logo

هیدروکربن سنگین

فروش مایع هیدروکربن سنگین + قیمت خرید به صرفه

فروش مایع هیدروکربن سنگین + قیمت خرید به صرفه

از ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تن

بسته‌ بندی:

بشکه

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت هیدروکربن سنگین سبک + فروش عمده

خرید و قیمت هیدروکربن سنگین سبک + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید روغن هیدروکربن سنگین  + قیمت فروش استثنایی

خرید روغن هیدروکربن سنگین + قیمت فروش استثنایی

از ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

بشکه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

فروش هیدروکربن سنگین صادراتی + قیمت خرید به صرفه

فروش هیدروکربن سنگین صادراتی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت هیدروکربن سنگین ایران + خرید باور نکردنی

قیمت هیدروکربن سنگین ایران + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید هیدروکربن سنگین قزوین با فروش عمده

قیمت خرید هیدروکربن سنگین قزوین با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش هیدروکربن کربن سنگین + قیمت خرید به صرفه

فروش هیدروکربن کربن سنگین + قیمت خرید به صرفه

از ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱.۵۰۰ تا ۴.۵۰۰ تن

بسته‌ بندی:

بشکه

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقدی - ۶۰ تحویل

فروش هیدروکربن سنگین در صنعت + قیمت خرید به صرفه

فروش هیدروکربن سنگین در صنعت + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت هیدروکربن سنگین سوخت + فروش صادراتی

خرید و قیمت هیدروکربن سنگین سوخت + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت هیدروکربن سنگین اصفهان + فروش عمده

خرید و قیمت هیدروکربن سنگین اصفهان + فروش عمده

از ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱.۵۰۰ تا ۴.۵۰۰ تن

بسته‌ بندی:

بشکه

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقدی - ۷۰ تحویل

قیمت هیدروکربن سنگین صادراتی + خرید باور نکردنی

قیمت هیدروکربن سنگین صادراتی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت هیدروکربن سنگین گازوئیل + خرید باور نکردنی

قیمت هیدروکربن سنگین گازوئیل + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید هیدروکربن سنگین صادراتی + فروش ویژه

قیمت خرید هیدروکربن سنگین صادراتی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت روغن هیدروکربن سنگین + فروش عمده

خرید و قیمت روغن هیدروکربن سنگین + فروش عمده

از ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵۰ و ۱۰۰۰ تن

بسته‌ بندی:

بشکه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

ارسال درخواست