logo

مرضیه دهقانی

قیمت روفرشی کشدار ایرانی + خرید باور نکردنی

قیمت روفرشی کشدار ایرانی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت روفرشی پشت نمدی + فروش عمده

خرید و قیمت روفرشی پشت نمدی + فروش عمده

از ۴۴۰.۰۰۰ تا ۸۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳ و ۶ متری

بسته‌ بندی:

کاور

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید روفرشی مخمل کشدار + قیمت فروش استثنایی

خرید روفرشی مخمل کشدار + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید روفرشی طرح فرش عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید روفرشی طرح فرش عمده به صرفه و ارزان

از ۲۴۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰*۱۲۰ و ۲۰۰*۳۰۰

بسته‌ بندی:

کاور

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و فروش روفرشی طرح فرش با شرایط فوق العاده

خرید و فروش روفرشی طرح فرش با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت رو فرشی کش دار + فروش صادراتی

خرید و قیمت رو فرشی کش دار + فروش صادراتی

از ۱.۱۰۰.۰۰۰ تا ۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴ و ۶ متر

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

فروش روفرشی دوازده متری + قیمت خرید به صرفه

فروش روفرشی دوازده متری + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش روفرشی کشدار اصفهان + قیمت خرید به صرفه

فروش روفرشی کشدار اصفهان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید روفرشی مخمل زرشکی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید روفرشی مخمل زرشکی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید روفرشی طرح افشان + فروش ویژه

قیمت خرید روفرشی طرح افشان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش رو فرشی نمدی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش رو فرشی نمدی با شرایط فوق العاده

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰*۱۸۰ و و ۱۰۰۰ سانت

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت روفرشی مدرن کشدار + فروش عمده

خرید و قیمت روفرشی مدرن کشدار + فروش عمده

از ۱.۷۰۰.۰۰۰ تا ۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶ و ۸ متر

بسته‌ بندی:

کاور پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت رو فرشی ۶ متری + فروش عمده

خرید و قیمت رو فرشی ۶ متری + فروش عمده

از ۱.۱۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴ و ۶ متری

بسته‌ بندی:

کاور

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید روفرشی یزد بافت ۶ متری + قیمت فروش استثنایی

خرید روفرشی یزد بافت ۶ متری + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت روفرشی کشدار یزد نساج + فروش صادراتی

خرید و قیمت روفرشی کشدار یزد نساج + فروش صادراتی

از ۱.۹۰۰.۰۰۰ تا ۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ و ۱۸ متری

بسته‌ بندی:

کاور

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

خرید و قیمت روفرشی مخمل ابریشم + فروش صادراتی

خرید و قیمت روفرشی مخمل ابریشم + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید روفرشی طرح سنتی + فروش ویژه

قیمت خرید روفرشی طرح سنتی + فروش ویژه

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶ تا ۱۲

بسته‌ بندی:

نایلون زیپ دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید روفرشی کشدار اتاق کودک + فروش ویژه

قیمت خرید روفرشی کشدار اتاق کودک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت روفرشی مدرن ترک + خرید باور نکردنی

قیمت روفرشی مدرن ترک + خرید باور نکردنی

از ۱.۳۳۵.۰۰۰ تا ۱.۷۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸ و ۱۲ متر

بسته‌ بندی:

کاور پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید روفرشی کشدار ۱۲ متری + فروش ویژه

قیمت خرید روفرشی کشدار ۱۲ متری + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید روفرشی ۹ متری مخمل کشدار + فروش ویژه

قیمت خرید روفرشی ۹ متری مخمل کشدار + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت روفرشی طرح فرش مخمل + فروش صادراتی

خرید و قیمت روفرشی طرح فرش مخمل + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت روفرشی کشدار رشت + فروش صادراتی

خرید و قیمت روفرشی کشدار رشت + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید روفرشی آبی فیروزه ای + فروش ویژه

قیمت خرید روفرشی آبی فیروزه ای + فروش ویژه

از ۶۰۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰×۲۰۰ و ۲۰۰×۳۰۰

بسته‌ بندی:

کاور

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت روفرشی ترمز دار + فروش عمده

خرید و قیمت روفرشی ترمز دار + فروش عمده

از ۱.۴۴۰.۰۰۰ تا ۲.۸۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶ و ۱۲ متر

بسته‌ بندی:

کاور

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت روفرشی ترک مخمل + فروش صادراتی

خرید و قیمت روفرشی ترک مخمل + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش روفرشی کشدار ترمه با شرایط فوق العاده

خرید و فروش روفرشی کشدار ترمه با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست