logo

گل رز

خرید و قیمت گل رز مشکی + فروش عمده

خرید و قیمت گل رز مشکی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گل رز بنفش روشن + فروش ویژه

قیمت خرید گل رز بنفش روشن + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گل رز صورتی + فروش ویژه

قیمت خرید گل رز صورتی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گل رز سفید هلندی با فروش عمده

قیمت خرید گل رز سفید هلندی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش گل رز جدید با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گل رز جدید با شرایط فوق العاده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰۰ شاخه

بسته‌ بندی:

باکس

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش گل رز رونده در گلدان + قیمت خرید به صرفه

فروش گل رز رونده در گلدان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش گل رز هلندی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گل رز هلندی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش گل رز آبی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گل رز آبی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گل رز آبی طبیعی + خرید باور نکردنی

قیمت گل رز آبی طبیعی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گل رز صادراتی + فروش عمده

خرید و قیمت گل رز صادراتی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گل رز آبی فیروزه ای + خرید باور نکردنی

قیمت گل رز آبی فیروزه ای + خرید باور نکردنی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵ تا ۲۵ سانت

بسته‌ بندی:

شاخه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گل رز سیاه هلندی + فروش عمده

خرید و قیمت گل رز سیاه هلندی + فروش عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ تا ۳۰ سانت

بسته‌ بندی:

شاخه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت گل رز سفید طبیعی + خرید باور نکردنی

قیمت گل رز سفید طبیعی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گل رز فانتزی + قیمت خرید به صرفه

فروش گل رز فانتزی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش گل رز سفید لب صورتی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گل رز سفید لب صورتی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گل رز هلندی درشت + فروش عمده

خرید و قیمت گل رز هلندی درشت + فروش عمده

از ۵۹.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ شاخه

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید گل رز هفت رنگ طبیعی + قیمت فروش استثنایی

خرید گل رز هفت رنگ طبیعی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت  گل رز بنفش مخملی + خرید باور نکردنی

قیمت گل رز بنفش مخملی + خرید باور نکردنی

از ۸۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ تا ۲۵ سانت

بسته‌ بندی:

شاخه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گل رز قرمز هلندی + فروش عمده

خرید و قیمت گل رز قرمز هلندی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گل رز قرمز عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید گل رز قرمز عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گل رز ایرانی + فروش عمده

خرید و قیمت گل رز ایرانی + فروش عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۱۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۵ عددی

بسته‌ بندی:

شاخه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش گل رز مشکی طبیعی + قیمت خرید به صرفه

فروش گل رز مشکی طبیعی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش گل رز صورتی هلندی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گل رز صورتی هلندی با شرایط فوق العاده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۳۰ سانت

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید گل رز قرمز مخملی + قیمت فروش استثنایی

خرید گل رز قرمز مخملی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ تا ۳۰ سانت

بسته‌ بندی:

شاخه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش گل رز مینیاتوری با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گل رز مینیاتوری با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گل رز سیاه + خرید باور نکردنی

قیمت گل رز سیاه + خرید باور نکردنی

۲۵.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ شاخه

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گل رز قرمز طبیعی با فروش عمده

قیمت خرید گل رز قرمز طبیعی با فروش عمده

از ۵۰۰.۰۰۰ تا ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ و ۱۰۰ شاخه

بسته‌ بندی:

سلفونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید قیمت باکس گل رز قرمز + فروش عمده

خرید قیمت باکس گل رز قرمز + فروش عمده

از ۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۵۰ شاخه

بسته‌ بندی:

باکس

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید گل رز هلندی هفت رنگ + فروش ویژه

قیمت خرید گل رز هلندی هفت رنگ + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گل رز هلویی + فروش ویژه

قیمت خرید گل رز هلویی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست