logo

بدری حمزه خانی

قیمت خرید آلو رطبی با فروش عمده

قیمت خرید آلو رطبی با فروش عمده

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

فله ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش آلو خورشتی قرمز + قیمت خرید به صرفه

فروش آلو خورشتی قرمز + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آلو سیاه مراغه + فروش عمده

خرید و قیمت آلو سیاه مراغه + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آلو قرمز شمال با فروش عمده

قیمت خرید آلو قرمز شمال با فروش عمده

از ۲۸.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۵ کیلو

بسته‌ بندی:

سبدی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت آلو قرمز شابلون + فروش عمده

خرید و قیمت آلو قرمز شابلون + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آلو قرمز لواشکی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید آلو قرمز لواشکی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آلو خشک زرد + فروش ویژه

قیمت خرید آلو خشک زرد + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش آلو خورشتی خوانسار با شرایط فوق العاده

خرید و فروش آلو خورشتی خوانسار با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آلو بخارا سحرخیز با فروش عمده

قیمت خرید آلو بخارا سحرخیز با فروش عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۴۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت الو قرمز ترش با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت الو قرمز ترش با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش آلو سیاه خورشتی + قیمت خرید به صرفه

فروش آلو سیاه خورشتی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آلو خورشتی ترش + فروش عمده

خرید و قیمت آلو خورشتی ترش + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت الو قرمز بزرگ + فروش عمده

خرید و قیمت الو قرمز بزرگ + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید آلو سیاه ترش + قیمت فروش استثنایی

خرید آلو سیاه ترش + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش آلو جنگلی سیاه + قیمت خرید به صرفه

فروش آلو جنگلی سیاه + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید آلو شابلون کالیفرنیا قیمت فروش استثنایی

خرید آلو شابلون کالیفرنیا قیمت فروش استثنایی

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱/۵ تا ۲ کیلو گرم

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش آلو شابلون خاکی + قیمت خرید به صرفه

فروش آلو شابلون خاکی + قیمت خرید به صرفه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱۰ تا ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

سبدی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت آلو سیاه شیرین + خرید باور نکردنی

قیمت آلو سیاه شیرین + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آلو قرمز آمریکایی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید آلو قرمز آمریکایی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آلو بخارا گوشتی + فروش ویژه

قیمت خرید آلو بخارا گوشتی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آلو زرد بخارا با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت آلو زرد بخارا با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آلو خورشتی سیاه + فروش صادراتی

خرید و قیمت آلو خورشتی سیاه + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید آلو سیاه شابلون + قیمت فروش استثنایی

خرید آلو سیاه شابلون + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آلو شابلون اختری + فروش صادراتی

خرید و قیمت آلو شابلون اختری + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آلو زرد خورشتی با کیفیت ارزان + خرید عمد

قیمت آلو زرد خورشتی با کیفیت ارزان + خرید عمد

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آلو زرد خورشتی با فروش عمده

قیمت خرید آلو زرد خورشتی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آلو قرمز جنگلی با فروش عمده

قیمت خرید آلو قرمز جنگلی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش آلو سبز + قیمت خرید به صرفه

فروش آلو سبز + قیمت خرید به صرفه

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آلو جنگلی زردبا کیفیت ارزان + خرید عمده

آلو جنگلی زردبا کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آلو جنگلی شمال + فروش ویژه

قیمت خرید آلو جنگلی شمال + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آلو بخارا بدون هسته با فروش عمده

قیمت خرید آلو بخارا بدون هسته با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آلو قرمز ترش + فروش عمده

خرید و قیمت آلو قرمز ترش + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آلو بخارا خوانسار با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت آلو بخارا خوانسار با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش میوه آلو قطره طلا + قیمت خرید به صرفه

فروش میوه آلو قطره طلا + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش میوه آلو وحشی + قیمت خرید به صرفه

فروش میوه آلو وحشی + قیمت خرید به صرفه

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۲۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

جعبه ای و کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت آلو بخارا خشک + فروش عمده

خرید و قیمت آلو بخارا خشک + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آلو سیاه مراغه عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید آلو سیاه مراغه عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آلو بخارا سیاه با فروش عمده

قیمت خرید آلو بخارا سیاه با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید آلو شابلون موریتانی + قیمت فروش استثنایی

خرید آلو شابلون موریتانی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آلو خشک سیاه با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت آلو خشک سیاه با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

سفارشی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آلو آفتابی نیشابور + فروش عمده

خرید و قیمت آلو آفتابی نیشابور + فروش عمده

۷۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید آلو خشک ریز + قیمت فروش استثنایی

خرید آلو خشک ریز + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آلو برقانی تازه + فروش صادراتی

خرید و قیمت آلو برقانی تازه + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش آلو سیاه اروپایی + قیمت خرید به صرفه

فروش آلو سیاه اروپایی + قیمت خرید به صرفه

از ۷۵۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ گرم تا ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

فله ای و کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید آلو شابلون ترش + فروش ویژه

قیمت خرید آلو شابلون ترش + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش آلو زرد قطره طلا + قیمت خرید به صرفه

فروش آلو زرد قطره طلا + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آلو جنگلی قرمز با فروش عمده

قیمت خرید آلو جنگلی قرمز با فروش عمده

۶۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت آلو زرد گوگان + خرید باور نکردنی

قیمت آلو زرد گوگان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید آلو سیاه خورشتی + قیمت فروش استثنایی

خرید آلو سیاه خورشتی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آلو بخارا طبیعی + فروش عمده

خرید و قیمت آلو بخارا طبیعی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش آلو بخارا بسته بندی + قیمت خرید به صرفه

فروش آلو بخارا بسته بندی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آلو قرمز ترش جنگلی + فروش عمده

خرید و قیمت آلو قرمز ترش جنگلی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آلو زرد خشکپاک + خرید باور نکردنی

قیمت آلو زرد خشکپاک + خرید باور نکردنی

از ۵۵.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

cpp

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید آلو خورشتی سیاه عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید آلو خورشتی سیاه عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست