logo

خرما جنوب

خرید و قیمت خرمای جنوب کرمان + فروش عمده

خرید و قیمت خرمای جنوب کرمان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرمای جنوب فارس + فروش ویژه

قیمت خرید خرمای جنوب فارس + فروش ویژه

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۴۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳ و ۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

فروش خرمای معروف اهواز + قیمت خرید به صرفه

فروش خرمای معروف اهواز + قیمت خرید به صرفه

از ۷۸.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

قیمت خرید خرما جنوب با فروش عمده

قیمت خرید خرما جنوب با فروش عمده

۸۰.۰۰۰ و ۲۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱.۲ و ۳.۵ کیلوگرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرمای مرداسنگ جنوب عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خرمای مرداسنگ جنوب عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خرمای جنوب کرمان + قیمت خرید به صرفه

فروش خرمای جنوب کرمان + قیمت خرید به صرفه

از ۳۲۰.۰۰۰ تا ۶۹۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و فروش خرما جنوب درجه یک با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما جنوب درجه یک با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرمای جنوب کشور عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خرمای جنوب کشور عمده به صرفه و ارزان

از ۹۵.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۵۰ و ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید خرمای جنوب فارس + قیمت فروش استثنایی

خرید خرمای جنوب فارس + قیمت فروش استثنایی

از ۱۸۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما جنوب + فروش عمده

خرید و قیمت خرما جنوب + فروش عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید انواع خرمای جنوب + قیمت فروش استثنایی

خرید انواع خرمای جنوب + قیمت فروش استثنایی

از ۱۶۰.۰۰۰ تا ۱۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش خرمای جنوب خوزستان + قیمت خرید به صرفه

فروش خرمای جنوب خوزستان + قیمت خرید به صرفه

از ۱۹۰.۰۰۰ تا ۲۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ و ۲.۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید خرما جنوب کرمان با فروش عمده

قیمت خرید خرما جنوب کرمان با فروش عمده

از ۱۴۵.۰۰۰ تا ۲۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید خرمای معروف بوشهر + قیمت فروش استثنایی

خرید خرمای معروف بوشهر + قیمت فروش استثنایی

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

خرید و فروش خرمای جنوب خوزستان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرمای جنوب خوزستان با شرایط فوق العاده

از ۹۵.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرما جنوب ایران + خرید باور نکردنی

قیمت خرما جنوب ایران + خرید باور نکردنی

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

فروش خرمای جنوب ایران + قیمت خرید به صرفه

فروش خرمای جنوب ایران + قیمت خرید به صرفه

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۵۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش خرمای خوب خوزستان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرمای خوب خوزستان با شرایط فوق العاده

از ۷۵.۰۰۰ تا ۸۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت خرمای عمده خوزستان + فروش عمده

خرید و قیمت خرمای عمده خوزستان + فروش عمده

از ۸۵.۰۰۰ تا ۹۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

خرید و قیمت خرما جنوب + فروش عمده

خرید و قیمت خرما جنوب + فروش عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما جنوب بندرعباس + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما جنوب بندرعباس + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرمای معروف بهبهان + فروش ویژه

قیمت خرید خرمای معروف بهبهان + فروش ویژه

از ۸۷.۰۰۰ تا ۱۰۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

سطلی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

خرید خرما جنوب ایران + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما جنوب ایران + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرمای جنوب کشور با فروش عمده

قیمت خرید خرمای جنوب کشور با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرمای جنوب کرمان + خرید باور نکردنی

قیمت خرمای جنوب کرمان + خرید باور نکردنی

از ۱۰۵.۰۰۰ تا ۲۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰ و ۳۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست