logo

کنسرو نخود

خرید کنسرو نخود سبز بیژن + قیمت فروش استثنایی

خرید کنسرو نخود سبز بیژن + قیمت فروش استثنایی

۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

شل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

فروش کنسرو نخود سبز دلپذیر + قیمت خرید به صرفه

فروش کنسرو نخود سبز دلپذیر + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کنسرو نخود فرنگی فامیلا + فروش ویژه

قیمت خرید کنسرو نخود فرنگی فامیلا + فروش ویژه

۳۴.۰۰۰ تا ۳۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۸۰ تا ۴۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت کنسرو نخود آبگوشتی + خرید باور نکردنی

قیمت کنسرو نخود آبگوشتی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کنسرو نخود فرنگی سبز عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید کنسرو نخود فرنگی سبز عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کنسرو نخود فرنگی دلپذیر + خرید باور نکردنی

قیمت کنسرو نخود فرنگی دلپذیر + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کنسرو نخود فرنگی بهروز + فروش ویژه

قیمت خرید کنسرو نخود فرنگی بهروز + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش کنسرو نخود سبز زشک با شرایط فوق العاده

خرید و فروش کنسرو نخود سبز زشک با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنسرو نخود سبز تبرک + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو نخود سبز تبرک + فروش عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۸۰ تا ۴۲۰ گرم

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید کنسرو نخود فرنگی شیشه ای با فروش عمده

قیمت خرید کنسرو نخود فرنگی شیشه ای با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کنسرو نخود فرنگی + خرید باور نکردنی

قیمت کنسرو نخود فرنگی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنسرو نخود فرنگی + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنسرو نخود فرنگی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کنسرو نخود آبگوشتی + فروش ویژه

قیمت خرید کنسرو نخود آبگوشتی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش کنسرو نخود سبز خانگی + قیمت خرید بها صرفه

فروش کنسرو نخود سبز خانگی + قیمت خرید بها صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنسرو نخود طلایی + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو نخود طلایی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش کنسرو نخود سبز مکنزی + قیمت خرید به صرفه

فروش کنسرو نخود سبز مکنزی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنسرو نخود سبز خوشبخت + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو نخود سبز خوشبخت + فروش عمده

از ۳۶.۰۰۰ تا ۴۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ و ۳۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

ارسال درخواست