logo

ملحفه یکبار مصرف

خرید و قیمت ملحفه یکبار مصرف دونفره + فروش صادراتی

خرید و قیمت ملحفه یکبار مصرف دونفره + فروش صادراتی

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ نفره

بسته‌ بندی:

۱۰ تا ۱۰۰ عددی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف بادوک + فروش ویژه

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف بادوک + فروش ویژه

از ۴۹.۰۰۰ تا ۳۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲۰*۸۰ ال ۲۲۰*۱۲۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید ملحفه یکبار مصرف هتلی + قیمت فروش استثنایی

خرید ملحفه یکبار مصرف هتلی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ نفره

بسته‌ بندی:

۱۰ تا ۱۰۰ عددی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف کشدار هتلی + فروش ویژه

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف کشدار هتلی + فروش ویژه

از ۱۰.۰۰۰ تا ۱۳.۵۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ در ۲۲۰ سانتی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف هتلی + فروش ویژه

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف هتلی + فروش ویژه

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ نفره

بسته‌ بندی:

۱۰ تا ۱۰۰ عددی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت ملحفه یکبار مصرف هتلی + فروش عمده

خرید و قیمت ملحفه یکبار مصرف هتلی + فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ نفره

بسته‌ بندی:

۱۰ تا ۱۰۰ عددی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت ملحفه یکبار مصرف هتلی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت ملحفه یکبار مصرف هتلی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ نفره

بسته‌ بندی:

۱۰ تا ۱۰۰ عددی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف هتلی با فروش عمده

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف هتلی با فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ نفره

بسته‌ بندی:

۱۰ تا ۱۰۰ عددی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف کش دار + فروش ویژه

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف کش دار + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت ملحفه یکبار مصرف یک نفره + فروش عمده

خرید و قیمت ملحفه یکبار مصرف یک نفره + فروش عمده

از ۱.۱۵۰.۰۰۰ تا ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۲۰ × ۸۰ _ ۱۶۰ × ۸۰

بسته‌ بندی:

۲۰۰ _ ۲۵۰ عددی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

فروش ملحفه یکبار مصرف ضخیم + قیمت خرید به صرفه

فروش ملحفه یکبار مصرف ضخیم + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف کشدار با فروش عمده

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف کشدار با فروش عمده

از ۵.۶۰۰ تا ۱۰.۳۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ × ۲۲۰ - ۲۲۰ × ۱۲۰

بسته‌ بندی:

۵ عددی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف داروخانه با روش عمده

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف داروخانه با روش عمده

از ۵.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱.۲×۲۰۰۰ و ۱.۶×۲۰۰۰

بسته‌ بندی:

رولی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت ملحفه یکبار مصرف مسافرتی + فروش عمده

خرید و قیمت ملحفه یکبار مصرف مسافرتی + فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ نفره

بسته‌ بندی:

۱۰ تا ۱۰۰ عددی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف دور کش + فروش ویژه

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف دور کش + فروش ویژه

از ۵.۶۰۰ تا ۱۰.۳۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ × ۲۲۰ - ۲۲۰ × ۱۲۰

بسته‌ بندی:

۵ عددی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف ضخیم + فروش ویژه

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف ضخیم + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت ملحفه یکبار مصرف هتلی + فروش صادراتی

خرید و قیمت ملحفه یکبار مصرف هتلی + فروش صادراتی

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ نفره

بسته‌ بندی:

۱۰ تا ۱۰۰ عددی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید ملحفه یکبار مصرف اصفهان + قیمت فروش استثنایی

خرید ملحفه یکبار مصرف اصفهان + قیمت فروش استثنایی

از ۴۲.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ * ۷۰ الی ۸۰ * ۳۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش ملحفه یکبار مصرف هتلی + قیمت خرید به صرفه

فروش ملحفه یکبار مصرف هتلی + قیمت خرید به صرفه

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ نفره

بسته‌ بندی:

۱۰ تا ۱۰۰ عددی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت ملحفه یکبار مصرف هتلی + فروش صادراتی

خرید و قیمت ملحفه یکبار مصرف هتلی + فروش صادراتی

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ نفره

بسته‌ بندی:

۱۰ تا ۱۰۰ عددی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت ملحفه یکبار مصرف تخت دونفره + فروش عمده

خرید و قیمت ملحفه یکبار مصرف تخت دونفره + فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ نفره

بسته‌ بندی:

۱۰ تا ۱۰۰ عددی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت ملحفه یکبار مصرف نایلونی + فروش صادراتی

خرید و قیمت ملحفه یکبار مصرف نایلونی + فروش صادراتی

از ۵.۶۰۰ تا ۱۰.۳۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ × ۲۲۰ - ۲۲۰ × ۱۲۰

بسته‌ بندی:

۵ عددی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف بزرگ با فروش عمده

قیمت خرید ملحفه یکبار مصرف بزرگ با فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ نفره

بسته‌ بندی:

۱۰ تا ۱۰۰ عددی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

ارسال درخواست