logo

لیف بافتنی

قیمت خرید لیف بافتنی طرح دار با فروش عمده

قیمت خرید لیف بافتنی طرح دار با فروش عمده

از ۱۷۵.۰۰۰ و ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵ × ۱۵ و ۲۰ × ۲۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید لیف بافتنی عروسکی بچه گانه + قیمت فروش استثنایی

خرید لیف بافتنی عروسکی بچه گانه + قیمت فروش استثنایی

از ۳۸.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ و ۴۵ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت لیف بافتنی ماهی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت لیف بافتنی ماهی با کیفیت ارزان + خرید عمده

۳۴.۰۰۰ تا ۶۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۸x۱۵ و ۲۴x۱۶

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

فروش لیف بافتنی ستاره ای با کیفیت ارزان + خرید عمده

فروش لیف بافتنی ستاره ای با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۶۳.۰۰۰ و ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵ × ۱۰ و ۱۷ × ۲۷

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید لیف بافتنی فانتزی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید لیف بافتنی فانتزی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و فروش لیف بافتنی جدید قلاب  با شرایط فوق العاده

خرید و فروش لیف بافتنی جدید قلاب با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید لیف بافتنی جناب خان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید لیف بافتنی جناب خان عمده به صرفه و ارزان

از ۴۰.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ تا ۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت لیف بافتنی جدید + خرید باور نکردنی

قیمت لیف بافتنی جدید + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید لیف بافتنی پاتریک + فورش ویژه

قیمت خرید لیف بافتنی پاتریک + فورش ویژه

از ۵۵.۰۰۰ و ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۹ × ۳۱ و ۱۰ × ۱۷

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد- ۷۰ تحویل

قیمت خرید لیف بافتنی فانتزی بچه گانه عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید لیف بافتنی فانتزی بچه گانه عمده به صرفه و ارزان

از ۴۰.۰۰۰ و ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۹ × ۱۰ و ۱۵ × ۲۴

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید لیف بافتنی شیک + قیمت فروش استثنایی

خرید لیف بافتنی شیک + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

فروش لیف بافتنی زخیم درجه یک + قیمت خرید به صرفه

فروش لیف بافتنی زخیم درجه یک + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت لیف بافتنی عروسکی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت لیف بافتنی عروسکی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت لیف بافتنی ساده + فروش عمده

خرید و قیمت لیف بافتنی ساده + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت لیف بافتنی فانتزی عروسکی + فروش عمده

خرید و قیمت لیف بافتنی فانتزی عروسکی + فروش عمده

از ۹۵.۰۰۰ و ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۷ × ۲۴ و ۲۰ × ۲۸

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت لیف بافتنی بچه گانه + فروش صادراتی

خرید و قیمت لیف بافتنی بچه گانه + فروش صادراتی

از ۴۲.۰۰۰ و ۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ × ۲۰ و ۲۳ × ۲۱

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت لیف ستاره ای گرد + خرید باور نکردنی

قیمت لیف ستاره ای گرد + خرید باور نکردنی

از ۴۰.۰۰۰ و ۵۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۹ × ۲۶ و ۲۰ × ۳۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت لیف بافتنی انگشتی + فروش عمده

خرید و قیمت لیف بافتنی انگشتی + فروش عمده

از ۴۵.۰۰۰ و ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ × ۱۵ و ۲۰ × ۳۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد- ۷۰ تحویل

قیمت خرید لیف باب اسفنجی بافتنی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید لیف باب اسفنجی بافتنی عمده به صرفه و ارزان

از ۴۱.۰۰۰ و ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۴ × ۲۴ و ۲۰ × ۳۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد- ۷۰ تحویل

قیمت لیف اسکاج بافتنی + خرید باور نکردنی

قیمت لیف اسکاج بافتنی + خرید باور نکردنی

از ۲۰۰.۰۰۰ و ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱ × ۷ و ۲۳ × ۱۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد- ۷۰ تحویل

قیمت خرید لیف بافت عروسکی + فروش ویژه

قیمت خرید لیف بافت عروسکی + فروش ویژه

از ۳۳.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ و ۴۵ و ۷۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست