logo

خرما بریم

خرید و قیمت خرما بریمی بوشهر + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما بریمی بوشهر + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش خرمای بریم اهواز با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرمای بریم اهواز با شرایط فوق العاده

از ۱۸۰.۰۰۰ تا ۲۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرما بریمی + خرید باور نکردنی

قیمت خرما بریمی + خرید باور نکردنی

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۸۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

فروش خرما بریم آبادان + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما بریم آبادان + قیمت خرید به صرفه

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۳۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

سطلی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید خرما بریمی + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما بریمی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۲۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید خرما بریم آدامسی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خرما بریم آدامسی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما بریم آبادان + خرید باور نکردنی

قیمت خرما بریم آبادان + خرید باور نکردنی

از ۲۱۰.۰۰۰ تا ۲۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰۰ و ۳۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

فروش خرما بریمی + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما بریمی + قیمت خرید به صرفه

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک کیلویی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید خرما بریم آدامسی + فروش ویژه

قیمت خرید خرما بریم آدامسی + فروش ویژه

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت خرما بریمی بوشهر + فروش عمده

خرید و قیمت خرما بریمی بوشهر + فروش عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش خرما بریم آدامسی + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما بریم آدامسی + قیمت خرید به صرفه

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت خرما بریم آدامسی + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما بریم آدامسی + فروش صادراتی

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت خرما بریم آبادان +‌ فروش عمده

خرید و قیمت خرما بریم آبادان +‌ فروش عمده

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرمای بریم آبادان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرمای بریم آبادان با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرما بریم آبادان با فروش عمده

قیمت خرید خرما بریم آبادان با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما بریم آبادان + فروش عمده

خرید و قیمت خرما بریم آبادان + فروش عمده

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید خرما بریم آبادان + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما بریم آبادان + قیمت فروش استثنایی

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰۰ و ۱۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش خرما بریمی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما بریمی با شرایط فوق العاده

از ۸۵.۰۰۰ تا ۱۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

ارسال درخواست