logo

خرما زرد

خرید و قیمت خرما زرد تازه + فروش عمده

خرید و قیمت خرما زرد تازه + فروش عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و فروش خرمای زرد بوشهر با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرمای زرد بوشهر با شرایط فوق العاده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرما زرد عسلی + فروش ویژه

قیمت خرید خرما زرد عسلی + فروش ویژه

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرما زرد عسلی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما زرد عسلی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید انکر عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید انکر عمده به صرفه و ارزان

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

فروش خرما زرد جهرم + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما زرد جهرم + قیمت خرید به صرفه

از ۱۰۵.۰۰۰ تا ۵۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما زرد عسلی + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما زرد عسلی + فروش صادراتی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

سطلی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش خرما زرد جهرم با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما زرد جهرم با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرما زرد زاهدی + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما زرد زاهدی + قیمت فروش استثنایی

از ۷۷.۰۰۰ تا ۹۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید خرما زرد رنگ + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما زرد رنگ + قیمت فروش استثنایی

از ۶۹,۰۰۰ تومان تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

فروش خرما زرد زاهدی + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما زرد زاهدی + قیمت خرید به صرفه

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت خرما زرد عسلی دیماس + فروش عمده

خرید و قیمت خرما زرد عسلی دیماس + فروش عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰۰ و ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

سطل پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرما زرد عسلی + خرید باور نکردنی

قیمت خرما زرد عسلی + خرید باور نکردنی

از ۱۷۵.۰۰۰ تا ۳۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید  خرما زرد جهرم + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما زرد جهرم + قیمت فروش استثنایی

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۳ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما زرد جهرم + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما زرد جهرم + فروش صادراتی

از ۱۸.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید خرما زرد عسلی + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما زرد عسلی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش خرما زرد بوشهر با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما زرد بوشهر با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما زرد تازه + فروش ویژه

قیمت خرید خرما زرد تازه + فروش ویژه

از ۶۶.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرما زرد جهرم + فروش ویژه

قیمت خرید خرما زرد جهرم + فروش ویژه

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۰.۵ تا ۱ کیلو

بسته‌ بندی:

سطلی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما زرد عسلی + فروش عمده

خرید و قیمت خرما زرد عسلی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرمای زرد تازه + فروش عمده

خرید و قیمت خرمای زرد تازه + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش خرما زرد زاهدی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما زرد زاهدی با شرایط فوق العاده

از ۴۵.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرما زرد نرسیده با فروش عمده

قیمت خرید خرما زرد نرسیده با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما زرد خشک با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما زرد خشک با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما زرد زاهدی با فروش عمده

قیمت خرید خرما زرد زاهدی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما زرد عسلی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خرما زرد عسلی عمده به صرفه و ارزان

از ۸۸.۰۰۰ تا ۱۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

سطلی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش خرما زرد تازه با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما زرد تازه با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما زرد جهرم + خرید باور نکردنی

قیمت خرما زرد جهرم + خرید باور نکردنی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرما زرد جهرم با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما زرد جهرم با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۹۰.۰۰۰ تا ۲۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید خرما زرد زاهدی + فروش ویژه

قیمت خرید خرما زرد زاهدی + فروش ویژه

از ۸۰.۰۰۰ تا ۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۳۰ کیلو

بسته‌ بندی:

سطلی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

ارسال درخواست