logo

میثم جعفری

خرید و قیمت گز لقمه ای صادراتی اصفهان + فروش عمده

خرید و قیمت گز لقمه ای صادراتی اصفهان + فروش عمده

از ۴۷۰.۰۰۰ تا ۶۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

فروش گز مظفری تهران + قیمت خرید به صرفه

فروش گز مظفری تهران + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش گز اصل اصفهان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گز اصل اصفهان با شرایط فوق العاده

از ۲۶۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

قیمت گز بلداجی کرمانی + خرید باورنکردنی

قیمت گز بلداجی کرمانی + خرید باورنکردنی

از ۲۱۸.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گز کرمانی اصفهان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید گز کرمانی اصفهان عمده به صرفه و ارزان

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

قیمت گز آنتیک ۲۸ درصد پسته با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز آنتیک ۲۸ درصد پسته با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گز اردی پسته ای کرمانی + قیمت خرید به صرفه

فروش گز اردی پسته ای کرمانی + قیمت خرید به صرفه

از ۱۹۰.۰۰۰ تا ۳۰۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۴۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت گز سکه اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز سکه اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲۶۰.۰۰۰ تا ۳۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

خرید و قیمت گز آردی نهاوند + فروش عمده

خرید و قیمت گز آردی نهاوند + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش نبات شاخه ای + قیمت خرید به صرفه

فروش نبات شاخه ای + قیمت خرید به صرفه

از ۲۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گز سکه پسته عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید گز سکه پسته عمده به صرفه و ارزان

۴۵۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت خرید گز زعفرانی مظفری + فروش ویژه

قیمت خرید گز زعفرانی مظفری + فروش ویژه

از ۳۲۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ تا ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقدی - ۶۰ تحویل

قیمت خرید نبات زعفرانی سحرخیز با فروش عمده

قیمت خرید نبات زعفرانی سحرخیز با فروش عمده

از ۸۵.۰۰۰ تا ۱۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۲۰ عددی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

فروش نبات تک نفره پیرادل + قیمت خرید به صرفه

فروش نبات تک نفره پیرادل + قیمت خرید به صرفه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت گز صادراتی ایران با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز صادراتی ایران با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲۷۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گز شاهکار ۳۸ درصد + فروش ویژه

قیمت خرید گز شاهکار ۳۸ درصد + فروش ویژه

۲۶۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

خرید نبات زعفرانی چوبی + قیمت فروش استثنایی

خرید نبات زعفرانی چوبی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۶ تا ۲۴ عددی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت  گز آردی اصفهان + فروش عمده

خرید و قیمت گز آردی اصفهان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش گز سوغات تبریز با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گز سوغات تبریز با شرایط فوق العاده

۲۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت گز بدون قند اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز بدون قند اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۸۷۰.۰۰۰ تا ۹۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت خرید گز آردی اصفهان با فروش عمده

قیمت خرید گز آردی اصفهان با فروش عمده

از ۲۸۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

خرید و قیمت گز اصفهان آردی + فروش صادراتی

خرید و قیمت گز اصفهان آردی + فروش صادراتی

از ۵۴۰.۰۰۰ تا ۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

قیمت گز پسته ای بلداجی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز پسته ای بلداجی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۶۹.۰۰۰ تا ۲۸۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و فروش نبات تک نفره گلستان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش نبات تک نفره گلستان با شرایط فوق العاده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش گز کرمانی مشهد با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گز کرمانی مشهد با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش نبات چوبدار زعفرانی متوسط + قیمت خرید به صرفه

فروش نبات چوبدار زعفرانی متوسط + قیمت خرید به صرفه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش گز گردویی اصفهان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گز گردویی اصفهان با شرایط فوق العاده

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۴۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت گز آردی بدون گلوکز با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز آردی بدون گلوکز با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش گز مخصوص مظفری با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گز مخصوص مظفری با شرایط فوق العاده

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

فروش نبات تخت زعفرانی + قیمت خرید به صرفه

فروش نبات تخت زعفرانی + قیمت خرید به صرفه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

فروش گز پسته ای اصفهان + قیمت خرید به صرفه

فروش گز پسته ای اصفهان + قیمت خرید به صرفه

از ۷۳۰.۰۰۰ تا ۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

خرید گز کرمانی در قم + قیمت فروش استثنایی

خرید گز کرمانی در قم + قیمت فروش استثنایی

از ۳۱۰.۰۰۰ تا ۴۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت گز لقمه ای اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز لقمه ای اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

قیمت گز آیتونا با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز آیتونا با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۴۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش گز آردی کرمانی ۴۲ درصد + قیمت خرید به صرفه

فروش گز آردی کرمانی ۴۲ درصد + قیمت خرید به صرفه

از ۹۷۰.۰۰۰ تا ۱.۰۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گز شاهکار بلداجی + فروش صادراتی

خرید و قیمت گز شاهکار بلداجی + فروش صادراتی

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش گز آردی خانگی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گز آردی خانگی با شرایط فوق العاده

از ۲۷۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

فروش گز انگشت پیچ همدان + قیمت خرید به صرفه

فروش گز انگشت پیچ همدان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گز لقمه ای اصفهان + فروش صادراتی

خرید و قیمت گز لقمه ای اصفهان + فروش صادراتی

از ۴۶۰.۰۰۰ تا ۵۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش نبات یزدی اصفهان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش نبات یزدی اصفهان با شرایط فوق العاده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گز کرمانی اراک + فروش عمده

خرید و قیمت گز کرمانی اراک + فروش عمده

از ۶۱۵.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

قیمت شیرینی گز ایرانی + خرید باور نکردنی

قیمت شیرینی گز ایرانی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گز فرامنش + فروش عمده

خرید و قیمت گز فرامنش + فروش عمده

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت گز آردی کرمانی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز آردی کرمانی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت خرید نبات زعفرانی اصل با فروش عمده

قیمت خرید نبات زعفرانی اصل با فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت خرید گز آردی اصفهان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید گز آردی اصفهان عمده به صرفه و ارزان

از ۵۴۰.۰۰۰ تا ۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گز گردویی تبریز + فروش عمده

خرید و قیمت گز گردویی تبریز + فروش عمده

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۳۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت گز پسته ای اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز پسته ای اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۵۵۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

خرید گز آردی خودکار + قیمت فروش استثنایی

خرید گز آردی خودکار + قیمت فروش استثنایی

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید گز اصفهان فله + فروش ویژه

قیمت خرید گز اصفهان فله + فروش ویژه

از ۲۶۰.۰۰۰ تا ۲۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

خرید و قیمت نبات آبی + فروش عمده

خرید و قیمت نبات آبی + فروش عمده

از ۵.۰۰۰ تا ۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید نبات قهوه ای آبیش با فروش عمده

قیمت خرید نبات قهوه ای آبیش با فروش عمده

۶۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گز اعلای اصفهان + فروش صادراتی

خرید و قیمت گز اعلای اصفهان + فروش صادراتی

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۲۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۷۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت نبات دوآتیشه یزد + خرید باور نکردنی

قیمت نبات دوآتیشه یزد + خرید باور نکردنی

از ۹۹.۰۰۰ تا ۱۲۱.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید گز مخصوص تبریز + قیمت فروش استثنایی

خرید گز مخصوص تبریز + قیمت فروش استثنایی

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۲۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

خرید و فروش نبات رنگی طعم دار با شرایط فوق العاده

خرید و فروش نبات رنگی طعم دار با شرایط فوق العاده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۲۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گز بلداجی اصفهان + فروش عمده

خرید و قیمت گز بلداجی اصفهان + فروش عمده

از ۷۳۰.۰۰۰ تا ۹۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

فروش گز پسته اصفهان + قیمت خرید به صرفه

فروش گز پسته اصفهان + قیمت خرید به صرفه

از ۴۹۰.۰۰۰ تا ۶۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

خرید و فروش گز زعفرانی دردشتی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گز زعفرانی دردشتی با شرایط فوق العاده

از ۷۵.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰ تا ۴۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش گز اردی پسته ای + قیمت خرید به صرفه

فروش گز اردی پسته ای + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گز بادامی کرمانی با فروش عمده

قیمت خرید گز بادامی کرمانی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گز لقمه ای انتیک با فروش عمده

قیمت خرید گز لقمه ای انتیک با فروش عمده

از ۲۸۰.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

خرید گز سکه اصفهان + قیمت فروش استثنایی

خرید گز سکه اصفهان + قیمت فروش استثنایی

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نبات زعفرانی یزد + فروش ویژه

قیمت خرید نبات زعفرانی یزد + فروش ویژه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش گز 70 درصد پسته با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گز 70 درصد پسته با شرایط فوق العاده

از ۵۰۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

خرید گز پسته ای دالمن + قیمت فروش استثنایی

خرید گز پسته ای دالمن + قیمت فروش استثنایی

از ۲۴۰.۰۰۰ تا ۹۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گز جعبه فلزی + فروش عمده

خرید و قیمت گز جعبه فلزی + فروش عمده

از ۳۹۰.۰۰۰ تا ۴۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ و ۴۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید گز پسته کرمانی + قیمت فروش استثنایی

خرید گز پسته کرمانی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت خرید گز انگبین + فروش ویژه

قیمت خرید گز انگبین + فروش ویژه

از ۴۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید و فروش گز جعبه ای با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گز جعبه ای با شرایط فوق العاده

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گز لقمه ای اصفهان با فروش عمده

قیمت خرید گز لقمه ای اصفهان با فروش عمده

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت گز پسته ای آنتیک + خرید باور نکردنی

قیمت گز پسته ای آنتیک + خرید باور نکردنی

از ۲۳۰.۰۰۰ تا ۲۴۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت خرید گز ۲۸ درصد پسته کرمانی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید گز ۲۸ درصد پسته کرمانی عمده به صرفه و ارزان

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۲۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۴۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت خرید نبات دو آتیشه یزد عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید نبات دو آتیشه یزد عمده به صرفه و ارزان

از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت خرید گز مظفری 40 درصد + فروش ویژه

قیمت خرید گز مظفری 40 درصد + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گز آردی شاهکار + فروش عمده

خرید و قیمت گز آردی شاهکار + فروش عمده

از ۳۹۰.۰۰۰ تا ۴۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت گز تیراژه خمینی شهر با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز تیراژه خمینی شهر با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۹۲.۰۰۰ تا ۲۸۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۴۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت گز مغزدار اصفهان + خرید باور نکردنی

قیمت گز مغزدار اصفهان + خرید باور نکردنی

از ۲۶۵.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت خرید گز پسته ای اصفهان + فروش ویژه

قیمت خرید گز پسته ای اصفهان + فروش ویژه

از ۲۹۰.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت خرید گز معراج 30 درصد + فروش ویژه

قیمت خرید گز معراج 30 درصد + فروش ویژه

۲۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۲ × ۲۹ × ۲۴

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

فروش گز کرمانی عبدالرزاق + قیمت خرید به صرفه

فروش گز کرمانی عبدالرزاق + قیمت خرید به صرفه

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۴۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید شاخه نبات سبز + قیمت فروش استثنایی

خرید شاخه نبات سبز + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۳۰ عدد

بسته‌ بندی:

جعبه

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید گز تازه اصفهان + فروش ویژه

قیمت خرید گز تازه اصفهان + فروش ویژه

از ۱۶۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گز بادامی نهاوند + فروش عمده

خرید و قیمت گز بادامی نهاوند + فروش عمده

از ۳۲۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت گز آردی اصفهان + خرید باور نکردنی

قیمت گز آردی اصفهان + خرید باور نکردنی

از ۳۷۰.۰۰۰ تا ۴۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ و ۴۲ درصد

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

ارسال درخواست