logo

نبات نی دار

خرید نبات دسته دار + قیمت فروش استثنایی

خرید نبات دسته دار + قیمت فروش استثنایی

از ۶۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۷۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت نبات نی دار کیلویی + فروش عمده

خرید و قیمت نبات نی دار کیلویی + فروش عمده

از ۷۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت نبات نی دار زعفرانی + فروش عمده

خرید و قیمت نبات نی دار زعفرانی + فروش عمده

از ۵۱.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ - ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نبات نی دار کیلویی + فروش ویژه

قیمت خرید نبات نی دار کیلویی + فروش ویژه

از ۵۵.۰۰۰ تا ۹۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ الی ۲۵ بسته

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت نبات نی دار بسته بندی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت نبات نی دار بسته بندی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید نبات نی دار لفاف دار + فروش ویژه

قیمت خرید نبات نی دار لفاف دار + فروش ویژه

از ۶۹.۰۰۰ تا ۱۰۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ الی ۲۵ بسته

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نبات نی دار فامیلا + فروش ویژه

قیمت خرید نبات نی دار فامیلا + فروش ویژه

از ۴۲.۰۰۰ تا ۷۱.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ الی ۲۵ بسته

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش نبات نی دار سفید + قیمت خرید به صرفه

فروش نبات نی دار سفید + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش نبات نی دار فله با شرایط فوق العاده

خرید و فروش نبات نی دار فله با شرایط فوق العاده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ - ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید نبات نی دار مصطفوی + فروش ویژه

قیمت خرید نبات نی دار مصطفوی + فروش ویژه

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ الی ۲۵ بسته

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش نبات نی دار کیلویی + قیمت خرید به صرفه

فروش نبات نی دار کیلویی + قیمت خرید به صرفه

از ۶۸.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ - ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش نبات نی دار + قیمت خرید به صرفه

فروش نبات نی دار + قیمت خرید به صرفه

از ۷۲.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ تا ۵۰ عدد

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت نبات نی دار تک نفره + فروش عمده

خرید و قیمت نبات نی دار تک نفره + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست