logo

آویشن تازه

خرید و قیمت برگ آویشن تازه + فروش عمده

خرید و قیمت برگ آویشن تازه + فروش عمده

از ۳۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت آویشن محلی + فروش عمده

خرید و قیمت آویشن محلی + فروش عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید آویشن تازه + فروش ویژه

قیمت خرید آویشن تازه + فروش ویژه

از ۲۴۰.۰۰۰ تا ۴۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پودر آویشن + فروش عمده

خرید و قیمت پودر آویشن + فروش عمده

از ۲۳۰.۰۰۰ تا ۴۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۷۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت آویشن شاهسوند + فروش عمده

خرید و قیمت آویشن شاهسوند + فروش عمده

از ۴۵.۰۰۰ تا ۷۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ تا ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله‌ای

قیمت خرید دمنوش آویشن با فروش عمده

قیمت خرید دمنوش آویشن با فروش عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ و ۳۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید آویشن باغی + فروش ویژه

قیمت خرید آویشن باغی + فروش ویژه

از ۶۰.۰۰۰ تا ۶۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۷۷ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست