logo

آرد برنج

قیمت آرد برنج طارم هاشمی + خرید باور نکردنی

قیمت آرد برنج طارم هاشمی + خرید باور نکردنی

از ۲۵.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکتی و نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید آرد برنج گلوتینوس اصفهان + فروش ویژه

قیمت خرید آرد برنج گلوتینوس اصفهان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید آرد برنج معطر + قیمت فروش استثنایی

خرید آرد برنج معطر + قیمت فروش استثنایی

از ۵۳.۰۰۰ تا ۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت آرد برنج گلوتینوس کرج + فروش عمده

خرید و قیمت آرد برنج گلوتینوس کرج + فروش عمده

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۱۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ و ۲۴ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید آرد برنج شیرین + فروش ویژه

قیمت خرید آرد برنج شیرین + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید آرد برنج گلوتینوس شیراز + قیمت فروش استثنایی

خرید آرد برنج گلوتینوس شیراز + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آرد برنج مرغوب + فروش ویژه

قیمت خرید آرد برنج مرغوب + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آرد برنج سفید + فروش صادراتی

خرید و قیمت آرد برنج سفید + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آرد برنج موچی + فروش ویژه

قیمت خرید آرد برنج موچی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آرد برنج ژاپنی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت آرد برنج ژاپنی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آرد برنج ارگانیک با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت آرد برنج ارگانیک با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آرد برنج عنبربو + فروش ویژه

قیمت خرید آرد برنج عنبربو + فروش ویژه

از ۵۴.۰۰۰ تا ۱۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱ تا ۳ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت آرد برنج آسان + خرید باور نکردنی

قیمت آرد برنج آسان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آرد برنج چسبناک + فروش عمده

خرید و قیمت آرد برنج چسبناک + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آرد برنج آماده + فروش عمده

خرید و قیمت آرد برنج آماده + فروش عمده

از ۳۳.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید آرد برنج شیراز + قیمت فروش استثنایی

خرید آرد برنج شیراز + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آرد برنج قهوه‌ای + خرید باور نکردنی

قیمت آرد برنج قهوه‌ای + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید آرد برنج هاشمی + قیمت فروش استثنایی

خرید آرد برنج هاشمی + قیمت فروش استثنایی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت آرد برنج گلوتینوس + فروش عمده

خرید و قیمت آرد برنج گلوتینوس + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آرد برنج تردک + فروش ویژه

قیمت خرید آرد برنج تردک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آرد برنج قهوه ای برای نوزاد + خرید باور نکردنی

قیمت آرد برنج قهوه ای برای نوزاد + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آرد برنج گلستان + فروش ویژه

قیمت خرید آرد برنج گلستان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش آرد برنج اعلا + قیمت خرید به صرفه

فروش آرد برنج اعلا + قیمت خرید به صرفه

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت آرد برنج آردینه + فروش عمده

خرید و قیمت آرد برنج آردینه + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آرد برنج محلی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت آرد برنج محلی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آرد برنج فله با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت آرد برنج فله با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آرد برنج گلوتینوس  + خرید باور نکردنی

قیمت آرد برنج گلوتینوس + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آرد برنج اعلا + فروش ویژه

قیمت خرید آرد برنج اعلا + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آرد برنج برتر + فروش ویژه

قیمت خرید آرد برنج برتر + فروش ویژه

از ۶۲.۰۰۰ تا ۷۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت، جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت آرد برنج خارجی + خرید باور نکردنی

قیمت آرد برنج خارجی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آرد برنج سبوس دار + خرید باور نکردنی

قیمت آرد برنج سبوس دار + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آرد برنج هیپ با فروش عمده

قیمت خرید آرد برنج هیپ با فروش عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت آرد برنج عمده + فروش عمده

خرید و قیمت آرد برنج عمده + فروش عمده

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت آرد برنج شمال با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت آرد برنج شمال با کیفیت ارزان + خرید عمده

۷۰.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۲۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه گونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید آرد برنج ایرانی + قیمت فروش استثنایی

خرید آرد برنج ایرانی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید آرد برنج نیم دانه + قیمت فروش استثنایی

خرید آرد برنج نیم دانه + قیمت فروش استثنایی

از ۳۱.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی و کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش آرد برنج خانگی باشرایط فوق العاده

خرید و فروش آرد برنج خانگی باشرایط فوق العاده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵۰۰ - ۷۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت آرد برنج قهوه ای با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت آرد برنج قهوه ای با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آرد برنج موچی + فروش عمده

خرید و قیمت آرد برنج موچی + فروش عمده

از ۸۹۳.۰۰۰ تا ۱.۷۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶ و ۱۲ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت آرد برنج خانگی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت آرد برنج خانگی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آرد برنج ایرانی + فروش عمده

خرید و قیمت آرد برنج ایرانی + فروش عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت آرد برنج گلها + خرید باور نکردنی

قیمت آرد برنج گلها + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش آرد برنج درجه یک + قیمت خرید به صرفه

فروش آرد برنج درجه یک + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آرد برنج بسته بندی + فروش عمده

خرید و قیمت آرد برنج بسته بندی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آرد برنج ترخینه + خرید باور نکردنی

قیمت آرد برنج ترخینه + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست