logo

خرما خاصویی

خرید و قیمت خرما خاصویی ریز + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما خاصویی ریز + فروش صادراتی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید خرما خاصویی خشک + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما خاصویی خشک + قیمت فروش استثنایی

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرمای خاصویی فارس با فروش عمده

قیمت خرید خرمای خاصویی فارس با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرمای خاصویی ریزه + خرید باور نکردنی

قیمت خرمای خاصویی ریزه + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرمای خاصویی شیرازعمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خرمای خاصویی شیرازعمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرمای خاصویی بوشهر عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خرمای خاصویی بوشهر عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما خاصویی مزمز + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما خاصویی مزمز + فروش صادراتی

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرمای خاصویی درجه یک + فروش ویژه

قیمت خرید خرمای خاصویی درجه یک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما خاصویی بسته بندی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما خاصویی بسته بندی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش خرما خاصویی ریز با شرایط عالی

خرید و فروش خرما خاصویی ریز با شرایط عالی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرمای خاصویی بهبهان + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرمای خاصویی بهبهان + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما خاصویی خشک با فروش عمده

قیمت خرید خرما خاصویی خشک با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما خاصویی کله چین با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما خاصویی کله چین با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما خاصویی اصفهان + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما خاصویی اصفهان + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما خاصویی صادراتی + فروش ویژه

قیمت خرید خرما خاصویی صادراتی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما خاصویی ریز با فروش عمده

قیمت خرید خرما خاصویی ریز با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما خاصویی اصفهان + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما خاصویی اصفهان + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما خاصویی خشک + خرید باور نکردنی

قیمت خرما خاصویی خشک + خرید باور نکردنی

۴۵۰۰۰ تومان

اندازه:

ریز

بسته‌ بندی:

کارتن و سطل

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت خرید خرما خاصویی ریز + فروش ویژه

قیمت خرید خرما خاصویی ریز + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما خاصویی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما خاصویی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما خاصویی تاپو + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما خاصویی تاپو + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خرما خاصویی درجه یک ریز + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما خاصویی درجه یک ریز + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش خرما خاصویی ریز با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما خاصویی ریز با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرما خاصویی درجه یک + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما خاصویی درجه یک + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرمای خاصویی جم و ریز با فروش عمده

قیمت خرید خرمای خاصویی جم و ریز با فروش عمده

۱۲۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ و ۳ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید خرما خاصویی درجه یک + فروش ویژه

قیمت خرید خرما خاصویی درجه یک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما خاصویی حاجی آباد با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما خاصویی حاجی آباد با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید خرما خاصویی مزمز + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما خاصویی مزمز + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرما خاصویی کله چین + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما خاصویی کله چین + قیمت فروش استثنایی

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش خرمای خاصویی هرمزگان + قیمت خرید به صرفه

فروش خرمای خاصویی هرمزگان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش خرما خاصویی سطلی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما خاصویی سطلی با شرایط فوق العاده

از ۶۵.۰۰۰ تا ۳۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ تا ۳۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرما خاصویی درجه یک + خرید باور نکردنی

قیمت خرما خاصویی درجه یک + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما خاصویی بوشهر + فروش عمده

خرید و قیمت خرما خاصویی بوشهر + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما خاصویی ریز با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما خاصویی ریز با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

سفارشی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرمای خاصویی خشک + قیمت فروش استثنایی

خرید خرمای خاصویی خشک + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما خاصویی خشک عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خرما خاصویی خشک عمده به صرفه و ارزان

از ۱۴۵.۰۰۰ تا ۱۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرما خاصویی درجه یک با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما خاصویی درجه یک با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما خاصویی صادراتی + خرید باور نکردنی

قیمت خرما خاصویی صادراتی + خرید باور نکردنی

از ۱۶۰.۰۰۰ تا ۳۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

سطلی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرما خاصویی ریز با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما خاصویی ریز با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش خرما خاصویی عسلی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما خاصویی عسلی با شرایط فوق العاده

از ۷۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۹۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما خاصویی خشک + فروش عمده

خرید و قیمت خرما خاصویی خشک + فروش عمده

از ۱۱۹.۰۰۰تا ۳۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱.۵ و ۲.۵ کیلو

بسته‌ بندی:

سطلی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت خرما خاصویی عسلی + خرید باور نکردنی

قیمت خرما خاصویی عسلی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما خاصویی دمباز با فروش عمده

قیمت خرید خرما خاصویی دمباز با فروش عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۰۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش خرمای خاصویی درجه یک + قیمت خرید به صرفه

فروش خرمای خاصویی درجه یک + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما خاصویی بوشهر با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما خاصویی بوشهر با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرمای خاصویی هرمزگان با فروش عمده

قیمت خرید خرمای خاصویی هرمزگان با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما خاصویی کله چین + خرید باور نکردنی

قیمت خرما خاصویی کله چین + خرید باور نکردنی

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید خرمای خاصویی درجه یک با فروش عمده

قیمت خرید خرمای خاصویی درجه یک با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما خاصویی خشک + فروش ویژه

قیمت خرید خرما خاصویی خشک + فروش ویژه

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۲۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما خاصویی خواص + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما خاصویی خواص + فروش صادراتی

از ۶۰.۰۰۰ تا ۲۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرما خاصویی بدون شیره + خرید باور نکردنی

قیمت خرما خاصویی بدون شیره + خرید باور نکردنی

از ۱۰۷.۰۰۰ تا ۱۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید خرما خاصویی شیره دار + فروش ویژه

قیمت خرید خرما خاصویی شیره دار + فروش ویژه

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید خرمای خاصویی + قیمت فروش استثنایی

خرید خرمای خاصویی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش خرما خاصوئی مزمز با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما خاصوئی مزمز با شرایط فوق العاده

۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت زیپ دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش خرمای خاصویی خوزستان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرمای خاصویی خوزستان با شرایط فوق العاده

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۵۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید خرما خاصویی عمده با فروش عمده

قیمت خرید خرما خاصویی عمده با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما خاصویی هرمزگان + خرید باور نکردنی

قیمت خرما خاصویی هرمزگان + خرید باور نکردنی

از ۳۶۵.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرمای خاصویی خشک + خرید باور نکردنی

قیمت خرمای خاصویی خشک + خرید باور نکردنی

از ۱۳۶.۰۰۰ تا ۲۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

نیم و یک کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت خرما خاصویی کله چین + فروش عمده

خرید و قیمت خرما خاصویی کله چین + فروش عمده

از ۸۳.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۵ کیلو

بسته‌ بندی:

سطلی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

فروش خرما خاصویی جنوب + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما خاصویی جنوب + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما خاصویی دمباز + فروش ویژه

قیمت خرید خرما خاصویی دمباز + فروش ویژه

از ۷۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش خرمای خاصویی مزمز + قیمت خرید به صرفه

فروش خرمای خاصویی مزمز + قیمت خرید به صرفه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۴۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما خاصویی ریز + فروش عمده

خرید و قیمت خرما خاصویی ریز + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما خاصویی خشک + خرید باورنکردنی

قیمت خرما خاصویی خشک + خرید باورنکردنی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ الی ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید خرما خاصویی خشک + فروش ویژه

قیمت خرید خرما خاصویی خشک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

سفارشی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما خاصویی مزمز + فروش ویژه

قیمت خرید خرما خاصویی مزمز + فروش ویژه

از ۳۶.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۴۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرمای خاصویی خشک + فروش عمده

خرید و قیمت خرمای خاصویی خشک + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما خاصویی چابهار عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خرما خاصویی چابهار عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما خاصویی درجه یک + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما خاصویی درجه یک + فروش صادراتی

از ۸۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

ظروف پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرما خاصویی مزمز + خرید باور نکردنی

قیمت خرما خاصویی مزمز + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خرما خاصویی کله چین + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما خاصویی کله چین + قیمت خرید به صرفه

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرما خاصویی ریز عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خرما خاصویی ریز عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش خرما خاصویی مزمز با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما خاصویی مزمز با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما خاصویی تاپو + فروش عمده

خرید و قیمت خرما خاصویی تاپو + فروش عمده

از ۴۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرما خاصویی مرغوب با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما خاصویی مرغوب با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش خرما خاصویی دمباز با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما خاصویی دمباز با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما خاصویی جم + فروش ویژه

قیمت خرید خرما خاصویی جم + فروش ویژه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۲۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرمای ریزه خاصویی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خرمای ریزه خاصویی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما خاصویی بهبهان + خرید باور نکردنی

قیمت خرما خاصویی بهبهان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خرما خاصویی هیرو + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما خاصویی هیرو + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما خاصویی تاپو + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما خاصویی تاپو + فروش صادراتی

از ۷۵.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۷۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرمای خاصویی ریزه + فروش ویژه

قیمت خرید خرمای خاصویی ریزه + فروش ویژه

از ۸۵.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرما خاصویی ریز + خرید باور نکردنی

قیمت خرما خاصویی ریز + خرید باور نکردنی

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت خرما خاصویی شیره دار + فروش عمده

خرید و قیمت خرما خاصویی شیره دار + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرمای خاصویی حاجی آباد + قیمت فروش استثنایی

خرید خرمای خاصویی حاجی آباد + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرما خاصویی تاپو + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما خاصویی تاپو + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خرما خاصویی سطلی + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما خاصویی سطلی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما خاصویی صادراتی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خرما خاصویی صادراتی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش خرمای خاصویی جنوب با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرمای خاصویی جنوب با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما خاصویی بوشهر + خرید باور نکردنی

قیمت خرما خاصویی بوشهر + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش خرما خاصویی تاپو با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما خاصویی تاپو با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما خاصویی اصفهان با فروش عمده

قیمت خرید خرما خاصویی اصفهان با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرما خاصویی ریز + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما خاصویی ریز + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خرما خاصویی مزمز + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما خاصویی مزمز + قیمت خرید به صرفه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت خرما خاصویی خوزستان + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما خاصویی خوزستان + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما خاصویی دمباز + خرید باور نکردنی

قیمت خرما خاصویی دمباز + خرید باور نکردنی

از ۶۴.۰۰۰ تا ۷۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ تا ۶۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله‌ای

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید خرما خاصویی صادراتی + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما خاصویی صادراتی + قیمت فروش استثنایی

از ۹۸.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و فروش خرمای خاصویی لار با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرمای خاصویی لار با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خرمای خاصویی اعلا + قیمت خرید به صرفه

فروش خرمای خاصویی اعلا + قیمت خرید به صرفه

از ۹۰.۰۰۰ تا ۳۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱ تا ۳ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید خرما خاصویی شیره دار + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما خاصویی شیره دار + قیمت فروش استثنایی

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرما خاصویی ریز عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خرما خاصویی ریز عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما خاصویی حس عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خرما خاصویی حس عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما خاصویی کله چین + فروش ویژه

قیمت خرید خرما خاصویی کله چین + فروش ویژه

از ۸۳.۰۰۰ تا ۱۴۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

سطل پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرما خاصویی پیارم با فروش عمده

قیمت خرید خرما خاصویی پیارم با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما خاصویی + فروش ویژه

قیمت خرید خرما خاصویی + فروش ویژه

از ۱۰۵.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید خرمای خاصویی + فروش ویژه

قیمت خرید خرمای خاصویی + فروش ویژه

۱۳۲.۰۰۰ تا ۲۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

ضمانت نامه

خرید و فروش خرما خاصویی جم با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما خاصویی جم با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما خاصویی حجازی با فروش عمده

قیمت خرید خرما خاصویی حجازی با فروش عمده

از ۸۳.۰۰۰ تا ۱۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۷۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش خرما خاصویی تازه + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما خاصویی تازه + قیمت خرید به صرفه

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید خرمای خاصویی جم عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خرمای خاصویی جم عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما خاصویی صادراتی + فروش عمده

خرید و قیمت خرما خاصویی صادراتی + فروش عمده

از ۸۸.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرما خاصویی مزمز با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما خاصویی مزمز با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرمای خاصویی بوشهر + قیمت فروش استثنایی

خرید خرمای خاصویی بوشهر + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرما مرغوب خاصویی + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما مرغوب خاصویی + قیمت فروش استثنایی

از ۶۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۳ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرمای خاصویی بهبهان + خرید باور نکردنی

قیمت خرمای خاصویی بهبهان + خرید باور نکردنی

از ۷۶.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ و ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

فروش خرما خاصویی ریز + قیمت خرید

فروش خرما خاصویی ریز + قیمت خرید

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرمای خاصویی جهرم با فروش عمده

قیمت خرید خرمای خاصویی جهرم با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما خاصویی زرد + فروش عمده

خرید و قیمت خرما خاصویی زرد + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما خاصویی بوشهر با فروش عمده

قیمت خرید خرما خاصویی بوشهر با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی