logo

خرما تازه

خرید خرمای تازه رطب + قیمت فروش استثنایی

خرید خرمای تازه رطب + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خرمای تازه صادراتی + قیمت خرید به صرفه

فروش خرمای تازه صادراتی + قیمت خرید به صرفه

از ۱۳۴.۰۰۰ تا ۲۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت خرما تازه خواص + فروش عمده

خرید و قیمت خرما تازه خواص + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

فروش خرما تازه سطلی + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما تازه سطلی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما تازه طبس + فروش ویژه

قیمت خرید خرما تازه طبس + فروش ویژه

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرما جعبه ای با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما جعبه ای با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۳۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید خرمای تازه بوشهر + قیمت فروش استثنایی

خرید خرمای تازه بوشهر + قیمت فروش استثنایی

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۰۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰۰ و ۱۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرمای تازه خوزستان + خرید باور نکردنی

قیمت خرمای تازه خوزستان + خرید باور نکردنی

از ۸۷.۰۰۰ تا ۹۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ تا ۲۴ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

فروش خرمای تازه جنوب + قیمت خرید به صرفه

فروش خرمای تازه جنوب + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما تازه طبس با فروش عمده

قیمت خرید خرما تازه طبس با فروش عمده

۴۵.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش خرما تازه طبس + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما تازه طبس + قیمت خرید به صرفه

از ۷۳.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرمای تازه صادراتی + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرمای تازه صادراتی + فروش صادراتی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرما تازه سطلی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما تازه سطلی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرمای تازه امسال + فروش عمده

خرید و قیمت خرمای تازه امسال + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما تازه طبس + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما تازه طبس + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما تازه سطلی با فروش عمده

قیمت خرید خرما تازه سطلی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرمای تازه صادراتی + قیمت فروش استثنایی

خرید خرمای تازه صادراتی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۲۵.۰۰۰ تا ۱۴۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

خرید و قیمت خرما خاصویی آجیلی + فروش عمده

خرید و قیمت خرما خاصویی آجیلی + فروش عمده

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

تحویل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما تازه پیارم + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما تازه پیارم + فروش صادراتی

۱۶۸۰۰۰ تومان

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

۵ و ۱۰ کیلویی

تحویل:

حاجی آباد

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرمای تازه نگار + فروش عمده

خرید و قیمت خرمای تازه نگار + فروش عمده

از ۹۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرما تازه طبس با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما تازه طبس با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش خرما تازه اصفهان + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما تازه اصفهان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرمای تازه مضافتی + فروش عمده

خرید و قیمت خرمای تازه مضافتی + فروش عمده

از ۷۵.۰۰۰ تا ۸۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ تا ۲۴ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

قیمت خرید خرمای تازه پیارم + فروش ویژه

قیمت خرید خرمای تازه پیارم + فروش ویژه

از ۴۹۰.۰۰۰ تا ۸۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ و ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرمای تازه خارک با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرمای تازه خارک با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما تازه + فروش عمده

خرید و قیمت خرما تازه + فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرمای تازه مضافتی با فروش عمده

قیمت خرید خرمای تازه مضافتی با فروش عمده

از ۸۷.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

فروش خرما تازه + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما تازه + قیمت خرید به صرفه

از ۴۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

خرید و قیمت خرما تازه جنوب + فروش عمده

خرید و قیمت خرما تازه جنوب + فروش عمده

از ۱۴۵.۰۰۰ تا ۲۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرمای تازه پیارم با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرمای تازه پیارم با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۸۵.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۵۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید خرما تازه سطلی + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما تازه سطلی + قیمت فروش استثنایی

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت  خرما تازه طبس + خرید باور نکردنی

قیمت خرما تازه طبس + خرید باور نکردنی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما عربی تازه + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما عربی تازه + فروش صادراتی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

کوچک و بزرگ

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرما تازه سطلی + خرید باورنکردنی

قیمت خرما تازه سطلی + خرید باورنکردنی

از ۱۸۰.۰۰۰ تا ۲۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ و ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

سطلی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست