logo

گرانول پلاستیک

خرید گرانول پلاستیک تهران + قیمت فروش استثنایی

خرید گرانول پلاستیک تهران + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید گرانول پلاستیک دستگاه + قیمت فروش استثنایی

خرید گرانول پلاستیک دستگاه + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گرانول پلاستیک پلی اتیلن + قیمت خرید به صرفه

فروش گرانول پلاستیک پلی اتیلن + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید گرانول پلاستیک کار + قیمت فروش استثنایی

خرید گرانول پلاستیک کار + قیمت فروش استثنایی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۲۳۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ بعد تحویل بار

خرید و قیمت گرانول پلاستیکی کف + فروش صادراتی

خرید و قیمت گرانول پلاستیکی کف + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گرانول پلاستیک تزریقی + فروش ویژه

قیمت خرید گرانول پلاستیک تزریقی + فروش ویژه

از ۲۲.۰۰۰ تا ۳۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید گرانول پلاستیک بی رنگ + قیمت فروش استثنایی

خرید گرانول پلاستیک بی رنگ + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش گرانول پلاستیک مشهد با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گرانول پلاستیک مشهد با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گرانول پلاستیک بازیافتی + خرید باور نکردنی

قیمت گرانول پلاستیک بازیافتی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گرانول پلاستیک قم + قیمت خرید به صرفه

فروش گرانول پلاستیک قم + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گرانول پلاستیک مشهد + قیمت خرید به صرفه

فروش گرانول پلاستیک مشهد + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گرانول پلاستیک پتروشیمی + قیمت خرید به صرفه

فروش گرانول پلاستیک پتروشیمی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گرانول پلاستیک دست دوم + فروش عمده

خرید و قیمت گرانول پلاستیک دست دوم + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گرانول پلاستیک در مشهد + فروش عمده

خرید و قیمت گرانول پلاستیک در مشهد + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گرانول پلاستیک تبریز + قیمت خرید به صرفه

فروش گرانول پلاستیک تبریز + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گرانول پلاستیک رنگی + فروش ویژه

قیمت خرید گرانول پلاستیک رنگی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گرانول پلاستیکی pvc شیری  + فروش ویژه

قیمت خرید گرانول پلاستیکی pvc شیری + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گرانول پلاستیک تهران + خرید باور نکردنی

قیمت گرانول پلاستیک تهران + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گرانول پلاستیک اصفهان + خرید باور نکردنی

قیمت گرانول پلاستیک اصفهان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گرانول پلاستیک رنگی + فروش عمده

خرید و قیمت گرانول پلاستیک رنگی + فروش عمده

از ۱۸.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش گرانول پلاستیک کرج + قیمت خرید به صرفه

فروش گرانول پلاستیک کرج + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گرانول پلاستیک رنگی + فروش ویژه

قیمت خرید گرانول پلاستیک رنگی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گرانول پلاستیک تهران با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گرانول پلاستیک تهران با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گرانول پلاستیک تهران + قیمت خرید به صرفه

فروش گرانول پلاستیک تهران + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گرانول پلاستیک نو + فروش عمده

خرید و قیمت گرانول پلاستیک نو + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید گرانول پلاستیک رنگی + قیمت فروش استثنایی

خرید گرانول پلاستیک رنگی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گرانول پلاستیک بازیافتی + فروش ویژه

قیمت خرید گرانول پلاستیک بازیافتی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گرانول پلاستیکی صنعتی با فروش عمده

قیمت خرید گرانول پلاستیکی صنعتی با فروش عمده

از ۱۸۰.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست