logo

فر قنادی

خرید فر قنادی گازی + قیمت فروش استثنایی

خرید فر قنادی گازی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر شیرینی پزی قنادی با فروش عمده

قیمت خرید فر شیرینی پزی قنادی با فروش عمده

از ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۱۴ دیس

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت فر قنادی ایتالیایی + فروش عمده

خرید و قیمت فر قنادی ایتالیایی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش فر قنادی طبقاتی + قیمت خرید به صرفه

فروش فر قنادی طبقاتی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت فر قنادی صنعتی + خرید باور نکردنی

قیمت فر قنادی صنعتی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید فر قنادی اونیکس + قیمت فروش استثنایی

خرید فر قنادی اونیکس + قیمت فروش استثنایی

از ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰×۴۰

بسته‌ بندی:

نایلون ضخیم

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد _ ۷۰ تحویل

قیمت فر قنادی ۸ دیس با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت فر قنادی ۸ دیس با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸، ۱۶ و ۳۲ سینی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

فروش فر قنادی مینی + قیمت خرید به صرفه

فروش فر قنادی مینی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت فر قنادی خارجی + خرید باور نکردنی

قیمت فر قنادی خارجی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش فر قنادی گردان اصفهان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش فر قنادی گردان اصفهان با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر قنادی 4 سینی + فروش ویژه

قیمت خرید فر قنادی 4 سینی + فروش ویژه

۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰×۴۰

بسته‌ بندی:

نایلون ضخیم

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و فروش فر قنادی کاوه اصفهان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش فر قنادی کاوه اصفهان با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش فر قنادی مشهدپخت + قیمت خرید به صرفه

فروش فر قنادی مشهدپخت + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت فر قنادی گردان صنعتی + فروش صادراتی

خرید و قیمت فر قنادی گردان صنعتی + فروش صادراتی

از ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶ تا ۱۲ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت فر قنادی هشت سینی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت فر قنادی هشت سینی با کیفیت ارزان + خرید عمده

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰×۴۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد _ ۷۰ تحویل

قیمت فر قنادی خانگی + خرید باور نکردنی

قیمت فر قنادی خانگی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید فر قنادی روماک + قیمت فروش استثنایی

خرید فر قنادی روماک + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و فروش  فر قنادی رومیزی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش فر قنادی رومیزی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش فر قنادی پدیده + قیمت خرید به صرفه

فروش فر قنادی پدیده + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر قنادی ۳۲ دیس + فروش ویژه

قیمت خرید فر قنادی ۳۲ دیس + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش فر قنادی پایتخت با شرایط فوق العاده

خرید و فروش فر قنادی پایتخت با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت فر قنادی ۴ دیس + خرید باور نکردنی

قیمت فر قنادی ۴ دیس + خرید باور نکردنی

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰×۶۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد _ ۷۰ تحویل

فروش فر قنادی فریمان + قیمت خرید به صرفه

فروش فر قنادی فریمان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر قنادی کوچک + فروش ویژه

قیمت خرید فر قنادی کوچک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت فر قنادی 16 دیس + فروش عمده

خرید و قیمت فر قنادی 16 دیس + فروش عمده

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰×۶۰ cm

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید فر قنادی گردان + فروش ویژه

قیمت خرید فر قنادی گردان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر قنادی کوچک + فروش ویژه

قیمت خرید فر قنادی کوچک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید مینی فر قنادی اصفهان + فروش ویژه

قیمت خرید مینی فر قنادی اصفهان + فروش ویژه

از ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸ و ۲۴ دیس

بسته‌ بندی:

نایلون وکیومی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید فر قنادی زمانی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید فر قنادی زمانی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت فر قنادی ایستاده + خرید باور نکردنی

قیمت فر قنادی ایستاده + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر قنادی سحر با فروش عمده

قیمت خرید فر قنادی سحر با فروش عمده

از ۹۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۳۵ × ۱۰۰ - ۱۴۵ × ۱۰۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت فر قنادی تهران پزان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت فر قنادی تهران پزان با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر قنادی اونوکس + فروش ویژه

قیمت خرید فر قنادی اونوکس + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر قنادی خانگی + فروش ویژه

قیمت خرید فر قنادی خانگی + فروش ویژه

از ۸۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰ × ۱۰۰ - ۱۰۸ × ۱۰۷

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید فر قنادی کاوه + فروش ویژه

قیمت خرید فر قنادی کاوه + فروش ویژه

از ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰×۴۰

بسته‌ بندی:

نایلون ضخیم

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید فر قنادی رشت + قیمت فروش استثنایی

خرید فر قنادی رشت + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست