logo

کشمش هسته دار

خرید و قیمت کشمش هسته دار + فروش عمده

خرید و قیمت کشمش هسته دار + فروش عمده

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش کشمش هسته دار + قیمت خرید به صرفه

فروش کشمش هسته دار + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کشمش درشت هسته دار + فروش عمده

خرید و قیمت کشمش درشت هسته دار + فروش عمده

از ۱۱۳.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت کشمش درشت هسته دار + خرید باور نکردنی

قیمت کشمش درشت هسته دار + خرید باور نکردنی

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۲۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و۲ کیلو

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت کشمش درشت هسته دار + فروش صادراتی

خرید و قیمت کشمش درشت هسته دار + فروش صادراتی

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۱۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید کشمش درشت هسته دار + فروش ویژه

قیمت خرید کشمش درشت هسته دار + فروش ویژه

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کشمش با هسته با فروش عمده

قیمت خرید کشمش با هسته با فروش عمده

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید کشمش هسته دار + قیمت فروش استثنایی

خرید کشمش هسته دار + قیمت فروش استثنایی

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۲۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت کشمش درشت هسته دار + خرید باور نکردنی

قیمت کشمش درشت هسته دار + خرید باور نکردنی

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید کشمش هسته دار عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید کشمش هسته دار عمده به صرفه و ارزان

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت کشمش هسته دار + فروش صادراتی

خرید و قیمت کشمش هسته دار + فروش صادراتی

از ۶۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت کشمش هسته دار + قیمت فروش استثنایی

قیمت کشمش هسته دار + قیمت فروش استثنایی

از ۵۵.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

فله

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست