باور نکردنی

قیمت زیره سبز پودر شده + خرید باور نکردنی

از ۸۵.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره کوهی کرمانی + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره کوهی کرمانی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت زیره کوهی سبز + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره کوهی سبز + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گیاه زیره وحشی + قیمت خرید به صرفه

فروش گیاه زیره وحشی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید زیره کوهی سبز + قیمت فروش استثنایی

خرید زیره کوهی سبز + قیمت فروش استثنایی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت زیره کوهی ایرانی + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره کوهی ایرانی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت زیره سبز کوهی با کیفیت ارزان و خرید عمده

قیمت زیره سبز کوهی با کیفیت ارزان و خرید عمده

از ۲۴۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

نیم و یک کیلویی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

فروش زیره کوهی در ایران + قیمت خرید به صرفه

فروش زیره کوهی در ایران + قیمت خرید به صرفه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت زیره سبز درجه یک + فروش عمده

خرید و قیمت زیره سبز درجه یک + فروش عمده

از ۳۹۰.۰۰۰ تا ۴۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید زیره کوهی مازندران + قیمت فروش استثنایی

خرید زیره کوهی مازندران + قیمت فروش استثنایی

از ۲۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش  زیره کوهی سیاه + قیمت خرید به صرفه

فروش زیره کوهی سیاه + قیمت خرید به صرفه

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۹۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت زیره کوهی سبز + خرید باور نکردنی

قیمت زیره کوهی سبز + خرید باور نکردنی

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت زیره کرمان اصل + فروش عمده

خرید و قیمت زیره کرمان اصل + فروش عمده

از ۱۵۵.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید زیره کوهی در ایران + قیمت فروش استثنایی

خرید زیره کوهی در ایران + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید زیره کوهی مازندران + فروش ویژه

قیمت خرید زیره کوهی مازندران + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید زیره سیاه اصل عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید زیره سیاه اصل عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید زیره سیاه کاشت + قیمت فروش استثنایی

خرید زیره سیاه کاشت + قیمت فروش استثنایی

از ۱۴.۰۰۰ تا ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

تکی تا ۱۰۰ عددی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش زیره سبز دیم + قیمت خرید به صرفه

فروش زیره سبز دیم + قیمت خرید به صرفه

از ۲۴۵.۰۰۰ تا ۵۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره سبز گلها + فروش عمده

خرید و قیمت زیره سبز گلها + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت زیره کوهی سیاه با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت زیره کوهی سیاه با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۷۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید زیره سیاه ممتاز کوهی + فروش ویژه

قیمت خرید زیره سیاه ممتاز کوهی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت زیره سبز کوهی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت زیره سبز کوهی با کیفیت ارزان + خرید عمده

۳۲۰.۰۰۰ تا ۴۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید زیره سیاه کرمان + فروش ویژه

قیمت خرید زیره سیاه کرمان + فروش ویژه

از ۱۰۳.۰۰۰ تا ۲۱۱.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید زیره سیاه بسته بندی + فروش ویژه

قیمت خرید زیره سیاه بسته بندی + فروش ویژه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره سیاه کرمانی + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره سیاه کرمانی + فروش صادراتی

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰ و ۱۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید زیره کوهی سیاه + فروش ویژه

قیمت خرید زیره کوهی سیاه + فروش ویژه

از ۹۵۰۰۰ تا ۸۵۰۰۰۰ تومان

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید زیره سیاه کرمان + قیمت فروش استثنایی

خرید زیره سیاه کرمان + قیمت فروش استثنایی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۱۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت زیره کوهی سیاه + خرید باور نکردنی

قیمت زیره کوهی سیاه + خرید باور نکردنی

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۲۰۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت زیره سیاه کوهی + فروش عمده

خرید و قیمت زیره سیاه کوهی + فروش عمده

از ۲۷۵.۰۰۰ تا ۵۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش زیره سیاه بسته بندی + قیمت خرید به صرفه

فروش زیره سیاه بسته بندی + قیمت خرید به صرفه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید زیره سبز کیلویی + قیمت فروش استثنایی

خرید زیره سبز کیلویی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید زیره کوهی سبز  عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید زیره کوهی سبز عمده به صرفه و ارزان

از ۹۵.۰۰۰ تا ۱۰۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش پودر زیره سبز گلستان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش پودر زیره سبز گلستان با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید زیره سبز درشت عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید زیره سبز درشت عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت زیره سبز خشک + فروش عمده

خرید و قیمت زیره سبز خشک + فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰ تا ۱۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید زیره سبز کاشمر عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید زیره سبز کاشمر عمده به صرفه و ارزان

از ۶۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید زیره کرمان اصل + قیمت فروش استثنایی

خرید زیره کرمان اصل + قیمت فروش استثنایی

از ۹۲.۰۰۰ تا ۱۹۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره سبز اصل + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره سبز اصل + فروش صادراتی

از ۵۸.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره سیاه در ایران + فروش عمده

خرید و قیمت زیره سیاه در ایران + فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پودر زیره سیاه + قیمت فروش استثنایی

خرید پودر زیره سیاه + قیمت فروش استثنایی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت زیره سبز کرمانی + خرید باور نکردنی

قیمت زیره سبز کرمانی + خرید باور نکردنی

از ۲۴۰.۰۰۰ تا ۴۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید زیره سیاه گیاهینه + قیمت فروش استثنایی

خرید زیره سیاه گیاهینه + قیمت فروش استثنایی

از ۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱ تا ۱۰ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره سیاه سحرخیز + فروش عمده

خرید و قیمت زیره سیاه سحرخیز + فروش عمده

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

بسته ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید زیره سبز و سیاه عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید زیره سبز و سیاه عمده به صرفه و ارزان

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۵۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گیاه زیره سیاه کوهی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید گیاه زیره سیاه کوهی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت زیره درجه یک کرمان + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره درجه یک کرمان + فروش صادراتی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت زیره سیاه کوهی کرمان + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره سیاه کوهی کرمان + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید پودر زیره گلستان + قیمت فروش استثنایی

خرید پودر زیره گلستان + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش زیره سبز کوهی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش زیره سبز کوهی با شرایط فوق العاده

از ۸۸.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید زیره سبز کوهی کرمان با فروش عمده

قیمت خرید زیره سبز کوهی کرمان با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید زیره سیاه عمده + فروش ویژه

قیمت خرید زیره سیاه عمده + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید زیره سبز کرمانی + فروش ویژه

قیمت خرید زیره سبز کرمانی + فروش ویژه

۴۳۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰۰ تومان

اندازه:

کیلویی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید زیره سیاه کوهی کرمان با فروش عمده

قیمت خرید زیره سیاه کوهی کرمان با فروش عمده

از ۱۱۷.۰۰۰ تا ۲۹۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید زیره سیاه درجه یک + قیمت فروش استثنایی

خرید زیره سیاه درجه یک + قیمت فروش استثنایی

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید زیره سیاه انگلیسی + فروش ویژه

قیمت خرید زیره سیاه انگلیسی + فروش ویژه

از ۱۹۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید زیره سیاه اسیاب شده با فروش عمده

قیمت خرید زیره سیاه اسیاب شده با فروش عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی