logo

آستر پرده

قیمت حریر پرده ترک با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت حریر پرده ترک با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۱۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۷۰*۱۴۰ الی ۳۵۰*۱۸۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت آستر پرده پانچی + فروش عمده

خرید و قیمت آستر پرده پانچی + فروش عمده

از ۳۲۰.۰۰۰ تا ۳۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۸۰x۱۴۰ و ۳۰x۳۰

بسته‌ بندی:

طاقه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید استری پرده ساده + قیمت فروش استثنایی

خرید استری پرده ساده + قیمت فروش استثنایی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۳ متر

بسته‌ بندی:

طاقه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت آستر پرده ساتن + خرید باور نکردنی

قیمت آستر پرده ساتن + خرید باور نکردنی

از ۹۵.۰۰۰ تا ۱۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

عرض ۲ و ۳

بسته‌ بندی:

طاقه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت استری پرده گل دار + فروش عمده

خرید و قیمت استری پرده گل دار + فروش عمده

۱۲۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۳ متر

بسته‌ بندی:

طاقه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید آستر پرده ضد نور + قیمت فروش استثنایی

خرید آستر پرده ضد نور + قیمت فروش استثنایی

از ۶۱۵.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰۰ و ۲۴۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

رولی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید پارچه آستر سفید + فروش ویژه

قیمت خرید پارچه آستر سفید + فروش ویژه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲۰ متر

بسته‌ بندی:

طاقه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش آستر پرده پانچ + قیمت خرید به صرفه

فروش آستر پرده پانچ + قیمت خرید به صرفه

از ۶۲.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۸۰*۱ الی ۲۸۰*۲

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت آستری پرده ساده اشپزخانه + فروش عمده

خرید و قیمت آستری پرده ساده اشپزخانه + فروش عمده

از ۹۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

عرض ۱ تا ۳

بسته‌ بندی:

طاقه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید آستر پرده آماده + فروش ویژه

قیمت خرید آستر پرده آماده + فروش ویژه

از ۸۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴ - ۱۰ متر

بسته‌ بندی:

طاقه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پارچه پشت پرده ای + قیمت فروش استثنایی

خرید پارچه پشت پرده ای + قیمت فروش استثنایی

۲۱۵.۰۰۰ تا ۶۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

عرض ۱.۵ تا ۳

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پارچه استر پرده سفید + فروش ویژه

خرید و قیمت پارچه استر پرده سفید + فروش ویژه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

عرض ۳ و ۱.۵ متر

بسته‌ بندی:

طاقه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت پشت پرده ای پنجره + فروش صادراتی

خرید و قیمت پشت پرده ای پنجره + فروش صادراتی

۶۸۵.۰۰۰ تا ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۳۰×۲۵۰ - ۲۷۵×۴۰۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

فروش آستر پرده رنگی + قیمت خرید به صرفه

فروش آستر پرده رنگی + قیمت خرید به صرفه

از ۵۵.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۳*۱ الی ۳*۳

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت پرده آستر بلک اوت + فروش صادراتی

خرید و قیمت پرده آستر بلک اوت + فروش صادراتی

از ۵۳۰.۰۰۰ تا ۶۸۱.۰۰۰ تومان

اندازه:

عرض ۱.۵ و ۱.۸

بسته‌ بندی:

طاقه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت استر پرده اماده + فروش صادراتی

خرید و قیمت استر پرده اماده + فروش صادراتی

از ۹۰۰.۰۰۰ تا ۹۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶.۵*۲.۳ و ۶*۲

بسته‌ بندی:

طاقه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت پشت پرده ای ساتن + فروش عمده

خرید و قیمت پشت پرده ای ساتن + فروش عمده

۱.۱۰۰.۰۰۰ تا ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۴۰×۲۳۰ - ۱۴۰×۲۸۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت پارچه آستری پرده + خرید باور نکردنی

قیمت پارچه آستری پرده + خرید باور نکردنی

از ۴۵.۰۰۰ تا ۵۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

عرض ۳ متر

بسته‌ بندی:

طاقه ۴۰ متر

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی و شرایطی

قیمت آستر برای پرده + خرید باور نکردنی

قیمت آستر برای پرده + خرید باور نکردنی

۴۵۰.۰۰۰ تا ۸۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۳۰×۱۸۰ - ۲۳۰×۲۷۵

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

ارسال درخواست