logo

نارگیل خشک

قیمت خرید نارگیل خشک عمده + فروش ویژه

قیمت خرید نارگیل خشک عمده + فروش ویژه

از ۱۳۵.۰۰۰ تا ۴۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت میوه خشک نارگیل با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت میوه خشک نارگیل با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید نارگیل خشک حبه ای استوایی + فروش ویژه

قیمت خرید نارگیل خشک حبه ای استوایی + فروش ویژه

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۳۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش نارگیل خشک با شرایط فوق العاده

خرید و فروش نارگیل خشک با شرایط فوق العاده

از ۹۵.۰۰۰ تا ۱۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱۵۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نارگیل خشک حلقه ای + فروش ویژه

قیمت خرید نارگیل خشک حلقه ای + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش نارگیل خشک حبه ایی + قیمت خرید به صرفه

فروش نارگیل خشک حبه ایی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید نارگیل خشک شده + قیمت فروش استثنایی

خرید نارگیل خشک شده + قیمت فروش استثنایی

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد _ ۶۰ تحویل

خرید و قیمت میوه خشک نارگیل فله + فروش عمده

خرید و قیمت میوه خشک نارگیل فله + فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نارگیل خشک شده خلالی + فروش ویژه

قیمت خرید نارگیل خشک شده خلالی + فروش ویژه

۹۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰، ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت نارگیل خشک حبه ایی + فروش عمده

خرید و قیمت نارگیل خشک حبه ایی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش میوه خشک نارگیل + قیمت خرید به صرفه

فروش میوه خشک نارگیل + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت میوه خشک نارگیل + فروش عمده

خرید و قیمت میوه خشک نارگیل + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت نارگیل خشک + خرید باور نکردنی

قیمت نارگیل خشک + خرید باور نکردنی

از ۲۴۰.۰۰۰ تا ۴۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نارگیل خشک تازه + فروش ویژه

قیمت خرید نارگیل خشک تازه + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش نارگیل خشک + قیمت خرید به صرفه

فروش نارگیل خشک + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید میوه خشک نارگیل + فروش ویژه

قیمت خرید میوه خشک نارگیل + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت نارگیل خشک حبه ایی + خرید باور نکردنی

قیمت نارگیل خشک حبه ایی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید میوه خشک نارگیل عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید میوه خشک نارگیل عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید نارگیل خشک حبه ایی + فروش ویژه

قیمت خرید نارگیل خشک حبه ایی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت نارگیل خشک شده + فروش عمده

خرید و قیمت نارگیل خشک شده + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت نارگیل خشک حبه ایی + فروش صادراتی

خرید و قیمت نارگیل خشک حبه ایی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید میوه خشک نارگیل + فروش ویژه

قیمت خرید میوه خشک نارگیل + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید میوه خشک شده نارگیل عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید میوه خشک شده نارگیل عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش نارگیل خشک چرب + قیمت خرید به صرفه

فروش نارگیل خشک چرب + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید نارگیل خشک + قیمت فروش استثنایی

خرید نارگیل خشک + قیمت فروش استثنایی

از ۱۲۶.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ گرمی تا ۱ کیلویی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست