logo

فر صنعتی

خرید و فروش فر صنعتی مستقیم با شرایط فوق العاده

خرید و فروش فر صنعتی مستقیم با شرایط فوق العاده

از ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ × ۲ متر

بسته‌ بندی:

نایلون حباب‌دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

فروش فر صنعتی اتوماتیک + قیمت خرید به صرفه

فروش فر صنعتی اتوماتیک + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر صنعتی گردان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید فر صنعتی گردان عمده به صرفه و ارزان

از ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰×۴۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد _ ۷۰ تحویل

خرید و فروش فر صنعتی قنادی دست دوم با شرایط فوق العاده

خرید و فروش فر صنعتی قنادی دست دوم با شرایط فوق العاده

از ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶ و ۱۰ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون حباب‌دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید فر صنعتی خانگی + قیمت فروش استثنایی

خرید فر صنعتی خانگی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فر صنعتی اشپزخانه + قیمت فروش استثنایی

فر صنعتی اشپزخانه + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت فر صنعتی استیل + خرید باور نکردنی

قیمت فر صنعتی استیل + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر صنعتی کوچک با فروش عمده

قیمت خرید فر صنعتی کوچک با فروش عمده

از ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۳×۳۴ - ۸۰×۷۵

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت فر صنعتی غیر مستقیم + فروش صادراتی

خرید و قیمت فر صنعتی غیر مستقیم + فروش صادراتی

از ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ × ۱۲۰ سانت

بسته‌ بندی:

نایلون حباب‌دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله‌ای

خرید و فروش فر صنعتی پخت کیک با شرایط فوق العاده

خرید و فروش فر صنعتی پخت کیک با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش فر صنعتی نان حجیم + قیمت خرید به صرفه

فروش فر صنعتی نان حجیم + قیمت خرید به صرفه

از ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۳ × ۹۰ - ۱۰۸ × ۹۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید فر صنعتی قنادی + فروش ویژه

قیمت خرید فر صنعتی قنادی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر صنعتی برقی + فروش ویژه

قیمت خرید فر صنعتی برقی + فروش ویژه

از ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰*۶۷ و ۶۵*۱۰۵

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

قسطی

خرید و قیمت فر صنعتی مرغ بریان + فروش عمده

خرید و قیمت فر صنعتی مرغ بریان + فروش عمده

از ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۷۳ × ۴۹ × ۱۱۳

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید فر صنعتی ایرانی + فروش ویژه

قیمت خرید فر صنعتی ایرانی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید فر صنعتی تونلی + قیمت فروش استثنایی

خرید فر صنعتی تونلی + قیمت فروش استثنایی

از ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۷۰ × ۱۰۰ و ۱۲۰ × ۱۰۰

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و فروش فر صنعتی خارجی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش فر صنعتی خارجی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر صنعتی قفسه ای  + فروش ویژه

قیمت خرید فر صنعتی قفسه ای + فروش ویژه

از ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ × ۳ متر

بسته‌ بندی:

نایلون حباب‌دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید قیمت فر صنعتی داتیس + فروش صادراتی

خرید قیمت فر صنعتی داتیس + فروش صادراتی

از ۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ × ۵۰ و ۶۰ × ۸۰

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید فر صنعتی خانگی کوچک + فروش ویژه

قیمت خرید فر صنعتی خانگی کوچک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت فر صنعتی کیک پزی + فروش عمده

خرید و قیمت فر صنعتی کیک پزی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش فر صنعتی شیرینی پزی + قیمت خرید به صرفه

فروش فر صنعتی شیرینی پزی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر صنعتی اونوکس + فروش ویژه

قیمت خرید فر صنعتی اونوکس + فروش ویژه

۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان

اندازه:

۶۰×۵۳ - ۷۸.۳×۷۵

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد _ ۷۰ تحویل

خرید فر صنعتی روماک + قیمت استثنایی

خرید فر صنعتی روماک + قیمت استثنایی

از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ * ۴۰ و ۵۰ * ۶۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ نقد

قیمت فر برقی صنعتی پیتزا + خرید باور نکردنی

قیمت فر برقی صنعتی پیتزا + خرید باور نکردنی

۵.۳۰۰.۰۰۰ تا ۸.۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵ × ۶۵ × ۴۵

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

ضمانت نامه

قیمت فر صنعتی رستوران + خرید باور نکردنی

قیمت فر صنعتی رستوران + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت فر صنعتی اونیکس با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت فر صنعتی اونیکس با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید فر صنعتی تبریز با فروش عمده

قیمت خرید فر صنعتی تبریز با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت فر صنعتی اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت فر صنعتی اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید فر صنعتی نان + قیمت فروش استثنایی

خرید فر صنعتی نان + قیمت فروش استثنایی

از ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶ و ۸ سینی

بسته‌ بندی:

نایلون ضخیم

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

ارسال درخواست