logo

عصاره شیرین بیان

خرید و قیمت شیره شیرین بیان + فروش عمده

خرید و قیمت شیره شیرین بیان + فروش عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۸۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت عصاره شیرین بیان + خرید باور نکردنی

قیمت عصاره شیرین بیان + خرید باور نکردنی

از ۴۲.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱۰۰ تا ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت شیرین بیان عصاره + خرید باور نکردنی

قیمت شیرین بیان عصاره + خرید باور نکردنی

از ۱۸.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت عصاره شیرین بیان صادراتی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت عصاره شیرین بیان صادراتی با کیفیت ارزان + خرید عمده

۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید عصاره جامد شیرین بیان + فروش ویژه

قیمت خرید عصاره جامد شیرین بیان + فروش ویژه

از ۲۰.۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید عصاره خشک شیرین بیان + فروش ویژه

قیمت خرید عصاره خشک شیرین بیان + فروش ویژه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۳۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید عصاره ی شیرین بیان با فروش عمده

قیمت خرید عصاره ی شیرین بیان با فروش عمده

از ۲۹.۰۰۰ تا ۶۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت عصاره سیاه رنگ شیرین بیان + فروش عمده

خرید و قیمت عصاره سیاه رنگ شیرین بیان + فروش عمده

۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت عصاره ریشه شیرین بیان + خرید باور نکردنی

قیمت عصاره ریشه شیرین بیان + خرید باور نکردنی

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۴۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید عصاره ی شیرین بیان + قیمت فروش استثنایی

خرید عصاره ی شیرین بیان + قیمت فروش استثنایی

۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت  خرید شیرین بیان عصاره + فروش ویژه

قیمت خرید شیرین بیان عصاره + فروش ویژه

از ۲۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش شیرین بیان خاتون با شرایط فوق العاده

خرید و فروش شیرین بیان خاتون با شرایط فوق العاده

۴۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش عصاره ی گیاه شیرین بیان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش عصاره ی گیاه شیرین بیان با شرایط فوق العاده

۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت پودر عصاره شیرین بیان + خرید باورنکردنی

قیمت پودر عصاره شیرین بیان + خرید باورنکردنی

۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست