logo

موزاییک حیاط

خرید و قیمت موزائیک رزین دار + فروش عمده

خرید و قیمت موزائیک رزین دار + فروش عمده

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰

اندازه:

۴۰×۴۰ و ۵۰×۵۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید موزاییک حیاط سفید عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید موزاییک حیاط سفید عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید موزاییک حیاط شیک + قیمت فروش استثنایی

خرید موزاییک حیاط شیک + قیمت فروش استثنایی

از ۷۴.۰۰۰ تا ۹۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰×۴۰ - ۴۵×۴۵

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید موزائیک حیاط + قیمت فروش استثنایی

خرید موزائیک حیاط + قیمت فروش استثنایی

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۴۰ و ۵۰ × ۵۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید موزاییک حیاط خلوت + قیمت فروش استثنایی

خرید موزاییک حیاط خلوت + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت موزاییک خشتی + فروش عمده

خرید و قیمت موزاییک خشتی + فروش عمده

از ۶۲.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰تومان

اندازه:

۶۰⨯۶۰ و ۴۰⨯۴۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت موزاییک حیاط سنتی + فروش عمده

خرید و قیمت موزاییک حیاط سنتی + فروش عمده

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ × ۳۰ و ۳۰ × ۵۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید موزاییک حیاط پلیمری با فروش عمده

قیمت خرید موزاییک حیاط پلیمری با فروش عمده

۹۰۰۰۰ تومان به بالا

اندازه:

۴۰×۴۰

بسته‌ بندی:

پالتی و فله ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

فروش موزاییک حیاط قدیمی + قیمت خرید به صرفه

فروش موزاییک حیاط قدیمی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید موزاییک حیاط ارزان + قیمت فروش استثنایی

خرید موزاییک حیاط ارزان + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰۵.۰۰۰ تا ۱۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰*۴۰ تا ۱۰۰*۵۰

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

قیمت خرید موزاییک حیاطی سیمانی با فروش عمده

قیمت خرید موزاییک حیاطی سیمانی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید موزاییک حیاطی جدید + فروش ویژه

قیمت خرید موزاییک حیاطی جدید + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت موزاییک حیاط طرح سنگ + خرید باور نکردنی

قیمت موزاییک حیاط طرح سنگ + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت موزاییک حیاط پلیمری + فروش صادراتی

خرید و قیمت موزاییک حیاط پلیمری + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت موزاییک حیاط تبریز + خرید باور نکردنی

قیمت موزاییک حیاط تبریز + خرید باور نکردنی

از ۹۰.۰۰۰ تومان به بالا

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

فله ای و پالتی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید موزاییک حیاط شیاردار + فروش عمده

خرید موزاییک حیاط شیاردار + فروش عمده

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۴۰ و ۶۰ × ۶۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت موزاییک حیاط اصفهان + خرید باور نکردنی

قیمت موزاییک حیاط اصفهان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید موزاییک حیاطی خورشیدی + قیمت فروش استثنایی

خرید موزاییک حیاطی خورشیدی + قیمت فروش استثنایی

۹۰۰۰۰ تومان به بالا

اندازه:

۴۰×۴۰

بسته‌ بندی:

فله ای و پالتی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت موزاییک داخل حیاط + خرید باور نکردنی

قیمت موزاییک داخل حیاط + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست