logo

موزاییک پلیمری

خرید و قیمت موزائیک پلیمری طرح سنگ + فروش عمده

خرید و قیمت موزائیک پلیمری طرح سنگ + فروش عمده

از ۸۵۰۰۰ تا ۱۲۵۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱ مترمربع تا هر متراژی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت موزاییک پلیمری تبریز + فروش عمده

خرید و قیمت موزاییک پلیمری تبریز + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید موزائیک پلیمری طرح سنگ + قیمت فروش استثنایی

خرید موزائیک پلیمری طرح سنگ + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید موزاییک پلیمری سنگ استون + فروش ویژه

قیمت خرید موزاییک پلیمری سنگ استون + فروش ویژه

از ۱۶۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ * ۴۰ - ۶۰ * ۶۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت موزاییک پلیمری مشکی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت موزاییک پلیمری مشکی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۳۲.۰۰۰ تا ۱۷۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ * ۴۰ - ۵۰ * ۵۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت جدول دور باغچه ای واش بتن + خرید باور نکردنی

قیمت جدول دور باغچه ای واش بتن + خرید باور نکردنی

از ۱۲۵.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۸ * ۳۵ - ۸۵ * ۵۴

بسته‌ بندی:

پلاستیک حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت موزاییک پلیمری در یزد + خرید باور نکردنی

قیمت موزاییک پلیمری در یزد + خرید باور نکردنی

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۱۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ * ۵۰ - ۴۰ * ۶۰

بسته‌ بندی:

پالتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید موزاییک پلیمری طرح سنگ با فروش عمده

قیمت خرید موزاییک پلیمری طرح سنگ با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت موزاییک پلیمری شیراز + فروش عمده

خرید و قیمت موزاییک پلیمری شیراز + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید موزاییک پلیمری طوسی با فروش عمده

قیمت خرید موزاییک پلیمری طوسی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت موزاییک پلیمری زنجان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت موزاییک پلیمری زنجان با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ × ۸۰ - ۶۰ × ۶۰

بسته‌ بندی:

پالت و فله ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش موزاییک پلیمری طرح چوب + قیمت خرید به صرفه

فروش موزاییک پلیمری طرح چوب + قیمت خرید به صرفه

از ۱۲۵.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ * ۴۰ - ۵۰ * ۵۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت موزاییک پلیمری در شیراز  + فروش عمده

خرید و قیمت موزاییک پلیمری در شیراز + فروش عمده

از ۱۲۷.۰۰۰ تا ۱۵۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ * ۴۰ - ۴۰ * ۶۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت موزاییک پلیمری سایز بزرگ + فروش عمده

خرید و قیمت موزاییک پلیمری سایز بزرگ + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت موزاییک پلیمری سنگ فرش + فروش عمده

خرید و قیمت موزاییک پلیمری سنگ فرش + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت موزاییک پلیمری رنگی + فروش عمده

خرید و قیمت موزاییک پلیمری رنگی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید موزاییک پلیمری + فروش ویژه

قیمت خرید موزاییک پلیمری + فروش ویژه

از ۶۲.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ متر

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید موزاییک پلیمری واش + فروش ویژه

قیمت خرید موزاییک پلیمری واش + فروش ویژه

از ۱۴۶.۰۰۰ تا ۱۷۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ * ۴۰ - ۳۰ * ۶۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت موزاییک پلیمری مالون + فروش عمده

خرید و قیمت موزاییک پلیمری مالون + فروش عمده

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۱۵۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ * ۵۰ - ۴۰ * ۶۰

بسته‌ بندی:

پالتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید موزاییک پلیمری پشت بام عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید موزاییک پلیمری پشت بام عمده به صرفه و ارزان

از ۱۲۵.۰۰۰ تا ۱۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ * ۴۰ - ۴۰ * ۶۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید موزاییک پلیمری ارزان با فروش عمده

قیمت خرید موزاییک پلیمری ارزان با فروش عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ × ۸۰ - ۴۰ × ۴۰

بسته‌ بندی:

پالت و فله ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید موزاییک پلیمری طرح طنابی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید موزاییک پلیمری طرح طنابی عمده به صرفه و ارزان

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ * ۴۰ - ۵۰ * ۵۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت موزاییک پلیمری پارکینگ + خرید باور نکردنی

قیمت موزاییک پلیمری پارکینگ + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید جدول پلیمری دور باغچه + قیمت فروش استثنایی

خرید جدول پلیمری دور باغچه + قیمت فروش استثنایی

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ * ۴۳ - ۵۰ * ۳۰

بسته‌ بندی:

پلاستیک حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید موزاییک پلیمری اردبیل + قیمت فروش استثنایی

خرید موزاییک پلیمری اردبیل + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت موزاییک پلیمری قزوین + فروش صادراتی

خرید و قیمت موزاییک پلیمری قزوین + فروش صادراتی

از ۱۳۵.۰۰۰ تا ۱۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ * ۴۰ - ۵۰ * ۵۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید موزاییک پلیمری طرح چرمی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید موزاییک پلیمری طرح چرمی عمده به صرفه و ارزان

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ × ۸۰ - ۶۰ × ۶۰ - ۳۰ × ۶۰

بسته‌ بندی:

پالت و فله ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید موزاییک پلیمری البرز + قیمت فروش استثنایی

خرید موزاییک پلیمری البرز + قیمت فروش استثنایی

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ * ۶۰ - ۴۰ * ۴۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید موزاییک پلیمری اراک + فروش ویژه

قیمت خرید موزاییک پلیمری اراک + فروش ویژه

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ × ۸۰ - ۶۰ × ۶۰

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت موزاییک پلیمری پارسه + فروش صادراتی

خرید و قیمت موزاییک پلیمری پارسه + فروش صادراتی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۴۰ - ۴۰ × ۶۰

بسته‌ بندی:

پالت و فله ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت موزاییک پلیمری جدید + فروش صادراتی

خرید و قیمت موزاییک پلیمری جدید + فروش صادراتی

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ * ۶۰ - ۵۰ * ۱۰۰

بسته‌ بندی:

پالتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت موزاییک پلیمری + فروش عمده

خرید و قیمت موزاییک پلیمری + فروش عمده

از ۶۵.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۴۰ تا ۵۰ × ۱۰۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید موزاییک پلیمری ارومیه با فروش عمده

قیمت خرید موزاییک پلیمری ارومیه با فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ * ۵۰ - ۴۰ * ۶۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خریدموزاییک پلیمری حیاط + فروش ویژه

قیمت خریدموزاییک پلیمری حیاط + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش نرده بتنی دور باغچه با شرایط فوق العاده

خرید و فروش نرده بتنی دور باغچه با شرایط فوق العاده

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۱۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۴ * ۵۷ - ۹۸ * ۶۴

بسته‌ بندی:

پلاستیک حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت موزاییک پلیمری شطرنجی + فروش عمده

خرید و قیمت موزاییک پلیمری شطرنجی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت موزاییک پلیمری سنگ استون + فروش عمده

خرید و قیمت موزاییک پلیمری سنگ استون + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید موزائیک پلیمری اصفهان + قیمت فروش استثنایی

خرید موزائیک پلیمری اصفهان + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

توافقی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید موزاییک پلیمری اصفهان + فروش ویژه

قیمت خرید موزاییک پلیمری اصفهان + فروش ویژه

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۱۹۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ * ۵۰ - ۱۰ * ۷۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید موزائیک پلیمری + قیمت خرید عمده

قیمت خرید موزائیک پلیمری + قیمت خرید عمده

از ۴۵.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ ✖ ۴۰ سانتی متر

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید موزاییک پلیمری کرمان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید موزاییک پلیمری کرمان عمده به صرفه و ارزان

از ۱۷۲.۰۰۰ تا ۲۱۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ * ۵۰ - ۵۰ * ۱۰۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت موزاییک پلیمری کرمانشاه + فروش عمده

خرید و قیمت موزاییک پلیمری کرمانشاه + فروش عمده

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

سایز ۴۰ در ۴۰ - ۵۰ در ۵۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت موزاییک پلیمری + فروش عمده

خرید و قیمت موزاییک پلیمری + فروش عمده

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ × ۳۰ و ۴۰ × ۴۰

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت موزاییک پلیمری طرح پارکت + خرید باور نکردنی

قیمت موزاییک پلیمری طرح پارکت + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت موزاییک پلیمری کرمانشاه + فروش صادراتی

خرید و قیمت موزاییک پلیمری کرمانشاه + فروش صادراتی

از ۱۱۷.۰۰ تا ۱۴۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ * ۳۰ - ۴۰ * ۴۰

بسته‌ بندی:

پالتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید موزاییک پلیمری کف حیاط + فروش ویژه

قیمت خرید موزاییک پلیمری کف حیاط + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید موزاییک پلیمری خورشیدی + فروش ویژه

قیمت خرید موزاییک پلیمری خورشیدی + فروش ویژه

۹۰۰۰۰ تومان به بالا

اندازه:

۴۰×۴۰

بسته‌ بندی:

پالتی و فله ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید موزاییک پلیمری اصفهان + قیمت فروش استثنایی

خرید موزاییک پلیمری اصفهان + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت موزاییک پلیمری طرح دار + فروش صادراتی

خرید و قیمت موزاییک پلیمری طرح دار + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید موزاییک پلیمری در کرج + فروش ویژه

قیمت خرید موزاییک پلیمری در کرج + فروش ویژه

از ۱۴۸.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ * ۵۰ - ۵۰ * ۱۰۰

بسته‌ بندی:

پالتی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

فروش موزاییک پلیمری قزوین + قیمت خرید بها صرفه

فروش موزاییک پلیمری قزوین + قیمت خرید بها صرفه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ × ۱۰۰ - ۱۲۰ × ۱۰۰

بسته‌ بندی:

پالت و فله ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش موزاییک پلیمری طرح طنابی + قیمت خرید به صرفه

فروش موزاییک پلیمری طرح طنابی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

توافقی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید موزاییک پلیمری سبک + قیمت فروش استثنایی

خرید موزاییک پلیمری سبک + قیمت فروش استثنایی

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۱۹۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ * ۶۰ - ۴۰ * ۸۰

بسته‌ بندی:

پالتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت موزاییک پلیمری شرق تهران + فروش عمده

خرید و قیمت موزاییک پلیمری شرق تهران + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت موزاییک پلیمری برای پارکینگ با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت موزاییک پلیمری برای پارکینگ با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۲۸.۰۰۰ تا ۱۴۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ * ۵۰ - ۴۰ * ۴۰

بسته‌ بندی:

پالتی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید جدول دور باغچه ای کرج عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید جدول دور باغچه ای کرج عمده به صرفه و ارزان

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۱۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ * ۳۰ - ۵۰ * ۴۰

بسته‌ بندی:

پلاستیک حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت موزاییک پلیمری بتنی + خرید باور نکردنی

قیمت موزاییک پلیمری بتنی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت موزاییک پلیمری دیواری + خرید باور نکردنی

قیمت موزاییک پلیمری دیواری + خرید باور نکردنی

از ۱۳۵.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ * ۱۰۰ - ۷۰ * ۷۰

بسته‌ بندی:

پالتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت موزاییک پلیمری نما + خرید باور نکردنی

قیمت موزاییک پلیمری نما + خرید باور نکردنی

از ۱۲۵.۰۰۰ تا ۱۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ * ۶۰ - ۴۰ * ۶۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید موزاییک پلیمری نما با فروش عمده

قیمت خرید موزاییک پلیمری نما با فروش عمده

از ۹۰.۰۰۰ تومان به بالا

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

فله ای و پالتی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت موزاییک پلیمری طرح چرمی + فروش عمده

خرید و قیمت موزاییک پلیمری طرح چرمی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت موزاییک پلیمری طرح چوب با فروش عمده

قیمت موزاییک پلیمری طرح چوب با فروش عمده

از ۹۵.۰۰۰تا ۱۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰×۳۰ و ۴۰×۴۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت موزاییک پلیمری طرح واش بتن با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت موزاییک پلیمری طرح واش بتن با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۱۵۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ *۶۰ - ۴۰ * ۴۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید موزاییک پلیمری قم + قیمت فروش استثنایی

خرید موزاییک پلیمری قم + قیمت فروش استثنایی

از ۱۷۵.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ * ۶۰ - ۷۰ * ۷۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید موزاییک پلیمری سبک با فروش عمده

قیمت خرید موزاییک پلیمری سبک با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش موزاییک پلیمری دیواری + قیمت خرید به صرفه

فروش موزاییک پلیمری دیواری + قیمت خرید به صرفه

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۴۰ - ۷۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

پالت و فله ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید موزاییک پلیمری طرح ونوس عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید موزاییک پلیمری طرح ونوس عمده به صرفه و ارزان

از ۱۷۵.۰۰۰ تا ۱۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ * ۴۰ - ۵۰ * ۵۰

بسته‌ بندی:

پالتی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت موزاییک پلیمری صنعتی + فروش عمده

خرید و قیمت موزاییک پلیمری صنعتی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید نرده پلیمری باغچه عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید نرده پلیمری باغچه عمده به صرفه و ارزان

از ۱۶۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۸ * ۳۹ - ۶۰ * ۵۰

بسته‌ بندی:

پلاستیک حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت موزاییک پلیمری پشت بام + فروش عمده

خرید و قیمت موزاییک پلیمری پشت بام + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی