logo

برنج هاشمی

قیمت برنج هاشمی دمسیاه ممتاز + خرید باور نکردنی

قیمت برنج هاشمی دمسیاه ممتاز + خرید باور نکردنی

از ۱۰۷۰۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

ضمانت نامه

خرید و قیمت برنج هاشمی درجه یک + فروش عمده

خرید و قیمت برنج هاشمی درجه یک + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید برنج هاشمی طبیعت + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج هاشمی طبیعت + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت برنج هاشمی معطر فوق اعلا + خرید باور نکردنی

قیمت برنج هاشمی معطر فوق اعلا + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت برنج هاشمی الک شده فله + خرید باور نکردنی

قیمت برنج هاشمی الک شده فله + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج ایرانی هاشمی + فروش عمده

خرید و قیمت برنج ایرانی هاشمی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج هاشمی عطری + فروش عمده

خرید و قیمت برنج هاشمی عطری + فروش عمده

از ۶۳۰.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ایی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

فروش برنج هاشمی درجه یک گیلان + قیمت خرید به صرفه

فروش برنج هاشمی درجه یک گیلان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج هاشمی نیم دانه + فروش ویژه

قیمت خرید برنج هاشمی نیم دانه + فروش ویژه

از ۴۵۰.۰۰۰ تا ۶۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ تا ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش برنج سرلاشه هاشمی + قیمت خرید به صرفه

فروش برنج سرلاشه هاشمی + قیمت خرید به صرفه

از ۷۰۰.۰۰۰ تا ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۲۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید برنج شمیم هاشمی + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج شمیم هاشمی + قیمت فروش استثنایی

۱.۲۵۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۲۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

فروش برنج هاشمی ممتاز + قیمت خرید به صرفه

فروش برنج هاشمی ممتاز + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج طارم هاشمی معطر + فروش ویژه

قیمت خرید برنج طارم هاشمی معطر + فروش ویژه

از ۵۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت برنج هاشمی معطر با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت برنج هاشمی معطر با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش برنج هاشمی ایران با شرایط فوق العاده

خرید و فروش برنج هاشمی ایران با شرایط فوق العاده

از ۹۵۰.۰۰۰ تا ۱.۲۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقدی - ۶۰ تحویل

قیمت برنج هاشمی شمال درجه یک

قیمت برنج هاشمی شمال درجه یک

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید برنج هاشمی گیلان + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج هاشمی گیلان + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج هاشمی محلی گیلان + فروش عمده

خرید و قیمت برنج هاشمی محلی گیلان + فروش عمده

از ۴۷۰.۰۰۰ تا ۹۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت برنج هاشمی ۵ ستاره + فروش عمده

خرید و قیمت برنج هاشمی ۵ ستاره + فروش عمده

از ۲۷۰.۰۰۰ تا ۵۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ الی ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و فروش برنج هاشمی درجه یک با شرایط فوق العاده

خرید و فروش برنج هاشمی درجه یک با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید برنج هاشمی میریان + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج هاشمی میریان + قیمت فروش استثنایی

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ الی ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و فروش برنج هاشمی درجه یک با شرایط فوق العاده

خرید و فروش برنج هاشمی درجه یک با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج هاشمی گیلان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید برنج هاشمی گیلان عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج هاشمی ۱۰ کیلویی + فروش عمده

خرید و قیمت برنج هاشمی ۱۰ کیلویی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش برنج 5 کیلویی هاشمی + قیمت خرید به صرفه

فروش برنج 5 کیلویی هاشمی + قیمت خرید به صرفه

۴۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید برنج هاشمی معطر + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج هاشمی معطر + قیمت فروش استثنایی

از ۱.۲۵۰.۰۰۰ تا ۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۲۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید برنج هاشمی درجه یک شمال + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج هاشمی درجه یک شمال + قیمت فروش استثنایی

۱۰۵۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

استاندارد

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید برنج هاشمی درجه یک گیلان + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج هاشمی درجه یک گیلان + قیمت فروش استثنایی

از ۸۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت برنج شمیم هاشمی + فروش عمده

خرید و قیمت برنج شمیم هاشمی + فروش عمده

از ۴۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید برنج هاشمی معطر + فروش ویژه

قیمت خرید برنج هاشمی معطر + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج هاشمی طبیعت ۴.۵ کیلوگرمی + فروش عمده

خرید و قیمت برنج هاشمی طبیعت ۴.۵ کیلوگرمی + فروش عمده

۵۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴.۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت برنج هاشمی پرسیس + فروش عمده

خرید و قیمت برنج هاشمی پرسیس + فروش عمده

از ۵۵.۰۰۰ تا ۱۰۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت برنج هاشمی درجه یک + فروش صادراتی

خرید و قیمت برنج هاشمی درجه یک + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید برنج هاشمی گیلان 10 کیلویی + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج هاشمی گیلان 10 کیلویی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت برنج هاشمی رشت + خرید باور نکردنی

قیمت برنج هاشمی رشت + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج هاشمی معطر+ فروش ویژه

قیمت خرید برنج هاشمی معطر+ فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید برنج هاشمی درجه یک + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج هاشمی درجه یک + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج هاشمی کشت دوم فریدونکنار + فروش صادراتی

خرید و قیمت برنج هاشمی کشت دوم فریدونکنار + فروش صادراتی

۶۵۰.۰۰۰ تا ۸۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل بار

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت برنج هاشمی میانه با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت برنج هاشمی میانه با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج ایرانی هاشمی لنگرود + فروش عمده

خرید و قیمت برنج ایرانی هاشمی لنگرود + فروش عمده

از ۶۴۰.۰۰۰ تا ۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

سه تا ده کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه‌ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

فروش برنج هاشمی مازندران + قیمت خرید به صرفه

فروش برنج هاشمی مازندران + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج هاشمی گیلان + فروش ویژه

قیمت خرید برنج هاشمی گیلان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج درجه یک هاشمی + فروش عمده

خرید و قیمت برنج درجه یک هاشمی + فروش عمده

از ۷۰.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت برنج هاشمی گلستان + خرید باور نکردنی

قیمت برنج هاشمی گلستان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید برنج هاشمی اعلا گیلان + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج هاشمی اعلا گیلان + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

برنج نیم دانه طارم هاشمی برند کاسپین+ قیمت خرید به صرفه

برنج نیم دانه طارم هاشمی برند کاسپین+ قیمت خرید به صرفه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ کیلوگرم تا ۱۰ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت برنج هاشمی اصل + فروش عمده

خرید و قیمت برنج هاشمی اصل + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت برنج هاشمی گیلان درجه یک + خرید باور نکردنی

قیمت برنج هاشمی گیلان درجه یک + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت برنج هاشمی معطر گیلان + خرید باور نکردنی

قیمت برنج هاشمی معطر گیلان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت برنج آذوقه هاشمی + خرید باور نکردنی

قیمت برنج آذوقه هاشمی + خرید باور نکردنی

از ۷۲۰.۰۰۰ تا ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید  فروش برنج هاشمی درجه یک  شرایط فوق العاده

خرید فروش برنج هاشمی درجه یک شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت برنج هاشمی خوش عطر + خرید باور نکردنی

قیمت برنج هاشمی خوش عطر + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش برنج هاشمی معطر با شرایط فوق العاده

خرید و فروش برنج هاشمی معطر با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج کشت دوم هاشمی + فروش عمده

خرید و قیمت برنج کشت دوم هاشمی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج هاشمی دم زرد + فروش صادراتی

خرید و قیمت برنج هاشمی دم زرد + فروش صادراتی

از ۵۵۰.۰۰۰ تا ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد _ ۶۰ تحویل

خرید برنج هاشمی کشت دوم + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج هاشمی کشت دوم + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت برنج هاشمی معطر شالی + خرید باور نکردنی

قیمت برنج هاشمی معطر شالی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش برنج هاشمی درجه یک + قیمت خرید به صرفه

فروش برنج هاشمی درجه یک + قیمت خرید به صرفه

از ۷۰۰.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید برنج هاشمی فریدونکنار + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج هاشمی فریدونکنار + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج هاشمی گلستان + فروش عمده

خرید و قیمت برنج هاشمی گلستان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج هاشمی درجه یک + فروش ویژه

قیمت خرید برنج هاشمی درجه یک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت برنج هاشمی قهوه ای + خرید باور نکردنی

قیمت برنج هاشمی قهوه ای + خرید باور نکردنی

از ۶۱۹.۰۰۰ تا ۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

گونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت برنج هاشمی بوجاری با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت برنج هاشمی بوجاری با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج هاشمی الک شده + فروش ویژه

قیمت خرید برنج هاشمی الک شده + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج هاشمی ممتاز گیلان + فروش عمده

خرید و قیمت برنج هاشمی ممتاز گیلان + فروش عمده

۵۵۰.۰۰۰ تا ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه گونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت برنج هاشمی رودسر + خرید باور نکردنی

قیمت برنج هاشمی رودسر + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج هاشمی گیلان + فروش صادراتی

خرید و قیمت برنج هاشمی گیلان + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج هاشمی ممتاز طبیعت + فروش عمده

خرید و قیمت برنج هاشمی ممتاز طبیعت + فروش عمده

از ۶۰۰.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت خرید برنج هاشمی معطر عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید برنج هاشمی معطر عمده به صرفه و ارزان

۱۱۰۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

استاندارد

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید برنج هاشمی درجه یک گیلان فوق اعلا + فروش ویژه

قیمت خرید برنج هاشمی درجه یک گیلان فوق اعلا + فروش ویژه

از ۱۰۵.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۱۰۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

خرید و قیمت برنج هاشمی فریدونکنار + فروش عمده

خرید و قیمت برنج هاشمی فریدونکنار + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج هاشمی محلی + فروش ویژه

قیمت خرید برنج هاشمی محلی + فروش ویژه

از ۷۲.۰۰۰ تا ۱۰۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت برنج هاشمی شمال + فروش عمده

خرید و قیمت برنج هاشمی شمال + فروش عمده

از ۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۲۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت برنج اصل هاشمی + فروش عمده

خرید و قیمت برنج اصل هاشمی + فروش عمده

از ۴۰۰.۰۰۰ تا ۸۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید برنج گیلان هاشمی + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج گیلان هاشمی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت برنج هاشمی طبیعت ۱۰ کیلویی + خرید باور نکردنی

قیمت برنج هاشمی طبیعت ۱۰ کیلویی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش برنج هاشمی آستانه اشرفیه + قیمت خرید به صرفه

فروش برنج هاشمی آستانه اشرفیه + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش برنج هاشمی گلستان شهروند + قیمت خرید به صرفه

فروش برنج هاشمی گلستان شهروند + قیمت خرید به صرفه

از ۵۸۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۷ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

فروش برنج هاشمی درجه یک + قیمت خرید به صرفه

فروش برنج هاشمی درجه یک + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش برنج هاشمی درجه یک با شرایط فوق العاده

خرید و فروش برنج هاشمی درجه یک با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج هاشمی گلستان + فروش ویژه

قیمت خرید برنج هاشمی گلستان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج هاشمی درجه یک عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید برنج هاشمی درجه یک عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت برنج هاشمی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت برنج هاشمی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۵۰۰.۰۰۰ تا ۸۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت برنج هاشمی معطر شمال + فروش صادراتی

خرید و قیمت برنج هاشمی معطر شمال + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج هاشمی طارم با فروش عمده

قیمت خرید برنج هاشمی طارم با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید برنج هاشمی گیلان + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج هاشمی گیلان + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج سفید هاشمی با فروش عمده

قیمت خرید برنج سفید هاشمی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج هاشمی شمال + فروش ویژه

قیمت خرید برنج هاشمی شمال + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج هاشمی فریدونکنار + فروش ویژه

قیمت خرید برنج هاشمی فریدونکنار + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج هاشمی معطر + فروش صادراتی

خرید و قیمت برنج هاشمی معطر + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج هاشمی گیلان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید برنج هاشمی گیلان عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج هاشمي گيلان + فروش ویژه

قیمت خرید برنج هاشمي گيلان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج هاشمی شیرودی + فروش ویژه

قیمت خرید برنج هاشمی شیرودی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید برنج هاشمی سحرخیز + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج هاشمی سحرخیز + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی