logo

گوشی پزشکی

قیمت گوشی پزشکی ارزان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گوشی پزشکی ارزان با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲۳۰.۰۰۰ تا ۳۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ تا ۲۴ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید گوشی پزشکی ایرانی + قیمت فروش استثنایی

خرید گوشی پزشکی ایرانی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید گوشی پزشکی کاردیولوژی + قیمت فروش استثنایی

خرید گوشی پزشکی کاردیولوژی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی عمده به صرفه و ارزان

از ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

وزن ۱۷۰ و ۱۷۵ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت گوشی پزشکی لیتمن با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گوشی پزشکی لیتمن با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گوشی پزشکی آکوستیک + خرید باور نکردنی

قیمت گوشی پزشکی آکوستیک + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

توافقی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گوشی پزشکی اطفال با فروش عمده

قیمت خرید گوشی پزشکی اطفال با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

فروش گوشی پزشکی امسیگ + قیمت خرید به صرفه

فروش گوشی پزشکی امسیگ + قیمت خرید به صرفه

از ۱.۱۰۰.۰۰۰ تا ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ عدد

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

آراد برندینگ

آراد برندینگ

فروش گوشی پزشکی اصل +‌ قیمت خرید به صرفه

فروش گوشی پزشکی اصل +‌ قیمت خرید به صرفه

از ۳.۸۰۰.۰۰۰ تا ۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸ * ۱۸ و ۷ * ۱۹

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید گوشی پزشکی ریشتر + قیمت فروش استثنایی

خرید گوشی پزشکی ریشتر + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گوشی پزشکی مارک لیتمن + فروش عمده

قیمت گوشی پزشکی مارک لیتمن + فروش عمده

از ۷.۹۰۰.۰۰۰ تا ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۱ تا ۷۵ سانتی‌

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش گوشی پزشکی بهترین مارک با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گوشی پزشکی بهترین مارک با شرایط فوق العاده

از ۷۲۰.۰۰۰ تا ۸۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ عدد

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت گوشی پزشکی لیتمن مشکی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گوشی پزشکی لیتمن مشکی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

فروش گوشی پزشکی ساده + قیمت خرید به صرفه

فروش گوشی پزشکی ساده + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت گوشی پزشکی لیتمن + خرید باور نکردنی

قیمت گوشی پزشکی لیتمن + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گوشی پزشکی چینی + قیمت خرید به صرفه

فروش گوشی پزشکی چینی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید گوشی پزشکی دیجیتال + قیمت فروش استثنایی

خرید گوشی پزشکی دیجیتال + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید گوشی پزشکی فانتزی + قیمت فروش استثنایی

خرید گوشی پزشکی فانتزی + قیمت فروش استثنایی

از ۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۴×۷ و ۶×۶۹

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت گوشی پزشکی بی ول + خرید باور نکردنی

قیمت گوشی پزشکی بی ول + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گوشی پزشکی کاردیولوژی لیتمن + خرید باور نکردنی

قیمت گوشی پزشکی کاردیولوژی لیتمن + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید گوشی پزشکی لیتمن + قیمت فروش استثنایی

خرید گوشی پزشکی لیتمن + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و فروش گوشی پزشکی طبی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گوشی پزشکی طبی با شرایط فوق العاده

از ۲۱۰.۰۰۰ تا ۶۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

طول ۵۰ تا ۸۰

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید گوشی پزشکی دو شلنگه عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید گوشی پزشکی دو شلنگه عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گوشی پزشکی خوب با فروش عمده

قیمت خرید گوشی پزشکی خوب با فروش عمده

از ۳.۴۵۰.۰۰۰ تا ۳.۹۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۲ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید گوشی پزشکی نبض آوا + فروش ویژه

قیمت خرید گوشی پزشکی نبض آوا + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

سفارشی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست