logo

کنجد خام

قیمت کنجد شیرازی + خرید باور نکردنی

قیمت کنجد شیرازی + خرید باور نکردنی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کنجد برشته شده + فروش ویژه

قیمت خرید کنجد برشته شده + فروش ویژه

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۳۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت کنجد پوست کنده + فروش عمده

خرید و قیمت کنجد پوست کنده + فروش عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت کنجد خام با پوست + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنجد خام با پوست + فروش صادراتی

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت کنجد سفید خام + خرید باور نکردنی

قیمت کنجد سفید خام + خرید باور نکردنی

۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

تحویل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید کنجد خام با پوست + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد خام با پوست + قیمت فروش استثنایی

از ۱.۱۸۰.۰۰۰ تا ۲.۲۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۲۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید کنجد خام ایرانی + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد خام ایرانی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه پلاستیکی

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

قیمت کنجد فله ای با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کنجد فله ای با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کنجد کوهی + فروش عمده

خرید و قیمت کنجد کوهی + فروش عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت کنجد خام عقاب + خرید باور نکردنی

قیمت کنجد خام عقاب + خرید باور نکردنی

از ۱۰۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰۰ تومان

اندازه:

کیسه ای

بسته‌ بندی:

۲۵ تا ۵۰ کیلویی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کنجد سفید خام با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کنجد سفید خام با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

خرید کنجد ناشکوفا + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد ناشکوفا + قیمت فروش استثنایی

از ۴۵.۰۰۰ تا ۹۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۳۱۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

فروش کنجد خام با پوست + قیمت خرید به صرفه

فروش کنجد خام با پوست + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کنجد بو داده + فروش ویژه

قیمت خرید کنجد بو داده + فروش ویژه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید کنجد شش پر عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید کنجد شش پر عمده به صرفه و ارزان

از ۵۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۳۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید کنجد خام + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد خام + قیمت فروش استثنایی

از ۱۶۰.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ کیلویی

بسته‌ بندی:

پلاستیک

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید کنجد کوهی + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد کوهی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید کنجد خام سیاه + فروش ویژه

قیمت خرید کنجد خام سیاه + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست