logo

آنغوزه شیرین

خرید آنغوزه شیرین + قیمت فروش استثنایی

خرید آنغوزه شیرین + قیمت فروش استثنایی

از ۲۱۵.۰۰۰ تا ۴۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش آنغوزه یزد + قیمت خرید به صرفه

فروش آنغوزه یزد + قیمت خرید به صرفه

از ۸۵.۰۰۰ تا ۲۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پودر آنغوزه + قیمت فروش استثنایی

خرید پودر آنغوزه + قیمت فروش استثنایی

از ۴۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت آنغوزه یزد + خرید باور نکردنی

قیمت آنغوزه یزد + خرید باور نکردنی

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت آنغوزه یزد + فروش عمده

خرید و قیمت آنغوزه یزد + فروش عمده

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۱۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ و ۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید آنغوزه یزد + قیمت فروش استثنایی

خرید آنغوزه یزد + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت آنغوزه شیرین  + فروش عمده

خرید و قیمت آنغوزه شیرین + فروش عمده

از ۳۰.۰۰۰ تا ۲۵۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید آنغوزه یزد + فروش ویژه

قیمت خرید آنغوزه یزد + فروش ویژه

از ۱۵۵.۰۰۰ تا ۲۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت آنغوزه شیرین + فروش صادراتی

خرید و قیمت آنغوزه شیرین + فروش صادراتی

از ۹۵.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت آنغوزه شیرین + خرید باور نکردنی

قیمت آنغوزه شیرین + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست