logo

مخزن پلی اتیلن

قیمت خرید مخزن آب بزرگ + فروش ویژه

قیمت خرید مخزن آب بزرگ + فروش ویژه

از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ لیتری

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید مخازن پلی اتیلنی همزن دار + فروش ویژه

قیمت خرید مخازن پلی اتیلنی همزن دار + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت مخزن پلی اتیلن طبرستان + فروش عمده

خرید و قیمت مخزن پلی اتیلن طبرستان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش مخزن پلی اتیلن عمودی + قیمت خرید به صرفه

فروش مخزن پلی اتیلن عمودی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن ساختمان + فروش ویژه

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن ساختمان + فروش ویژه

از ۱.۸۰۰.۰۰۰ تا۵.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید مخزن پلی اتیلن اصفهان + قیمت فروش استثنایی

خرید مخزن پلی اتیلن اصفهان + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت مخزن پلی اتیلن مکعبی + خرید باور نکردن

قیمت مخزن پلی اتیلن مکعبی + خرید باور نکردن

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش مخزن انبساط پلی اتیلن + قیمت خرید به صرفه

فروش مخزن انبساط پلی اتیلن + قیمت خرید به صرفه

از ۱.۳۵۰.۰۰۰ تا ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۳۵۰ لیتر

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید مخزن 5000 لیتری پلاستونیک + قیمت فروش استثنایی

خرید مخزن 5000 لیتری پلاستونیک + قیمت فروش استثنایی

از ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰۰ لیتر

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن طبرستان با فروش عمده

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن طبرستان با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت مخزن آب 5000 لیتری عمودی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت مخزن آب 5000 لیتری عمودی با کیفیت ارزان + خرید عمده

۲۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰۰ لیتر

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن شیراز عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن شیراز عمده به صرفه و ارزان

از ۲.۹۰۰.۰۰۰ تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰ - ۲۰۰۰ لیتر

بسته‌ بندی:

بندیل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت مخازن پلی اتیلن شادمان + فروش عمده

خرید و قیمت مخازن پلی اتیلن شادمان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت مخازن پلی اتیلن اصفهان + فروش عمده

خرید و قیمت مخازن پلی اتیلن اصفهان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید مخزن آب پلی اتیلن شهریار + قیمت فروش استثنایی

خرید مخزن آب پلی اتیلن شهریار + قیمت فروش استثنایی

از ۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۲۰ و ۵۰۰ لیتر

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و قیمت مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری+ فروش صادراتی

خرید و قیمت مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری+ فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن صنعتی + فروش ویژه

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن صنعتی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت مخزن پلی اتیلن آب + فروش صادراتی

خرید و قیمت مخزن پلی اتیلن آب + فروش صادراتی

از ۱.۶۰۰.۰۰۰ تا ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۳۰۰۰ لیتری

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن عمدی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن عمدی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن آب آشامیدنی + فروش ویژه

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن آب آشامیدنی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید مخزن پلی اتیلن طبرستان + قیمت فروش استثنایی

خرید مخزن پلی اتیلن طبرستان + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت مخزن پلی اتیلن چهار لایه + خرید باور نکردنی

قیمت مخزن پلی اتیلن چهار لایه + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید مخزن آب پلی اتیلن + فروش ویژه

قیمت خرید مخزن آب پلی اتیلن + فروش ویژه

از ۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۲۰ لیتر

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید مخازن پلی اتیلن سه لایه + فروش ویژه

قیمت خرید مخازن پلی اتیلن سه لایه + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت مخزن حجیم پلی اتیلن + فروش صادراتی

خرید و قیمت مخزن حجیم پلی اتیلن + فروش صادراتی

از ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ لیتری

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و قیمت مخزن مکعبی پلاستونیک + فروش صادراتی

خرید و قیمت مخزن مکعبی پلاستونیک + فروش صادراتی

از ۱.۳۰۰.۰۰۰ تا ۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۳۰ لیتر

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت مخزن پلی اتیلن طبرستان + خرید باور نکردنی

قیمت مخزن پلی اتیلن طبرستان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید مخزن پلی اتیلن میکسر دار + قیمت فروش استثنایی

خرید مخزن پلی اتیلن میکسر دار + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت مخازن پلی اتیلن 50 لیتری + فروش صادراتی

خرید و قیمت مخازن پلی اتیلن 50 لیتری + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش مخزن پلی اتیلن مکعبی + قیمت خرید به صرفه

فروش مخزن پلی اتیلن مکعبی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت مخازن پلی اتیلن آب + فروش عمده

خرید و قیمت مخازن پلی اتیلن آب + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت مخزن پلی اتیلن قیفی + خرید باور نکردنی

قیمت مخزن پلی اتیلن قیفی + خرید باور نکردنی

از ۲.۱۰۰.۰۰۰ تا ۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ لیتر

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت مخزن پلی اتیلن افقی + خرید باور نکردنی

قیمت مخزن پلی اتیلن افقی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن مشهد + فروش ویژه

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن مشهد + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت مخزن پلی اتیلن زیر پله + خرید باور نکردنی

قیمت مخزن پلی اتیلن زیر پله + خرید باور نکردنی

از ۴.۶۰۰.۰۰۰ تا ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ لیتر

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت مخزن پلی اتیلن بزرگ + فروش عمده

خرید و قیمت مخزن پلی اتیلن بزرگ + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری + فروش ویژه

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن اصفهان + فروش ویژه

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن اصفهان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت مخزن پلی اتیلن طبرستان + فروش صادراتی

خرید و قیمت مخزن پلی اتیلن طبرستان + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش مخازن پلی اتیلن ارومیه + قیمت خرید به صرفه

فروش مخازن پلی اتیلن ارومیه + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید مخزن پشت نیسانی عمده به صرفه ارزان

قیمت خرید مخزن پشت نیسانی عمده به صرفه ارزان

از ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ لیتر

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت مخزن پلی اتیلن مکعبی + خرید باور نکردنی

قیمت مخزن پلی اتیلن مکعبی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن عمودی + فروش ویژه

قیمت خرید مخزن پلی اتیلن عمودی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت مخزن ۵۰۰۰ لیتری طبرستان + فروش عمده

خرید و قیمت مخزن ۵۰۰۰ لیتری طبرستان + فروش عمده

۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰۰ لیتر

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید مخازن پلی اتیلن طبرستان + فروش ویژه

قیمت خرید مخازن پلی اتیلن طبرستان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست