logo

الکل صنعتی

قیمت الکل صنعتی شفق + خرید باور نکردنی

قیمت الکل صنعتی شفق + خرید باور نکردنی

۱۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش الکل صنعتی ایزی فایر با شرایط فوق العاده

خرید و فروش الکل صنعتی ایزی فایر با شرایط فوق العاده

از ۱۵.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ و ۶۰۰ لیتر

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید الکل صنعتی قرمز + قیمت فروش استثنایی

خرید الکل صنعتی قرمز + قیمت فروش استثنایی

از ۱۵.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید الکل صنعتی قرمز + فروش ویژه

قیمت خرید الکل صنعتی قرمز + فروش ویژه

از ۱۶.۰۰۰ تا ۳۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ لیتر

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید الکل صنعتی دیاموند  + قیمت فروش استثنایی

خرید الکل صنعتی دیاموند + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ سی سی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید الکل صنعتی سفید برای ضدعفونی + قیمت فروش استثنایی

خرید الکل صنعتی سفید برای ضدعفونی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰۶.۰۰۰ تا ۱۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید الکل 5 لیتری با فروش عمده

قیمت خرید الکل 5 لیتری با فروش عمده

از ۳۹۰.۰۰۰ تا ۴۵۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت الکل متانول + خرید باور نکردنی

قیمت الکل متانول + خرید باور نکردنی

از ۱۵.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ لیتر

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت الکل صنعتی متانول + فروش صادراتی

خرید و قیمت الکل صنعتی متانول + فروش صادراتی

از ۷۴.۰۰۰ تا ۳۸۱.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۵۰ و ۲۰۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید الکل صنعتی نصر + قیمت فروش استثنایی

خرید الکل صنعتی نصر + قیمت فروش استثنایی

از ۴۸.۰۰۰ تا ۹۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت الکل اتیلیک ضدعفونی کننده + خرید باور نکردنی

قیمت الکل اتیلیک ضدعفونی کننده + خرید باور نکردنی

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۲۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت الکل صنعتی آریا شفق با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت الکل صنعتی آریا شفق با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ سی سی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید الکل صنعتی سفید + قیمت فروش استثنایی

خرید الکل صنعتی سفید + قیمت فروش استثنایی

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ لیتر

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت الکل صنعتی متانول + خرید باور نکردنی

قیمت الکل صنعتی متانول + خرید باور نکردنی

از ۴۸.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک و ده لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید الکل متانول + فروش ویژه

قیمت خرید الکل متانول + فروش ویژه

از ۴۳۰.۰۰۰ تا ۶۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲.۵ تا ۵ لیتر

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت الکل صنعتی متانول ۹۸ درجه + فروش عمده

خرید و قیمت الکل صنعتی متانول ۹۸ درجه + فروش عمده

از ۴۵.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲.۵ لیتری

بسته‌ بندی:

بطری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ بعد تحویل

قیمت خرید الکل صنعتی در اصفهان + فروش ویژه

قیمت خرید الکل صنعتی در اصفهان + فروش ویژه

از ۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ لیتری

بسته‌ بندی:

دبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

خرید و قیمت الکل هامون طب مرکزی + فروش صادراتی

خرید و قیمت الکل هامون طب مرکزی + فروش صادراتی

از ۱۵۵.۰۰۰ تا ۱۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت الکل صنعتی زرفام + خرید باور نکردنی

قیمت الکل صنعتی زرفام + خرید باور نکردنی

از ۱۲.۰۰۰ تا ۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ تا ۶۰۰ سی سی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید الکل اتانول زرد عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید الکل اتانول زرد عمده به صرفه و ارزان

از ۱۲.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ لیتر

بسته‌ بندی:

بطری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید الکل اتانول + قیمت فروش استثنایی

خرید الکل اتانول + قیمت فروش استثنایی

از ۴۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید الکل اتانول بهداشتی با فروش عمده

قیمت خرید الکل اتانول بهداشتی با فروش عمده

از ۱۲۵.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک لیتر

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت الکل صنعتی بی رنگ + خرید باور نکردنی

قیمت الکل صنعتی بی رنگ + خرید باور نکردنی

از ۶۵۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴ و ۲۰ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت الکل 70 زنجان + فروش عمده

خرید و قیمت الکل 70 زنجان + فروش عمده

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۴ لیتر

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت الکل صنعتی طبی + فروش عمده

خرید و قیمت الکل صنعتی طبی + فروش عمده

از ۱۲.۰۰۰ تا ۱۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

ا تا ۴ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید الکل صنعتی شیمی سوز + قیمت فروش استثنایی

خرید الکل صنعتی شیمی سوز + قیمت فروش استثنایی

۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و فروش الکل صنعتی ۴ لیتری با شرایط فوق العاده

خرید و فروش الکل صنعتی ۴ لیتری با شرایط فوق العاده

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴ لیتر

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

فروش الکل صنعتی در کرج + قیمت خرید به صرفه

فروش الکل صنعتی در کرج + قیمت خرید به صرفه

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید الکل صنعتی زرد + فروش ویژه

قیمت خرید الکل صنعتی زرد + فروش ویژه

از ۱۵.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۵۰۰ میل

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت الکل صنعتی 70 درصد با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت الکل صنعتی 70 درصد با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۳۵.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید الکل صنعتی جهان آرارات + قیمت فروش استثنایی

خرید الکل صنعتی جهان آرارات + قیمت فروش استثنایی

از ۸۴.۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ تا ۱۰۰۰ میلی لیتر

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید الکل ایزوپروپیل اصفهان + قیمت فروش استثنایی

خرید الکل ایزوپروپیل اصفهان + قیمت فروش استثنایی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ تا ۱۰۰۰ میل

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید الکل صنعتی عمده + قیمت فروش استثنایی

خرید الکل صنعتی عمده + قیمت فروش استثنایی

از ۲۵.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

خرید الکل صنعتی مشهد + قیمت فروش استثنایی

خرید الکل صنعتی مشهد + قیمت فروش استثنایی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید الکل صنعتی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید الکل صنعتی عمده به صرفه و ارزان

از ۲۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ تا ۱۰۰۰ میلی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

فروش الکل صنعتی سوزان + قیمت خرید به صرفه

فروش الکل صنعتی سوزان + قیمت خرید به صرفه

۱۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید الکل اتیلیک صنعتی + فروش ویژه

قیمت خرید الکل اتیلیک صنعتی + فروش ویژه

از ۸۷.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید الکل اتیلیک محلول با فروش عمده

قیمت خرید الکل اتیلیک محلول با فروش عمده

از ۸۷.۰۰۰ تا ۹۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و فروش الکل صنعتی یک لیتری با شرایط فوق العاده

خرید و فروش الکل صنعتی یک لیتری با شرایط فوق العاده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید اتانول 90 درصد + قیمت فروش استثنایی

خرید اتانول 90 درصد + قیمت فروش استثنایی

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ لیتر

بسته‌ بندی:

بطری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت الکل اتیلیک طبی 96 درصد هامون طب مرکزی + فروش صادراتی

خرید و قیمت الکل اتیلیک طبی 96 درصد هامون طب مرکزی + فروش صادراتی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ لیتر

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید الکل صنعتی آتش زا + قیمت فروش استثنایی

خرید الکل صنعتی آتش زا + قیمت فروش استثنایی

از ۳۲.۰۰۰ تا ۶۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ و ۲۵۰ سی سی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید الکل صنعتی متانول + قیمت فروش استثنایی

خرید الکل صنعتی متانول + قیمت فروش استثنایی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ لیتر

بسته‌ بندی:

بطری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت الکل ایزوپروپیل اصفهان + فروش عمده

خرید و قیمت الکل ایزوپروپیل اصفهان + فروش عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ تا ۱۰۰۰ سیسی

بسته‌ بندی:

بطری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید الکل صنعتی زرد + قیمت فروش استثنایی

خرید الکل صنعتی زرد + قیمت فروش استثنایی

از ۲۰.۰۰۰ تا ۲۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ لیتر

بسته‌ بندی:

بطری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید الکل اتیلیک 96 درصد + فروش ویژه

قیمت خرید الکل اتیلیک 96 درصد + فروش ویژه

از ۱۲۸.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید الکل صنعتی فراقاره + فروش ویژه

قیمت خرید الکل صنعتی فراقاره + فروش ویژه

از ۱۰.۰۰۰ تا ۶۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۶۰۰ میلی لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت الکل اتانول طبی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت الکل اتانول طبی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۹۵.۰۰۰ تا ۶۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۴ لیتر

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید الکل صنعتی تبریز با فروش عمده

قیمت خرید الکل صنعتی تبریز با فروش عمده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۲۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت الکل صنعتی کوچک + فروش صادراتی

خرید و قیمت الکل صنعتی کوچک + فروش صادراتی

از ۱۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت الكل چوب متانول + خرید باور نکردنی

قیمت الكل چوب متانول + خرید باور نکردنی

از ۴۵.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ لیتر

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید الکل 96 درصد پارس الکل عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید الکل 96 درصد پارس الکل عمده به صرفه و ارزان

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۰.۵ و ۱ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت الکل ایزوپروپیل ۹۹ درصد + فروش عمده

خرید و قیمت الکل ایزوپروپیل ۹۹ درصد + فروش عمده

از ۳۲۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ میل

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت الکل صنعتی ایزی فایر + فروش صادراتی

خرید و قیمت الکل صنعتی ایزی فایر + فروش صادراتی

۲۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ میل

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت الکل ایزوپروپیل شیراز + فروش عمده

خرید و قیمت الکل ایزوپروپیل شیراز + فروش عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

نیم تا یک لیتر

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت الکل صنعتی برسام با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت الکل صنعتی برسام با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ و ۹۰۰ cc

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید الکل صنعتی تیزرو + فروش ویژه

قیمت خرید الکل صنعتی تیزرو + فروش ویژه

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۴ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت الکل صنعتی شفق + فروش صادراتی

خرید و قیمت الکل صنعتی شفق + فروش صادراتی

۱۳.۵۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ میل

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت الکل صنعتی پاندا + خرید باور نکردنی

قیمت الکل صنعتی پاندا + خرید باور نکردنی

از ۲۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ و ۲۵۰ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت الکل صنعتی بیدستان + فروش عمده

خرید و قیمت الکل صنعتی بیدستان + فروش عمده

از ۴۶.۰۰۰ تا ۴۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۴۰ و ۵۰۰ سی سی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت الکل صنعتی جهرم + فروش عمده

خرید و قیمت الکل صنعتی جهرم + فروش عمده

از ۱۴.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید الکل طبی شرکت تقطیر خراسان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید الکل طبی شرکت تقطیر خراسان عمده به صرفه و ارزان

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵۰ و ۱۰۰۰ میلی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد _ ۶۰ تحویل

خرید و فروش الکل صنعتی 450 سی سی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش الکل صنعتی 450 سی سی با شرایط فوق العاده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ سی سی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت الکل ایزوپروپیل در شیراز + فروش صادراتی

خرید و قیمت الکل ایزوپروپیل در شیراز + فروش صادراتی

از ۸۵.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت الکل هامون طب + فروش عمده

خرید و قیمت الکل هامون طب + فروش عمده

از ۱۳۵.۰۰۰ تا ۱۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ میل

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و فروش الکل صنعتی ایزوپروپیل با شرایط فوق العاده

خرید و فروش الکل صنعتی ایزوپروپیل با شرایط فوق العاده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۰.۵ و ۱ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت الکل نصر اصفهان + خرید باور نکردنی

قیمت الکل نصر اصفهان + خرید باور نکردنی

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید الکل صنعتی تبریز + فروش ویژه

قیمت خرید الکل صنعتی تبریز + فروش ویژه

از ۱۱.۰۰۰ تا ۲۱.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۵ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

فروش الکل صنعتی آتش زا + قیمت خرید به صرفه

فروش الکل صنعتی آتش زا + قیمت خرید به صرفه

از ۳۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ و ۲۵۰ سی سی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و فروش الکل صنعتی نارنجی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش الکل صنعتی نارنجی با شرایط فوق العاده

از ۱۷.۰۰۰ تا ۱۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید الکل صنعتی سون استار + فروش ویژه

قیمت خرید الکل صنعتی سون استار + فروش ویژه

۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و فروش الکل صنعتی شفق  با شرایط فوق العاده

خرید و فروش الکل صنعتی شفق با شرایط فوق العاده

۱۲.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ و ۹۵۰ میل

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و فروش الکل اتیلیک مرک با شرایط فوق العاده

خرید و فروش الکل اتیلیک مرک با شرایط فوق العاده

از ۶۵۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید الکل صنعتی مشهد عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید الکل صنعتی مشهد عمده به صرفه و ارزان

از ۱۱۸.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلی لیتر

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت الکل صنعتی زرد + خرید باور نکردنی

قیمت الکل صنعتی زرد + خرید باور نکردنی

از ۲۰.۰۰۰ تا ۲۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید الکل صنعتی در تبریز عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید الکل صنعتی در تبریز عمده به صرفه و ارزان

از ۱۷.۰۰۰ تا ۲۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید الکل صنعتی متانول + قیمت فروش استثنایی

خرید الکل صنعتی متانول + قیمت فروش استثنایی

از ۴۷.۰۰۰ تا ۵۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک و بیست لیتری

بسته‌ بندی:

گالن

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

آراد برندینگ

آراد برندینگ

فروش الکل اتیلیک زنجان + قیمت خرید به صرفه

فروش الکل اتیلیک زنجان + قیمت خرید به صرفه

از ۹۸.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

آراد برندینگ

آراد برندینگ

فروش الکل اتانول صنعتی + قیمت خرید به صرفه

فروش الکل اتانول صنعتی + قیمت خرید به صرفه

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴ تا ۲۰ لیتری

بسته‌ بندی:

گالن پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید الکل صنعتی اتانول با فروش عمده

قیمت خرید الکل صنعتی اتانول با فروش عمده

از ۲۱۵.۰۰۰ تا ۹۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴ و ۲۰ لیتر

بسته‌ بندی:

گالنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت الکل صنعتی اتیلیک  + فروش صادراتی

خرید و قیمت الکل صنعتی اتیلیک + فروش صادراتی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ لیتری

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت الکل صنعتی نیکنام صنعت + خرید باور نکردنی

قیمت الکل صنعتی نیکنام صنعت + خرید باور نکردنی

۱۸.۵۰۰ تومان

اندازه:

۵۷۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

آراد برندینگ

آراد برندینگ

ارسال درخواست