logo

خرما عسلی

قیمت خرید خرما عسلی طبس عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خرما عسلی طبس عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما رطب عسلی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما رطب عسلی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۰۷.۰۰۰ تا ۳۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ تا ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

فروش خرما زرد عسلی + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما زرد عسلی + قیمت خرید به صرفه

از ۶۵.۰۰۰ تا ۲۷۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

کارتنی وکیوم

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید خرما عسلی کبکاب + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما عسلی کبکاب + قیمت فروش استثنایی

از ۱۸۰.۰۰۰ تا ۳۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۴ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت خرما عسلی طبس + فروش عمده

خرید و قیمت خرما عسلی طبس + فروش عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش خرما عسلی طبس با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما عسلی طبس با شرایط فوق العاده

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما عسلی بوشهر + فروش عمده

خرید و قیمت خرما عسلی بوشهر + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرما عسلی + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما عسلی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

سطلی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرما عسلی بوشهر با فروش عمده

قیمت خرید خرما عسلی بوشهر با فروش عمده

۵۵۰۰۰ تومان

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سطل های ۴۰۰ گرمی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت خرمای عسلی + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرمای عسلی + فروش صادراتی

از ۷۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۸۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرما عسلی فامیلا با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما عسلی فامیلا با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ تا ۱۳۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرمای عسلی کبکاب + فروش عمده

خرید و قیمت خرمای عسلی کبکاب + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید رطب عسلی کبکاب + قیمت فروش استثنایی

خرید رطب عسلی کبکاب + قیمت فروش استثنایی

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

سطلی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش خرما زرد عسلی با فروش عمده

خرید و فروش خرما زرد عسلی با فروش عمده

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید خرما عسلی طبس + فروش ویژه

قیمت خرید خرما عسلی طبس + فروش ویژه

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۰۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

سطلی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرما عسلی طبس + خرید باور نکردنی

قیمت خرما عسلی طبس + خرید باور نکردنی

از ۲۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش خرما عسلی بوشهر + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما عسلی بوشهر + قیمت خرید به صرفه

از ۱۶۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما رطب عسلی + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما رطب عسلی + فروش صادراتی

از ۸۵.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

سطلی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرما عسلی کبکاب با فروش عمده

قیمت خرید خرما عسلی کبکاب با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما عسلی طبس با فروش عمده

قیمت خرید خرما عسلی طبس با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما عسلی بوشهر + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما عسلی بوشهر + فروش صادراتی

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۰۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش خرما عسلی مروارید سیاه + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما عسلی مروارید سیاه + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرما عسلی طبس + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما عسلی طبس + قیمت فروش استثنایی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست